Klauzula informacyjna na temat ochrony danych osobowych

Tekst ten jest tłumaczeniem zwykłym z języka niemieckiego na język polski. Z tego tłumaczenia nie można wysuwać żadnych roszczeń prawnych, mogą one wynikać jedynie z oryginalnego tekstu niemieckiego. Mamy jednak nadzieję, że tłumaczenie to pomoże polskim użytkownikom lepiej zrozumieć politykę prywatności innovaphone. (W celu zapoznania się z oryginalnym tekstem w języku niemieckim, prosimy zmienić język w rozwijanym menu na górze tej strony.)

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Polityka prywatności i ochrona Pani/Pana danych osobowych są bardzo ważną kwestią dla naszej firmy i wyznacznikiem jakości relacji z naszymi klientami. Ochrona Pani/Pana danych osobowych i praw osobistych jest dla nas bardzo ważna.

Za pomocą klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych i jednocześnie rozporządzeniu o ochronie danych zgodnie z art.13 i art.14 RODO pragniemy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową, użytkowników naszych platform internetowych i naszych partnerów biznesowych o sposobie gromadzenia, wykorzystania i przechowywania danych osobowych,  zakresie i celu ich przetwarzania oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chce Pani/Pan korzystać  z usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może okazać się konieczne.

Dane zbierane automatycznie, gdy odwiedza Pani/Pan naszą stronę internetową lub gdy korzysta Pani/Pan z naszych usług, lub wprowadzone przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zawsze staramy się uzyskać zgodę na wymagany cel takiego przetwarzania.

Jako firma odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zdefiniowaliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że transmisja danych za pośrednictwem sieci WWW może zawsze podlegać lukom w zakresie bezpieczeństwa.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z usług naszej firmy bez transmisji danych przez Internet, istnieje również możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie.

1. Dane kontaktowe administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (GDPR) jest:

Firma: innovaphone AG
Osoba do kontaktu: Nicole Hofmeister
Ulica: Umberto-Nobile-Str. 15
Kod pocztowy/miejscowość: 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 7031 73009 0
E-Mail: privacy@innovaphone.com

Inspektor ochrony danych:
Stephan Hartinger
Coseco GmbH
Telefon: 08232 80988-70
E-Mail: datenschutz@coseco.de

2.  Gromadzenie informacji ogólnych

Za każdym razem podczas odwiedzania naszej strony internetowej serwery Log File mogą  zapisywać informacje przesyłane przez Pani/Pana przeglądarkę. Należą do nich:

 1. Adres IP (Internet Protocol address) komputera łączącego się z naszą stroną
 2. Strona internetowa, z której Pani/Pan nas odwiedza (Referrer)
 3. Strona internetowa, którą Państwo u nas odwiedzają
 4. Data i czas trwania wizyty
 5. Typ przeglądarki i ustawienia przeglądarki
 6. System operacyjny

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Techniczne informacje o dostępie wykorzystujemy wyłącznie w następujących celach:

 1. poprawie atrakcyjności i użyteczności naszych stron internetowych
 2. wykryciu problemów technicznych na naszej stronie internetowej na wczesnym etapie
 3. poprawnego dostarczania zawartości naszej strony internetowej
 4. oraz zapewnieniu organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego.

Dane te są przechowywane maksymalnie przez 7 dni w celu zapewnienia technicznych środków ostrożności w celu ochrony systemów przetwarzania danych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Gromadzenie i przekazywanie danych osobowyc

Dane zebrane podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie używamy wyłącznie do celów podanych na tej stronie informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych. Na naszej stronie internetowej i innych naszych portalach internetowych znajdują się następujące maski wprowadzania danych osobowych:       

3.1 Wysyłka newslettera

Na naszej stronie internetowej oferujemy Pani/Panu możliwość subskrypcji naszego newslettera, który regularnie informuje o ofertach i produktach oraz przekazuje inne informacje dotyczące firmy.

Do otrzymywania naszego newslettera potrzebny jest ważny adres e-mail.

Do wysyłania spersonalizowanego newslettera potrzebujemy Pani/Pana następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail

Po dokonaniu rejestracji, otrzyma Pani/Pan zgodnie z prawem e-mail potwierdzający, w celu sfinalizowania wniosku rejestracyjnego na wysłanie newslettera.

Podane tutaj dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Nie przekazujemy i nie ujawniamy Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim.

Jeśli otrzymamy Pani/Pana adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a Pani/Pan nie zgłosi sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Pani/Panu drogą e-mailową regularnych ofert na produkty z naszego asortymentu, podobnych do tych już zakupionych.

W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera i cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wysyłania newslettera. Link do anulowania subskrypcji znajduje się na końcu każdego biuletynu.

