Wszystkie funkcje, optymalizacje i aplikacje nowej wersji oprogramowania 13r2 - w skrócie

myApps for macOS

Wideokonferencje, udostępnianie ekranu, czat i wiele innych funkcji w jednym interfejsie - teraz dostępne również dla wszystkich użytkowników systemu macOS. innovaphone Communications Client myApps jest dostępny jako aplikacja natywna dla macOS. W porównaniu do korzystania z innovaphone myApps w przeglądarce otrzymujesz następujące korzyści: 

 • Audio i wideo z własnym wyborem urządzenia
 • Korzystanie z Application Sharing (współdzielenie ekranu) w aplikacji
 • Powiadomienia o przychodzących wiadomościach i połączeniach
 • Automatyczny start po zalogowaniu się do komputera Mac
 • Status offline, gdy Mac nie jest używany (możliwość indywidualnej konfiguracji) 
 • Klawisze funkcyjne klawiatury Mac jako klawisze skrótów (Hotkeys)
 •  Działa jako dialer dla "tel:" URI w dokumentach HTML
 • Integracja lokalnych kontaktów podczas wyszukiwania i wyszukiwania wstecznego.
 • Automatyczne uruchamianie zewnętrznych aplikacji przy użyciu wartości zmiennych (np. otwieranie systemu CRM lub strony internetowej w połączeniach przychodzących)

Switchboard App

Aplikacja innovaphone Switchboard App integruje funkcje profesjonalnej konsoli operatora z centralą innovaphone PBX w celu zarządzania połączeniami przychodzącymi, zarówno w jednej lokalizacji, jak i w systemie rozproszonym, niezależnie od tego, czy system zainstalowany jest lokalnie czy w chmurze. Zarządzanie połączeniami i przekierowaniami odbywa się łatwo i sprawnie, co ma wpływ na poziom zadowolenia klientów i pracowników.

Dowiedz się więcej na ten temat!

myApps Custom App for Microsoft Teams

innovaphone Communications Client myApps jest zintegrowany jako aplikacja użytkownika i dlatego może być uruchamiany bezpośrednio w Microsoft Teams. W zależności od wyboru wszystkie licencjonowane aplikacje myApps mogą być udostępniane i wykorzystywane za pośrednictwem MS Teams, np. myApps Custom App można użyć do wykonywania zewnętrznych połączeń telefonicznych z poziomu oprogramowania Teams bez konieczności zakupu dodatkowych licencji od firmy Microsoft. Pełny dostęp do statusu obecności wszystkich użytkowników innovaphone jest również możliwy bez żadnych problemów. Dowiedz się więcej na ten temat!

Recordings App - Udapte

 • Możliwe są nagrania z kolejek, sal konferencyjnych i bramek.
 • W jaki sposób odbywa się nagrywanie w kolejkach połączeń oczekujących? Np. za pomocą połączenia z telefonu programowego (Softphone) do kolejki połączeń oczekujących
 • Funkcjonalność dziennika (Log), który dokumentuje działania użytkownika aplikacji: Odtwarzanie, kasowanie ręczne, kasowanie automatyczne (po przekroczeniu okresu przechowywania), pobieranie, przywracanie nagrań
 • Lista dostępu użytkowników: użytkownicy mogą mieć dostęp nie tylko do własnych nagrań, ale również do nagrań innych numerów (bramka, konferencja, kolejka, inni użytkownicy)
 • Udoskonalona kontrola praw dostępu i ulepszone funkcje filtrowania
 • Uproszczony model licencjonowania

Dowiedz się więcej na ten temat!

Tutorials App

Teraz masz bezpośredni dostęp do samouczków wideo myApps. Dzięki aplikacji Tutorials App wszystkie samouczki wideo myApps są teraz dostępne bezpośrednio w interfejsie myApps. Dzięki intuicyjnemu menu z ikonami aplikacji (App Icons ) można szybko znaleźć wybrany film. Aplikacja Tutorials App znajduje się w sekcji "All Apps" i w menu pod zakładką "Tutorials".

Aplikacja otwiera iFrame z konfigurowalnym adresem URL, który domyślnie kieruje do naszej strony internetowej z samouczkami. Ten adres URL jest konfigurowalny, więc w zależności od potrzeb można zamieścić tam nawet własne tutoriale.

Tworzenie aplikacji z JavaScript

JavaScriptEnvironment to rozszerzenie zestawu innovaphone SDK dla języka programowania JavaScript. SDK wprowadzone w wersji 13r1 wymagało doświadczenia w programowaniu w C++. Od wersji 13r2 interfejs jest teraz dostępny również dla programistów w języku JavaScript. JavaScriptEnvironment w innovaphone SDK oferuje możliwość tworzenia kompletnych aplikacji, w tym usług aplikacji, na platformie aplikacyjnej innovaphone PBX. Programowanie jest szybsze, pozwala na użycie mniejszej ilości kodu do tworzenia nowych funkcji oraz wykorzystuje stabilne i dojrzałe standardowe procedury SDK.

