Deklaracja o ochronie danych osobowych

Cookies?Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Polityka prywatności i ochrona Państwa danych osobowych są bardzo ważną kwestią dla naszej firmy i wyznacznikiem jakości relacji z naszymi klientami. Ochrona Państwa danych osobowych i Państwa praw osobistych jest dla nas bardzo ważna.

W związku z tym chcielibyśmy w rzetelny i przejrzysty sposób poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o sposobie gromadzenia, wykorzystania i przechowywania danych osobowych,  zakresie i celu ich przetwarzania oraz o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcą  Państwo korzystać  z usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.

Dane zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych usług wprowadzone przez użytkownika, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zawsze staramy się uzyskać zgodę na wymagany cel takiego przetwarzania.

Jako firma odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. 

Zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet może mieć w zasadzie luki bezpieczeństwa.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług naszej firmy bez transmisji danych przez Internet, istnieje również możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie.

1. Dane kontaktowe administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (GDPR) jest:

Firma: innovaphone AG
Osoba do kontaktu: Nicole Hofmeister
Ulica: Umberto-Nobile-Str. 15
Kod pocztowy/miejscowość: 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 7031 73009 0
E-Mail: privacy@innovaphone.com

Inspektor ochrony danych:
Stephan Hartinger
Coseco GmbH
Telefon: 08232 80988-70
E-Mail: datenschutz@coseco.de

2.  Gromadzenie informacji ogólnych

Za każdym razem podczas odwiedzania naszej strony internetowej serwery Log File mogą  zapisywać informacje przesyłane przez Państwa przeglądarkę. Do nich należą:

 1. Adres IP (Internet Protocol address) komputera łączącego się z naszą stroną

 2. Stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzają (Referrer)

 3. Stronę internetową, którą Państwo u nas odwiedzają

 4. Datę i czas trwania wizyty

 5. Typ przeglądarki i ustawienia przeglądarki

 6. System operacyjny


Dane zebrane podczas wizyt na naszej stronie używamy wyłącznie w celach statystycznych. Jako indywidualni użytkownicy pozostajecie Państwo anonimowi. Informacje techniczne wykorzystujemy wyłącznie do następujących celów:

 1. Polepszenia jakości i użyteczności naszej strony

 2. Wczesnej identyfikacji ewentualnych problemów technicznych

 3. Poprawnego dostarczania zawartości naszej witryny

 4. Oraz zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego.


Dane te są przechowywane przez maksymalnie 7 dni w celu zabezpieczenia systemów przetwarzania danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Gromadzenie i przekazywanie danych osobowych

Dane zebrane podczas wizyt na naszej stronie używamy wyłącznie do celów podanych na stronie Deklaracji o ochronie danych osobowych.

Na naszej stronie internetowej dostępne są następujące maski wprowadzania danych osobowych:   


3.1.1   
Rejestracja na naszej stronie internetowej

3.1.1 Wysyłanie newslettera

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zarejestrowania się do naszego newslettera, który regularnie informuje o ofertach i produktach oraz przekazuje inne informacje związane z firmą.

Aby otrzymywać nasz biuletyn, należy podać prawidłowy adres e-mail.

Do wysyłania spersonalizowanego newslettera potrzebujemy następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko

 2. Adres e-mail

Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma zgodnie z przepisami prawa e-mail z potwierdzeniem w celu sfinalizowania wniosku rejestracyjnego na wysłanie newslettera.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Nie przekazujemy i nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Jeśli w związku ze sprzedażą produktu lub usługi otrzymamy Państwa adres e-mail, a Państwo nie zgłoszą sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Państwu drogą e-mailową regularnych ofert na produkty z naszego asortymentu, podobnych do już zakupionych.

W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera i cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu wysyłania newslettera. Link do anulowania subskrypcji znajduje się na końcu każdego biuletynu.


3.1.2 Rejestracja na szkolenia i wydarzenia (online i na miejscu)

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość rejestracji na wydarzenia i szkolenia, które są oferowane od czasu do czasu.

W celu rozpatrzenia wniosku prosimy o podanie następujących informacji:

 1. imię i nazwisko

 2. adres e-mail

 3. nazwę firmy

 4. jeśli to konieczne,  adres na fakturze za płatne wydarzenia /szkolenia

 5. numer telefonu


Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma zgodnie z przepisami prawa e-mail z potwierdzeniem w celu sfinalizowania wniosku rejestracyjnego

Podane dane wykorzystywane są wyłącznie do rejestracji na szkolenia i wydarzenia.

