Belgabroed

Firma Belgabroed to największa w Belgii wylęgarnia jednodniowych piskląt. Innowacje i dobra współpraca odgrywają w Belgabroed bardzo ważną rolę, również w odniesieniu do infrastruktury komunikacyjnej. Ze względu na dynamiczny rozwój firmy podjęto decyzję  o modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i migracji do technologii VoIP. Jednym z wymogów wobec  nowego rozwiązania była możliwość prostej rozbudowy systemu zgodnie z zapotrzebowaniem, aby firma mogła dostosować się do zmian, również w przyszłości. Skalowalne rozwiązanie VoIP i Unified Communications innovaphone spełniły wszystkie wymagania firmy Belgabroed i przyczyniły się do zwiększenia efektywności i jakości komunikacji.

Belgabroed należy do grupy BHV2, która jest spółką partnerską między wylęgarniami Belgabroed, Vervaeke-Belavi, Vepymo z Belgii, Van Hulst z Holandii  i Inkubel, międzynarodową firmą eksportową. Wszystkie firmy zrzeszone w grupie BHV2 to firmy rodzinne, które dzięki współpracy objęły wiodącą pozycję na rynku drobiu w Europie Północno-Zachodniej. Jednakże każda z firm zachowała swoją tożsamość.

Łagodna migracja do skalowalnego rozwiązania VoIP

Belgabroed zatrudnia 45 osób i jest największą wylęgarnią jednodniowych piskląt w Belgii. Ze względu na dynamiczny rozwój firmy, budynek firmy w Merksplas musiał zostać poddany renowacji i rozbudowie. Dlatego w okresie przejściowym biura przeniesiono do wioski kontenerowej.

Dotychczasowa centrala telefoniczna była przestarzała i nie nadawała się do połączeń światłowodowych we wsi kontenerowej. W ten sposób kolejnym logicznym krokiem było przejście na rozwiązanie VoIP. Pod uwagę wzięto przede wszystkim możliwość prostej rozbudowy nowego systemu zgodnie z zapotrzebowaniem, nie tylko pod kątem dalszego rozwoju Belgabroed, ale  również ewentualnych instalacji systemu u innych partnerów BHV2. W ten sposób komunikacja między partnerami będzie bezpłatna i stanie się bardziej efektywna.

Ostatecznie wybrano rozwiązanie telefonii IP i UC firmy innovaphone. "Skalowalność rozwiązania innovaphone odegrała kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji" - mówi Lars Corstiaans, inżynier VoIP z firmy Comitor, która jest partnerem informatycznym firmy Belgabroed odpowiedzialnym za wdrożenie nowego rozwiązania. "Jest to przyszłościowe, czyste rozwiązanie IP, które może być wdrażane krok po kroku i które wspiera dalszy rozwój firmy. Ponadto rozwiązanie innovaphone gwarantuje w przyszłości możliwość integracji kolejnych oddziałów do systemu, także w innych krajach. Każdy system telefoniczny pracuje niezależnie, a licencje można dostosować do specyficznych wymagań firmy. "innovaphone ma unikalną koncepcję multi-location", potwierdza Corstiaans, "każda instalacja telefoniczna może być obsługiwana indywidualnie lub w obrębie całej sieci." System innovaphone spełnił również wymagania dotyczące ewentualnej integracji pozostałych spółek w nowym systemie komunikacyjnym:

:: Koncepcja multilokacji, również międzynarodowej (Belgia i Holandia): ścisła współpraca i częsta komunikacja wewnętrzna -> powinna być bezpłatna i efektywna.

::  Niezależność: każde przedsiębiorstwo rodzinne działa całkowicie autonomicznie, dlatego systemy telefoniczne powinny działać niezależnie od siebie, również pod kątem licencjonowania; wolny wybór operatora.

::  Skalowalność: stopniowe wdrażanie nowej infrastruktury i wspieranie dalszego rozwoju firmy, możliwość dodawania kolejnych firm.

Nowa infrastruktura komunikacyjna: IP, UC oraz integracja urządzeń analogowych

Rozwiązanie innovaphone w Belgabroed oparte jest na bramie VoIP innovaphone IP3011. Firma zdecydowała się na koncepcję "hot desking", zgodnie z którą większość pracowników nie posiada stałego miejsca pracy, lecz loguje się na jednym z 25 terminali IP112 za pomocą indywidualnego kodu, aktywując w ten sposób ich indywidualną konfigurację na urządzeniu końcowym. W recepcji używane są dwa nowoczesne telefony innovaphone IP222 oraz moduł rozszerzający IP2X2-X. Dodatkowo wszyscy pracownicy korzystają z UC-Client myPBX, który w jednym interfejsie łączy wiele zunifikowanych aplikacji komunikacyjnych, takich jak telefonia IP, monitorowanie obecności, czat, Application Sharing (udostępnianie aplikacji) i wideo telefonię. myPBX działa w chmurowym środowisku Citrix, które jest również używane do obsługi telefonów.

Obecnie Belgabroed korzysta również z urządzeń analogowych, które zintegrowane zostały z infrastrukturą komunikacyjną. W tym celu wykorzystano adaptery analogowe innovaphone IP29. Są to specjalne urządzenia DECT o dużym zasięgu, które później zostaną wymienione. Niektóre stanowiska pracy w biurach domowych, które muszą być podłączone do firmowego systemu telefonicznego oraz w zakładach produkcyjnych, w których okablowanie sieciowe nie jest dostępne, znajdują się telefony analogowe. Oprócz tego firma korzysta z domofonów i mechanizmu otwierania drzwi, który telefonicznie otwiera bramę wjazdową do Belgabroed.

W kolejnym etapie wdrożenia nowego rozwiązania dodane zostaną również urządzenia bezprzewodowe. Początkowo jednak firma będzie musiała wybrać między DECT, Wi-Fi lub GSM. Obecnie preferowany jest GSM w połączeniu z Mobility.

Bardziej efektywna praca

Firma Belgabroed jest bardzo zadowolona z nowego systemu komunikacyjnego: "W sektorze produkcji, w którym pracujemy, należy wziąć pod uwagę różnorodne potrzeby komunikacyjne. Wszyscy nasi pracownicy,  w biurze, na  produkcji oraz kadra zarządzająca, muszą mieć możliwość elastycznej pracy. Rozwiązanie innovaphone oferuje wiele możliwości w tym zakresie. Pracownicy mają do dyspozycji różne urządzenia", mówi Carine De Houwer z Belgabroed. Telefonia IP i rozwiązanie UC innovaphone poprawiły efektywność współpracy: “W naszym starym systemie musieliśmy poświęcić sporo czasu na szukanie danych kontaktowych kolegów i partnerów, monitorowanie obecności pracowników, również nie było możliwe. Dzięki koncepcji „One Number” użytkownicy dostępni są pod jednym numerem telefonu niezależnie od urządzenia końcowego. Dodatkowo zobaczyć można status dostępności i agendę Outlooka wszystkich pracowników.”

Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.
   OK    close