Licencje innovaphone V13r3
Licencje App

 

Licencje App to licencje, które umożliwiają aktywację aplikacji na platformie komunikacyjnej myApps. Większość aplikacji innovaphone nie wymaga licencji lub jest aktywowana za pomocą licencji Feature. Następujące aplikacje wymagają odpowiedniej licencji lub licencji Feature.


1. Licencja Phone App

Phone App to interfejs do zarządzania telefonem IP, niezależnie od tego, czy jest to telefon stacjonarny innovaphone, telefon komórkowy DECT czy telefon innej firmy. Aplikacja Phone App zapewnia użytkownikowi liczne funkcje CTI.


Licencjonowanie

Jedna licencja na użytkownika aplikacji Phone App z dowolną liczbą urządzeń


Specyfikacja licencji

 • Licencja Phone App to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji Phone App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji)
 • Licencja Phone App jest jedną z funkcji dostępnych w licencji UC (zobacz: Licencja UC).

 

Licencja Phone App - typ i numer licencji

  Licencja Phone App
Typ licencji App(phone)13
Numer licencji 02-00050-005

 

Wymóg dla następujących aplikacji:

 • Softphone App
 • Video
 • Application Sharing
 • RCC App

 

2.  Licencja Softphone App

Aplikacja Softphone to wirtualny telefon, który można używać na dowolnym urządzeniu - od komputera PC/Mac z systemem Windows po smartfony (Android i iOS). Może być używana do łatwego rozpoczynania i odbierania połączeń audio i wideo - jedynym warunkiem jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu z wejściem i wyjściem audio oraz funkcją kamery (do połączeń wideo wymagana jest dodatkowa Licencja Video). Oprócz wszystkich funkcji klasycznej telefonii IP i rozbudowanych funkcji UC, aplikacja Softphone pozwala również użytkownikowi na bezpośrednie połączenie się z pokojem konferencyjnym w myApps. W razie potrzeby poszczególne rozmowy można również nagrywać, klikając przycisk nagrywania. (W przypadku nagrań wymagana jest dodatkowa licencja na nagrywanie - licencja Recording.)


Licencjonowanie

Jedna licencja na użytkownika aplikacji Softphone App z dowolną liczbą urządzeń


Specyfikacja licencji

 • Licencja Softphone App to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji Softphone App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji).
 • Licencja Softphone App jest jedną z funkcji dostępnych w licencji UC (zobacz: Licencja UC).
 • Do uruchomienia aplikacji Softphone App wymagana jest licencja Phone App.


Licencja Softphone App - typ i numer licencji

  Licencja Softphone App
Typ licencji App(softphone)13
Numer licencji 02-00050-004

 

 

3.  Licencja Premium Chat App

Aplikacja Chat App dostępna jest bez licencji w innovaphone PBX i platformie komunikacyjnej myApps. Licencja innovaphone Premium Chat App uzupełnia funkcje bezpłatnej aplikacji Chat App o możliwość wysyłania załączników z danymi lub rozpoczynania rozmów grupowych z wybranymi osobami lub podglądu obrazu podczas wysyłania zdjęć/grafik. Ponadto licencja Premium Chat zapewnia zapisywanie przebiegu rozmowy (historii rozmów), wyświetla powiadomienia przez Badge Count (liczbę nieprzeczytanych wiadomości) i umożliwia odbieranie wiadomości offline.


Licencjonowanie

Dla każdego użytkownika Premium Chat App


Specyfikacja licencji

 • Licencja Premium Chat App to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji Premium Chat App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji)


Licencja Premium Chat App - typ i numer licencji

  Licencja Premium Chat App
Typ licencji App(chat)13
Numer licencji 02-00050-006

 

4.  Licencja Conference App

Aplikacja Conference App umożliwia za pomocą kilku kliknięć myszką tworzenie wirtualnych pokoi konferencyjnych oraz zarządzanie nimi w wygodny sposób w przejrzystym interfejsie użytkownika. Użytkownicy mogą zarządzać kilkoma pokojami równolegle, tworzyć zaproszenia i przypisywać elastyczne PIN-y dla zwiększenia bezpieczeństwa. Podczas konferencji moderator ma do dyspozycji różne narzędzia i opcje, które pozwalają mu na moderowanie i zarządzanie wirtualnym spotkaniem. W każdej chwili może zobaczyć, kto znajduje się aktualnie w konferencji i który z uczestników właśnie zabiera głos. Może również wyciszyć uczestników.

Planowanie spotkań myApps i zapraszanie osób na te spotkania jest możliwe bezpośrednio w aplikacji Conference App.

Liczba możliwych uczestników konferencji zależy od liczby dostępnych kanałów konferencyjnych (zobacz: Licencja PBX-Channels).

 

Licencjonowanie

Licencja dla każdego użytkownika, który za pomocą aplikacji chce wygodnie tworzyć i obsługiwać wirtualne pokoje konferencyjne. Za pomocą jednej licencji można zarządzać dowolną liczbą pokoi konferencyjnych.