3.2 Rejestracja na szkolenia i wydarzenia (online i na miejscu)

Na naszej stronie internetowej oferujemy Pani/Panu możliwość rejestracji na wydarzenia i szkolenia, które są oferowane od czasu do czasu.

W celu rozpatrzenia wniosku prosimy o podanie następujących informacji:

1. Imię i nazwisko

2. Adres e-mail

3. Nazwę firmy

4. Adres na fakturze za płatne wydarzenia /szkolenia (jeśli jest to konieczne)

5. Numer telefonu

 

Po dokonaniu rejestracji, otrzyma Pani/Pan zgodnie z prawem e-mail potwierdzający, w celu sfinalizowania wniosku rejestracyjnego.

Podane dane wykorzystywane są wyłącznie do rejestracji na szkolenia i wydarzenia.

Nie przekazujemy i nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Jeśli otrzymamy Pani/Pana adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a Pani/Pan nie zgłosi sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Pani/Panu drogą e-mailową regularnych ofert na produkty z naszego asortymentu, podobnych do tych już zakupionych.

W każdej chwili można wycofać zgodę na otrzymywanie takich ofert.

 

3.3 Rejestracja na platformie my.innovaphone (bezpośrednio lub za pośrednictwem aplikacji Devices App innovaphone Software)

Podając dane osobowe oferujemy Pani/Panu możliwość zarejestrowania się w naszym portalu my.innovaphone i administrowania instalacji innovaphone. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem portalu my.innovaphone bezpośrednio lub pośrednio poprzez aplikację Devices App innovaphone Software.

Do rejestracji w strefie dla klientów potrzebujemy od Pani/Pana następujące informacje:

1. Imię i nazwisko

2. Adres e-mail

3. Nazwę firmy

4. Numer identyfikacji podatkowej (firmy)

5. Numer w rejestrze handlowym (firmy)

6. Adres firmy

Wprowadzone przez Panią/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do celów wewnętrznych i własnych lub zgodnie z umową użytkownika, która musi zostać potwierdzona. W zależności od celu przetwarzania, dane mogą być przekazywane jednemu lub więcej podwykonawcom, takim jak firmy wysyłkowe, pod warunkiem, że są oni zaangażowani w realizację żądanej przez Panię/Pana usługi.

Celem zapisywania dobrowolnie podanych danych osobowych jest zaoferowanie Pani/Panu treści lub usług, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. W każdej chwili może Pani/Pan skorygować/uzupełnić dane osobowe podane podczas rejestracji.

3.4 Przekazywanie dokumentów aplikacyjnych

Obejmuje to w szczególności:

 1. Dane kontaktowe (nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail)
 2. Dokumenty zgłoszeniowe (list motywacyjny, CV, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje)

Po wysłaniu zgłoszenia otrzyma Pani/Pan e-mail potwierdzający odbiór dokumentów aplikacyjnych.

Gromadzenie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych służy wyłącznie do obsadzania stanowisk w naszej firmie. Pani/Pana dane będą z zasady przekazywane wyłącznie do wewnętrznych stanowisk i działów specjalistycznych naszej firmy odpowiedzialnych za konkretną procedurę aplikacyjną. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym firmom bez Pani/Pana wyraźnej zgody.

Nie przekazujemy i nie ujawniamy osobom trzecim Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem aplikacji.

Pani/Pana dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego. Nie ma to zastosowania, jeżeli przepisy prawa uniemożliwiają usunięcie danych, jeżeli konieczne jest dalsze ich przechowywanie w celu przedstawienia dowodów lub jeżeli Pani/Pan chce przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres czasu, np. w przypadku przyszłych ofert pracy.

W przypadku zawarcia umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przesłane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi.

3.5 Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Na naszej stronie internetowej oferujemy Pani/Panu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego.

Jeżeli skontaktuje się Pani/Pan z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazane przez Panię/Pana dane osobowe zostaną automatycznie zapisane.

Dane osobowe, które dobrowolnie nam Pani/Pan przekazał, będą przechowywane w celu przetwarzania Pani/Pana zapytania lub skontaktowania się z osobą zainteresowaną.

Nie przekazujemy i nie ujawniamy Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim.

3.6 Zawieranie umów na naszych platformach

W portalu dla Partnerów i/lub na innych platformach oferujemy Pani/Panu możliwość zawierania z nami umów po udanej rejestracji (3.1.3 ).

Wprowadzone przez Panią/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do celów wewnętrznych i naszych własnych, o ile są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. W zależności od celu przetwarzania dane mogą zostać przekazane osobom trzecim (odbiorcom), jeżeli jest to konieczne w związku z realizacją umowy (np. w przypadku komunikacji z odpowiedzialnym za Panią/Pana Partnerem innovaphone lub w przypadku przekazania danych usługodawcom uczestniczącym w realizacji danej umowy), jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do udzielenia informacji lub powiadomienia (np. organom finansowym i nadzoru na podstawie przepisów podatkowych itp.) lub prawnikom do dochodzenia naszych roszczeń prawnych i / lub jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przekazanie nam swoich danych osobowych.