Pakiet innovaphone SDK z JavaScriptEnvironment jest dostępny do bezpłatnego pobrania. Komponenty SDK są instalowane na komputerze z systemem Windows. Zaleca się, aby programowanie odbywało się w Visual Studio. Funkcjonalny szablon dla aplikacji  JavaScript stanowi podstawę do własnego programowania. Specjalnie dostosowany plugin Visual Studio ułatwia programowanie i tworzy plik ZIP z kodem źródłowym aplikacji i wszystkimi wymaganymi komponentami. Plik ten jest razem z JavaScript Runtime przesyłany i instalowany na platformie aplikacji (App-Plattform).

App Store Features - Update

innovaphone App Store zawiera wszystkie dostępne aplikacje, które mogą zostać zainstalowane przez administratora platformy innovaphone myApps. Oznacza to, że do środowiska pracy myApps można w każdej chwili dodać użyteczne aplikacje dla najróżniejszych obszarów.

Wszystkie dostępne aplikacje wyświetlane są w App Store i można je stamtąd pobrać. Mogą to być aplikacje innovaphone, ale także aplikacje innych producentów.
Wszystkie aplikacje prezentowane są na równych prawach. Twórca aplikacji widoczny jest w App Store.

Integracja kontaktów lokalnych (Reverse Phone Number Lookup)

W przypadku połączeń przychodzących telefon i aplikacja softphone wykonują odwrotne wyszukiwanie danych kontaktowych rozmówcy w lokalnych książkach adresowych (np. Outlook, kontakty smartfonu...). Wykorzystywane jest do tego nowe API (com.innovaphone.lookup). Jeśli dostępne są lokalne dane kontaktowe z numerem telefonu, są one dostarczane przez funkcję reverse lookup. W tym celu numery telefonów muszą być wprowadzone w formacie międzynarodowym.

Fax2Mail

Dzięki funkcji Fax2Mail faksy mogą być odbierane jako wiadomość e-mail i przesłane dalej, nie tylko w samej aplikacji Fax App

 • Uproszczona obsługa dla użytkownika
 • Aktywacja funkcji w menu aplikacji
 • W centrali skonfigurowane są dostępne adresy e-mail dla użytkowników. 

Dowiedz się więcej na ten temat!

Brute Force Protection

W przypadku, gdy centrala wykryje atak brute force na konto użytkownika myApps, w nowej wersji oprogramowanie wbudowany został mechanizm spowalniający próby logowania podejmowane przez hakera. Nowe próby logowania są wówczas blokowane na coraz dłuższy okres czasu. . Prawdziwi użytkownicy systemu mogą maksymalnie dwa razy wprowadzić niepoprawne hasło. Po trzeciej próbie muszą czekać.

Użytkownicy są również powiadamiani o próbach logowania na ich konto przy użyciu nieprawidłowego hasła. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła powiadomienie znika, a konto użytkownika zostaje ponownie odblokowane.

Customized App Icons

Przykładem łatwej integracji aplikacji webowych jest integracja przez administratora odpowiedniej aplikacji poprzez obiekt App jako "Plain Website". W ten sposób powstaje przycisk aplikacji, za pomocą którego można uruchomić daną stronę internetową z interfejsu myApps bez konieczności przechodzenia przez zewnętrzną przeglądarkę i tworzenia specjalnych zakładek. Teraz możliwe jest przypisanie własnej ikony do tego przycisku aplikacji.

Video Application Sharing

 • Poprawiona została jakość obrazu podczas korzystania z Application Sharing w aplikacji myApps.

Dzięki zastosowaniu wydajnego kodeka wideo, jakość współdzielenia ekranu w myApps została znacznie poprawiona. Zapewnia to użytkownikowi doskonałą jakość ruchomych obrazów i animacji. W tym celu do kodowania udostępnianych aplikacji używany jest kodek wideo VP8, a do przesyłania zakodowanych danych wykorzystywany jest protokół RTP. Jest to ta sama technologia, która jest wykorzystywana w WebRTC. Dzięki temu udostępnianie aplikacji (Application Sharing) może odbywać się teraz z poziomu klienta webowego myApps, a nie jest ograniczone do natywnego klienta, jak w poprzednich wersjach myApps.

Jednak ta nowa implementacja ma nadal pewne ograniczenia, które zostaną rozwiązane w kolejnych wersjach oprogramowania: Gdy udostępnianie ekranu jest włączone, zastępuje ono normalny strumień wideo. Wykrywanie mówcy jest w tym przypadku wyłączone, aby wszyscy mogli zobaczyć udostępnioną zawartość ekranu. Oznacza to, że podczas współdzielenia aplikacji nie jest przesyłany obraz z kamery internetowej (ani od mówcy, ani od innego uczestnika), ponieważ oba strumienie korzystają z tego samego połączenia RTP. Po zatrzymaniu udostępniania aplikacji obraz wideo z kamery internetowej jest retransmitowany. Nie ma również możliwości przekazania sterowania za pomocą myszy lub klawiatury. Jest to rozwiązanie pośrednie, stanowiące ważny krok w kierunku rozwiązania do prowadzenia multi-wideokonferencji.