Specyfikacja licencji

 • Licencja Conference App to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji Conference App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji)


Licencja Conference App - typ i numer licencji

  Licencja Conference App
Typ licencji App(innovaphone-pbx-conference)13
Numer licencji 02-00050-001

 

 

5.  Licencja RCC App

Aplikacja RCC App (Remote Call Control App) służy do obsługi dowolnego urządzenia końcowego za pośrednictwem znanego i intuicyjnego interfejsu myApps oraz do odbierania lub wykonywania połączeń za jego pośrednictwem. Podczas korzystania z aplikacji RCC użytkownik jest zawsze dostępny pod swoim zwyköym numerem telefonu, niezależnie od tego, które urządzenie końcowe jest obsługiwane i czy jest to połączenie przychodzące czy wychodzące (koncepcja innovaphone One-Number).

Aplikacja RCC App nie wymaga licencji. Może być używana jako część licencji UC lub opcjonalnie z licencją Phone App w połączeniu z licencją Mobility.

 

6.  Licencja Voicemail App

Aplikacja Voicemail App nie wymaga licencji. Szczegółowe informacje na temat licencjonowania funkcji Voicemail znajdują się w punktcie: Licencja Voicemail-User (z Voicemail App).

 

7.  Licencja Fax App

Aplikacja Fax App nie wymaga licencji. Szczegółowe informacje na temat licencjonowania funkcji ´Fax inklusive Fax App´ znajdują się w punkcie: Licencja Fax (łącznie z Fax App).

Dzięki aplikacji Fax App dokumenty PDF mogą być wysyłane do odbiorców, a faksy mogą być odbierane jako dokumenty PDF. Dzięki funkcji Fax2Mail dokumenty faksowe mogą być również odbierane bezpośrednio w osobistej skrzynce odbiorczej e-mail i przekazywane dalej za pomocą jednego kliknięcia.

Aby zarejestrować interfejs faksu i obiekt faksu, oprócz licencji Fax wymagana jest licencja Port.

 

8.  Licencja Switchboard App

innovaphone Switchboard App to profesjonalna aplikacja do wygodnego zarządzania połączeniami. Aplikacja ta integruje funkcje nowoczesnej, profesjonalnej konsoli operatora z centraląinnovaphone PBX w celu zarządzania połączeniami przychodzącymi, zarówno w jednej lokalizacji, jak i w systemie rozproszonym, niezależnie od tego, czy system jest zainstalowany lokalnie czy w chmurze.


Licencjonowanie

Licencja dla każdego użytkownika, który będzie obsługiwać konsolę operatora do zarządzania połączeniami. 


Specyfikacja licencji

 • Licencja Switchboard App to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji Switchboard App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji)


Licencja Switchboard-User - typ i numer licencji

  Licencja Switchboard-User
Typ licencji App(innovaphone-switchboard)13
Numer licencji 02-00050-007

 

9.  Licencja Recordings App

Aplikacja Recordings App to aplikacja służąca do odtwarzania nagranych rozmów i zarządzania nimi. W aplikacji Recordings App wyświetlane są nagrania, które można odtwarzać, usuwać i pobierać.

Aplikacja Recordings App nie jest objęta licencjonowaniem. Informacje na temat licencjonowania funkcji Recording, z Recordings App, zobacz: Licencja Recording

 

Funkcje specjalne

 • Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może zarządzać nagraniami innych użytkowników za pomocą aplikacji Recordings App.

 

10.  Licencja innovaphone myApps Connector for Microsoft 365 App

innovaphone myApps Connector for Microsoft 365 synchronizuje obecność i status połączeń użytkowników Teams z innovaphone PBX. Aktualny status (obecny, nieobecny, zajęty, rozmawia itp.) jest zintegrowany z myApps i wyświetlany w czasie rzeczywistym.


Licencjonowanie

Licencja wymagana jest dla każdego użytkownika, który chce korzystać z innovaphone myApps Connector dla Microsoft 365.


Specyfikacja licencji

 • Licencja innovaphone myApps Connector for Microsoft 365 App to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji innovaphone myApps Connector for Microsoft 365 App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji)

 

Licencja  innovaphone myApps Connector for Microsoft 365 - typ i numer licencji

  Licencja innovaphone-myApps-Connector-for-Microsoft-365-User
Typ licencji App(innovaphone-microsoft365)13
Numer licencji 02-00050-009

 

 

11.  Licencja Connector for kuando® App

Dzięki Connector dla kuando® synchronizacja statusu między myApps i innymi aplikacjami telefonicznymi lub konferencyjnymi innych firm (np. MS Teams, Zoom, Webex) sprawia, że status telefonii i dostępność są widoczne.


Licencjonowanie

Dla każdego użytkownika, który chce korzystać z Connector for kuando®.