Dotyczy to w szczególności:

1. Nazwy firmy

2. Imienia i nazwiska przedstawiciela prawnego / osoby kontaktowej / upoważnionego przedstawiciela

3. Adresu firmy

4. Adresu e-mail

5. W określonych przypadkach, adresu firmy upoważnionego przedstawiciela

6. Danych umowy, np. informacje na temat stosunków umownych/prawnych

7. Innych danych, np. informacji o korzystaniu z naszych telemediów (np. czas dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji lub portali, stron, które zostały odwiedzone lub wpisów i porównywalnych danych).

W każdej chwili może Pani/Pan skorygować/uzupełnić dane osobowe za pośrednictwem konta klienta.

Nie przekazujemy i nie ujawniamy Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim.

4. Do czego służą ciasteczka?

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, my również używamy tak zwanych plików "cookies", które zbierają i przechowują informacje, gdy odwiedzasz stronę internetową innovaphone. Szczegółowe informacje oraz to, jakie pliki cookie są wykorzystywane, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

5. Zastosowanie i wykorzystanie narzędzi śledzenia i analizy konwersji w mediach społecznościowych

Używamy narzędzi do śledzenia i analizy konwersji, aby zebrać informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.  Dzięki temu możemy rozwijać naszą strategię reklamową, wyświetlając reklamy tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową. Więcej informacji na temat wykorzystania i stosowania narzędzi do śledzenia i analizy konwersji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

6. Usuwanie, blokowanie i czas przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu przechowywania lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo.

Po wygaśnięciu celu przechowywania lub po upływie ustawowego okresu przechowywania dane osobowe są systematycznie blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa, co utrudnia dalsze ich przetwarzanie.

7.  Prawa osoby, której dotyczą dane

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami na piśmie w dowolnym momencie.

W ramach GDPR/RODO osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

 • Prawo do informacji  (podpunkt art.15 GDPR/RODO
 • Prawo do sprostowania (art.16 GDPR/RODO)
 • Prawo do usunięcia danych  (art.17 GDPR/RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  (Art.18 GDPR/RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych  (art.20 GDPR/RODO)
 • Prawo wniesienia sprzeciwu  (art.21 GDPR/RODO)
 • Prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art.77 GDPR/RODO i. V. m § 19 BDSG)
 • Prawo do wycofania zgody (art.7 ust.3 GDPR/RODO)

8. Podstawy prawne przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, na które uzyskaliśmy zgodę osoby, której dane dotyczą.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której sygnatariuszem jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) (GDPR). Niniejsze rozporządzenie obejmuje również przetwarzanie danych niezbędne do wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) (GDPR).

Artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) (GDPR) stanowi podstawę prawną przetwarzania, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej oraz jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie mają pierwszeństwa przed wyżej wymienionymi interesami. Uzasadnionym interesem naszej firmy jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz analiza, optymalizacja i utrzymanie bezpieczeństwa naszej oferty online.

9. Przekazywanie danych stronom trzecim

Zazwyczaj nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych użytkowników. Przekazanie osobom trzecim informacji wykraczających poza zakres opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przetwarzania danej usługi, o którą się zwrócono.

Przekazujemy dane tylko wtedy, gdy jest to wymagane prawem. Dzieje się tak w przypadku, gdy instytucje publiczne (np. organy ścigania) zwracają się z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji lub gdy dostępne jest orzeczenie sądowe.

10. Przepisy prawne lub postanowienia umowne dotyczące udostępniania danych osobowych i ewentualnych konsekwencji nieprzekazania tych danych.

Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach (np. przepisy podatkowe) podanie danych osobowych jest wymagane prawem lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy).

Dla zawarcia umowy konieczne może być na przykład udostępnienie danych osobowych danej osoby lub partnera umowy, abyśmy mogli przetworzyć jej zapytanie (np. zamówienie). Istnieje obowiązek podawania danych osobowych, w szczególności przy zawieraniu umów. Jeżeli w tym przypadku nie zostaną podane żadne dane osobowe, nie można zawrzeć umowy z zainteresowaną osobą. Przed przekazaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub administratorem danych. Inspektor ochrony danych lub administrator poinformuje następnie osobę, której dotyczą dane czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę oraz czy jest to konieczne do zawarcia umowy oraz czy interesy podmiotu danych stanowią podstawę obowiązku, przekazania danych osobowych lub jakie konsekwencje dla niego będzie miało nieprzekazanie żądanych danych.

11. Ustawowe istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) 

Jako odpowiedzialna firma nie poddajemy naszych relacji biznesowych zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu lub profilowaniu.