Echo Cancellation (AEC)

W celu poprawy jakości dźwięku w trybie głośnomówiącym, myApps dla Windows oraz telefony z serii IP10x i IP11x zostały wyposażone w nowy system tłumienia echa. Poprawia to jakość rozmów w trybie głośnomówiącym oraz połączeń konferencyjnych.

Do Not Disturb (DND) dla myApps

Jeśli użytkownik wybierze w aplikacji myApps status "Nie przeszkadzać" (DND), domyślna aplikacja telefoniczna (telefon lub telefon programowy) nie będzie się już automatycznie uruchamiać w przypadku połączeń przychodzących, aby użytkownikowi nie przeszkadzać. Nadal jednak można ręcznie otworzyć aplikację telefonii, aby wykonywać połączenia.

Users App - Optymalizacje

Users App:

W przypadku użytkowników wyświetlanych na ekranie głównym, wyświetlana nazwa jest aktualizowana, po jej zmianie przez użytkownika.

Users Admin App:

Podczas dodawania zdjęć profilowych dostępne są teraz opcje filtrowania listy użytkowników, podobnie jak w przypadku provisioningu w telefonie.

Dowiedz się więcej na ten temat!

Reports App - PDF Export

W aplikacji Reports-App dostępna jest teraz opcja eksportu wybranych informacji o połączeniach do pliku PDF.

Nowe filtrowanie w Call List App

W aplikacji Call List App możesz teraz filtrować cztery różne tryby wyświetlania:

 • wszystkie połączenia
 • połączenia nieodebrane
 • połączenia przychodzące
 • połączenia wychodzące

Dowiedz się więcej na ten temat!

OAUTH 2 Calendar App

Kalendarz obsługuje teraz OAuth2 jako mechanizm uwierzytelniania dla Exchange 365

Trójstronne videokonferencje w smartfonie

Aplikacja myApps na smartfony obsługuje teraz miksowanie wideo w konferencjach trójstronnych dla systemów Android i iOS.
Uczestnicy z lewej i prawej strony otrzymują teraz wideo składające się z obu uczestników konferencji, a nie tylko wideo organizatora konferencji.

Reverse Proxy IPv6 Support

Od wersji V13r2, IPv6 jest również obsługiwany w funkcji Reverse Proxy. Dlatego IPv4 i IPv6 są teraz domyślnie włączone, ale każdy protokół można wyłączyć za pomocą pól wyboru "No IPv4" lub "No IPv6". Jeśli protokoły IP używane wewnętrznie i zewnętrznie są różne, połączenia przychodzące mogą być bez problemu przekazywane jako IPv4 do miejsca docelowego IPv6 lub odwrotnie.

PBX Manager Xpath Explorer

Dzięki temu narzędziu wsparcia i administracji, konfiguracje PBX mogą być analizowane i modyfikowane na poziomie XML. Pozwala to na jednoczesną modyfikację dużej liczby obiektów użytkownika w centrali. Zmiany mogą być zastosowane zarówno do wybranych obiektów, jak i do wszystkich, a podgląd może być użyty do sprawdzenia zmian przed ich zastosowaniem.

Szyfrowanie Voicemail

Wiadomości głosowe mogą być zaszyfrowane w bazie danych App Platform przy użyciu AES-256. W tym celu dla obiektu Poczta głosowa PBX skonfigurowany jest "Klucz szyfrowania" (Encryption Key), który baza danych App Platform wykorzystuje do szyfrowania wiadomości głosowych. Można również skonfigurować ustawienia alarmowe. Uwaga: W przypadku utraty klucza nie będzie można odszyfrować wiadomości głosowych.

Funkcja poczta grupowa w Voicemail

W PBX Manager można skonfigurować grupową pocztę głosową za pomocą nowego przycisku. Wszyscy użytkownicy, którzy zostali dodani do grupy i mają otrzymywać powiadomienia, mogą być łatwo dodani do listy (wpisy oddzielone przecinkiem).

Dowiedz się więcej na ten temat!

Czy możemy Ci pomóc? Napisz do nas wiadomość, a my oddzwonimy do Ciebie!
Prosimy nie umieszczać linków w polu tekstowym.

   
    Ustawienia plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu optymalną obsługę strony internetowej. Dotyczy to zarówno plików cookie, które są niezbędne do działania strony, jak i tych, które są wykorzystywane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych lub do ustawień ułatwiających wyświetlanie specjalnych treści. Każdy użytkownik może sam zdecydować, na które kategorie plików cookie chce wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że w oparciu o wybrane ustawienia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Jeśli zaakceptowane zostaną wszystkie pliki cookie, użytkownik będzie miał pełny dostęp do usług naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą  Polityką Prywatności.