Specyfikacja licencji

 • Licencja Connector for kuando®  to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji Connector for kuando® App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji)


Licencja Connector for kuando® - typ i numer licencji

  Connector for kuando®
Typ licencji App(innovaphone-kuando)13
Numer licencji 02-00060-006

 

 

12.  Licencja Connector for kuando® with Busylight App

Dzięki Connector for kuando® with Busylight, status telefonu i dostępność użytkownika stają się widoczne. Z jednej strony dzięki synchronizacji statusu między myApps i aplikacjami telefonicznymi lub konferencyjnymi innych firm (np. MS Teams, Zoom, Webex), a z drugiej dzięki kuando® Busylight, który sygnalizuje odpowiedni status za pomocą kolorowych diod LED. Busylight należy zakupić oddzielnie. Ta licencja działa tylko w połączeniu z Busylight.


Licencjonowanie

Dla każdego użytkownika, który chce używać Connector for kuando® with Busylight


Specyfikacja licencji

 • Licencja Connector for kuando® with Busylight to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji Connector-for-kuando@-with-Busylight-User musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji)


Licencja Connector for kuando® with Busylight App - typ i numer licencji

  Licencja Connector-for-kuando@-with-Busylight-User
Typ licencji App(innovaphone-kuando-with-busylight)
Numer licencji 02-00060-004

 

 

13. Licencja myPhoneKeys App

Aplikacja myPhoneKeys jest przeznaczona dla administratorów do konfiguracji i sterowania telefonami IP innovaphone. Za pomocą aplikacji myPhoneKeys użytkownik/administrator może zdalnie konfigurować i sterować telefonami stacjonarnymi innovaphone (IP11x, IP10x, IP2x2 i IP1x0) bez konieczności przebywania na miejscu.


Licencjonowanie

Dla każdego użytkownika, który chce korzystać z aplikacji myPhoneKeys. Można zarządzać dowolną liczbą urządzeń telefonicznych innovahone


Specyfikacja licencji

 • Licencja myPhoneKeys to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji myPhoneKeys musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji)


Licencja myPhoneKeys App - typ i numer licencji

  Licencja myPhoneKeys App-User
Typ licencji App(innovaphone-myphonekeys)
Numer licencji 02-00050-011

 

 

14.  Licencja Working App

Dzięki aplikacji innovaphone Working App pracownicy mogą z łatwością rejestrować swój czas pracy i przerwy oraz zapisywać je w sposób umożliwiający audyt, do wglądu dla kierowników działów HR. Aplikacja automatycznie uwzględnia wymogi prawne dotyczące godzin pracy, przerw i okresów odpoczynku, a także pracy w niedziele i święta.


Licencjonowanie

Dla każdego użytkownika, który chce korzystać z aplikacji Working App


Specyfikacja licencji

 • Licencja Working App to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Wersja licencji Working App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji).
 • Dla aplikacji Working App wymagana jest tylko licencja User. Inne licencje, takie jak np. licencja Port, nie są wymagane!


Licencja Working App - typ i numer licencji

  Licencja Working App-User
Typ licencji App(innovaphone-working)
Numer licencji 02-00050-010

 

15.  Licencja Connect App

Aplikacja Connect to wirtualna tablica ogłoszeń, interaktywna platforma wymiany informacji i narzędzie pracy w jednym. Wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu, a także łatwo dostępne za pośrednictwem słów kluczowych i zdefiniowanych kanałów komunikacji. Wewnętrzny system komunikacji firmy, który w pełni wspiera nowoczesną cyfrową współpracę!


Licencjonowanie

Dla każdego użytkownika, który chce korzystać z aplikacji Connect App.

 

Specyfikacja licencji

 • Licencja Connect App to licencja związana z użytkownikiem (User), tzn. licencja będzie pobierana, jeżeli ta funkcja zostanie skonfigurowana dla użytkownika centrali PBX – niezależnie od użytkowania.
 • Pierwsze 200 rozmów w każdej instalacji jest bezpłatnych.
 • Wersja licencji Connect App musi być większa lub taka sama jak wersja zainstalowanego oprogramowania w centrali PBX (zobacz: Wersja licencji).
 • Dla aplikacji Connect App wymagana jest tylko licencja User. Inne licencje, takie jak np. licencja Port, nie są wymagane!


Licencja Connect App - typ i numer licencji

   
Typ licencji PBX-App(innovaphone-connect)
Numer licencji 02-00050-012
   
    Ustawienia plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu optymalną obsługę strony internetowej. Dotyczy to zarówno plików cookie, które są niezbędne do działania strony, jak i tych, które są wykorzystywane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych lub do ustawień ułatwiających wyświetlanie specjalnych treści. Każdy użytkownik może sam zdecydować, na które kategorie plików cookie chce wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że w oparciu o wybrane ustawienia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Jeśli zaakceptowane zostaną wszystkie pliki cookie, użytkownik będzie miał pełny dostęp do usług naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą  Polityką Prywatności.