Stopniowe przejście na system VoIP innovaphone PBX (łagodna migracja)

Dzięki stopniowemu przejściu na nową technologię i systemy telefoniczne VoIP zmniejszyła się liczba awarii całej infrastruktury. Tylko taki proces zapewnia pełną i nieprzerwaną produktywność pracowników. Rozwiązania innovaphone oferują płynne przejście do systemów telefonicznych VoIP na każdym etapie wdrożenia. Możliwe jest dostosowanie etapów migracji do sytuacji gospodarczej i finansowej w firmie. Przejście na technologię VoIP można podzielić na etapy, a istniejące umowy serwisowe są cały czas wykorzystywane. Dzięki kontrolowanemu przejściu na nowoczesny system pracownicy mają możliwość dostosowania się do nowych rozwiązań oraz nauczenia się nowych funkcji.  

Wdrożenie systemu VoIP z jednoczesnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury

W przypadku instalacji nowego systemu w firmach z wieloma oddziałami migracja rozpoczyna się od łączenia tradycyjnych systemów PBX za pośrednictwem własnych bezpiecznych łączy IP (Trunking). Użytkownicy systemu dzwonią między sobą zupełnie za darmo, zarówno w obrębie danego działu jak również między różnymi lokalizacjami. Zaletą tej instalacji jest to, iż bramka VoIP znajduje się w danym oddziale i może być wykorzystana do dalszych działań, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Tradycyjne systemy telefoniczne rozmieszczone w różnych lokalizacjach zostaną ze sobą połączone za pomocą bramek VoIP, zapewniając tym samym pierwsze oszczędności

Tradycyjne systemy telefoniczne rozmieszczone w różnych lokalizacjach zostaną ze sobą połączone za pomocą bramek VoIP, zapewniając tym samym pierwsze oszczędności 

Rozszerzenie systemu na bazie telefonii IP

Systematyczna rozbudowa systemu VoIP w poszczególnych lokalizacjach możliwa jest na bazie już działających bram, bez ingerencji w konfigurację ustawień tradycyjnej PBX. System telefoniczny uruchomiony zostanie na bramce VoIP i zarządzał będzie wewnętrznym i zewnętrznym ruchem telefonicznym w firmie. Również urządzenia do faksowania oraz inne specjalistyczne urządzenia mogą zostać zintegrowane z nowym system za pomocą adaptera analogowego. W ten sposób tradycyjny system zastępowany jest stopniowo nowymi rozwiązaniami, bez konieczności pozbywania się dotychczasowego systemu telefonicznego.   

Centralne rozwiązanie Unified Communications dostępne dla wszystkich

Rozwiązania centralne takie jak konferencje telefoniczne, Faks Serwis lub centralnie zarządzane książki telefoniczne mogą być skonfigurowane również dla użytkowników tradycyjnych central PBX. W ten sposób wszyscy użytkownicy mają już na początku instalacji nowego systemu dostęp do funkcjonalności Unified Communications, gwarantując tym samym efektywną i zorganizowaną współpracę. 

Klasyczny system telefoniczny może zostać za pomocą bramek VoIP, podłączonych do publicznej sieci telekomunikacyjnej, rozszerzony o nowych użytkowników bez dokonywania zmian w istniejącym systemie

Klasyczny system telefoniczny może zostać za pomocą bramek VoIP, podłączonych do publicznej sieci telekomunikacyjnej, rozszerzony o nowych użytkowników bez dokonywania zmian w istniejącym systemie 

Kolejny kamień milowy: Migracja Unified Communications

Systemy telefoniczne VoIP zostaną przekształcone za pomocą migracji Unified Communications na nowoczesne rozwiązanie Unified Communications. Dzięki pełnej integracji telefonii IP do rozwiązania Unified Communications możliwa jest bezproblemowa integracja. Telefonia IP oraz Unified Communications nie pracują równolegle, ale są poszczególnymi elementami tworzącymi jedną pełną koncepcję. Tylko w taki sposób nowoczesne aplikacje i funkcjonalności mogą spełnić wszystkie wymagania. 

Najnowsza technologia telekomunikacyjna dla nowych użytkowników

Instalacja nowych funkcjonalności odbywa się równolegle z zaplanowaną rozbudową systemu o nowe dodatkowe urządzenia. Nowi użytkownicy mogą w ten sposób w pełni korzystać z rozwiązania Unified Communications. W tradycyjnym systemie telefonicznym możliwe są połączenia Audio, w systemie opartym na VoIP użytkownicy zintegrowani z nowym systemem mogą korzystać z połączeń Video.  

Integracja rozwiązań Unified Communications możliwa jest w dowolnie wybranym momencie podczas trwania procesu płynnej migracji. Unified Communications Client myPBX działa niezależnie od urządzenia końcowego w wielu różnych lokalizacjach.

Integracja rozwiązań Unified Communications możliwa jest w dowolnie wybranym momencie podczas trwania procesu płynnej migracji. Unified Communications Client myPBX działa niezależnie od urządzenia końcowego w wielu różnych lokalizacjach.Używamy plików cookies w celu optymalizacji naszej strony oraz dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika. Przejdź do menu Ochrona danych osobowych.
OK