Nie przekazujemy i nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Jeśli w związku ze sprzedażą produktu lub usługi otrzymamy Państwa adres e-mail, a Państwo nie zgłoszą sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Państwu drogą e-mailową regularnych ofert na produkty z naszego asortymentu, podobnych do już zakupionych.

W każdej chwili można wycofać zgodę na otrzymywanie takich ofert.


3.1.3 Rejestracja na naszej stronie internetowej (strefa dla partnerów)

Na naszej stronie internetowej można się zarejestrować, wprowadzając swoje dane osobowe.

Aby zarejestrować się w strefie dla partnerów, wymagane jest podanie następujących informacji:

 1. imię i nazwisko

 2. adres e-mail


Wprowadzone przez Państwa dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do celów wewnętrznych i własnych lub zgodnie z umową użytkownika, która musi zostać potwierdzona. W zależności od celu przetwarzania, dane mogą być przekazywane jednemu lub więcej podwykonawcom, takim jak firmy wysyłkowe, pod warunkiem, że są oni zaangażowani w realizację żądanej przez Państwa usługi.

Celem zapisywania dobrowolnie podanych danych osobowych jest zaoferowanie Państwu treści lub usług, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Dane osobowe podane podczas rejestracji mogą zostać poprawione / uzupełnione w dowolnym momencie.


3.1.4 Przekazywanie dokumentów aplikacyjnych

W trakcie zgłoszenia (drogą elektroniczną lub mailową) gromadzimy i przetwarzamy różne dane osobowe podane w zgłoszeniu.

Obejmuje to w szczególności:

 1. dane kontaktowe (nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail)

 2. dokumenty zgłoszeniowe (list motywacyjny, CV, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje)


Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie pocztą elektroniczną, że otrzymano dokumenty zgłoszeniowe.

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu obsadzenia stanowisk w naszej firmie. Państwa dane zostaną przekazane wyłącznie do naszych wewnętrznych biur i działów odpowiedzialnych za konkretny proces aplikacyjny. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym firmom bez Państwa wyraźnej wcześniejszej zgody.

Nie przekazujemy i nie ujawniamy osobom trzecim Państwa danych osobowych związanych z procesem aplikacji.

Dane osobowe aplikacji zostaną automatycznie usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu aplikacji. Nie dotyczy to przypadków, w których przepisy prawne uniemożliwiają usunięcie, gdy konieczne jest dalsze przechowywanie danych w celu dostarczenia dowodów lub jeśli wyraźnie zgodzili się Państwo na przedłużone przechowywanie danych, np. w przypadku przyszłych ofert pracy.

W przypadku zawarcia umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę przekazane dane będą przechowywane w zakresie stosunku pracy zgodnie z wymogami prawa.


3.1.5 Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami drogą mailową i/lub poprzez formularz kontaktowy.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane automatycznie.

Dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo podadzą, będą przechowywane w celu przetwarzania Państwa zapytania lub skontaktowania się z osobą zainteresowaną. Nie przekazujemy i nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

4. Do czego służą pliki cookie?

W niektórych miejscach nasza witryna używa plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jakie pliki cookie są używane, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi plików cookie.


4.1 Polityka korzystania z plików cookie

Co to są ciasteczka?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe tworzone przez stronę internetową podczas Państwa wizyty. Przechowują one informacje, które mogą być przydatne do dalszej nawigacji na stronie internetowej. Gwarantuje to zachowanie informacji nawet po przejściu na inną stronę i analizę korzystania z witryny.

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie i przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu końcowym. Przeglądanie  naszej strony internetowej możliwe jest również bez plików cookie.

Zalecamy jednak pozostawienie plików cookie włączonych, w przeciwnym razie może się zdarzyć, że wiele informacji zostanie pominiętych. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie.

Zarządzanie plikami Cookies

Użytkownik ma możliwość samodzielnego kontrolowania akceptacji plików cookie i  w razie potrzeby dezaktywować je, konfigurując przeglądarkę.

Należy pamiętać, że zmiany ustawień dotyczą tylko danej przeglądarki. W przypadku korzystania z różnych przeglądarek lub zmiany urządzenia końcowego należy ponownie wprowadzić ustawienia. Ponadto pliki cookie można w każdej chwili usunąć z nośnika pamięci. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania plików cookie, ich modyfikacji i usuwania, należy skorzystać z pomocy przeglądarki internetowej.

Poniżej wyjaśniono najczęstsze rodzaje plików cookie:

1. Sesyjne pliki cookie

Podczas aktywności na stronie internetowej w pamięci komputera użytkownika zapisywane są tymczasowo sesyjne pliki cookie, w których zapisywany jest identyfikator sesji, na przykład w celu uniknięcia konieczności ponownego logowania przy każdej zmianie strony. Sesyjne pliki cookie  usuwane są po wylogowaniu się, po opuszczeniu strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Trwałe lub protokolarne pliki cookie

Trwałe pliki cookie  pozostają na urządzeniu użytkownika do daty ich wygaśnięcia lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Trwałe pliki cookie umożliwiają witrynom zapamiętywanie informacji o użytkowniku i jego ustawień przy następnej wizycie w witrynie. Pozwala to na szybszy i wygodniejszy dostęp, ponieważ użytkownik nie musi zmieniać ustawień językowych np. naszej strony internetowej. Po upływie daty ważności plik cookie jest automatycznie usuwany, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, która go wygenerowała.

3. Cookie podmiotów trzecich

Cookie podmiotów trzecich pochodzą od dostawców innych niż operator witryny. Pliki te mogą być na przykład wykorzystywane do gromadzenia informacji na potrzeby reklamy, treści niestandardowych i statystyk internetowych.

4. Flash-Cookies

Pliki cookie Flash są przechowywane jako elementy danych stron internetowych na komputerze użytkownika, gdy są obsługiwane za pomocą Adobe Flash. Pliki cookie flash nie mają ograniczeń czasowych.

 

Serwer   Nazwa                  Cel stosowania  Czas wygaśnięcia
        

www, my, rma      

consentCookie

Potwierdzenie przez użytkownika, że akceptuje pliki  cookie na niniejszej stronie internetowej

1 rok

www 

iPartner

Wymagane do logowania się na stronie partnerów
innovaphone

Ciasteczka będą usunięte wraz z końcem sesji

my, rma 

_inno_:language  

Preferowany język

1 rok

my, rma  

innovaphone_com  

Sesja-ID

Ciasteczka będą usunięte wraz z końcem sesji5. Wykorzystanie i zastosowanie narzędzi śledzenia, analizy i wtyczek społecznościowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, analizy statystyk stron WWW. Google Analytics używa plików Cookies, niewielkich informacji tekstowych, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym (np.komputerze) i umożliwia monitorowanie odwiedzin stron WWW. Informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej zebrane za pomocą plików Cookies, zostaną przekazane do serwera Google w USA i są tam przechowywane. W przypadku aktywacji funkcji maskowania adresu IP na stronie internetowej innovaphone, Państwa adres IP zostanie tylko częściowo udostępniony przez Google, jedynie w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera w USA i dopiero tam zostanie on skrócony. Na zlecenie administratora poniższej strony internetowej, Google będzie wykorzystywał konieczne informacje, w celu weryfikacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia statystyk i raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryn internetowych. Adres IP zebrany w przeglądarce użytkownika przez Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi zebranymi przez Google.

Użytkownik może zrezygnować z funkcji zapisywania informacji za pomocą plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Prosimy pamiętać jednak, że w tym przypadku nie będzie można wykorzystać w pełni wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google przechowywanie informacji o korzystaniu z tej strony internetowej, w tym o adresie IP, oraz przetwarzanie tych informacji, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (Ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych). Należy pamiętać, że kod Google Analytics "gat._anonymizeIp();" używany na tej stronie internetowej został dodany, aby umożliwić anonimowe zbieranie adresów IP (IP Masking).

Na tej stronie nie są używane żadne wtyczki społecznościowe. Filmy z YouTube są zintegrowane jako iFrame.

6. Usuwanie, blokowanie i czas przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu przechowywania lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo.

Po wygaśnięciu celu przechowywania lub po upływie ustawowego okresu przechowywania dane osobowe są systematycznie blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa, co utrudnia dalsze ich przetwarzanie.

7.  Prawa osoby, której dotyczą dane

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami na piśmie w dowolnym momencie.

W ramach RODO (GDPR) osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:


7.1 Prawo do informacji  (podpunkt art. 15 RODO)

W każdej chwili użytkownik (osoba, której dane dotyczą) ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie kategorie i informacje dotyczące jego danych osobowych są przez nas przetwarzane, w jakim celu, jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane oraz czy w tym kontekście wykorzystywane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo znać odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach podczas przekazywania  danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego i prawa do informacji o pochodzeniu danych, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do usunięcia, poprawienia oraz prawo do ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu jej danych osobowych.

We wszystkich powyższych przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora danych o dostarczenie bezpłatnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jesteśmy uprawnieni do pobrania odpowiedniej opłaty za wszelkie dodatkowe kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą.


7.2 Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba,m której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może ona w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub administratorem.

7.3 Prawo do usunięcia danych  (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać bezzwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), w szczególności gdy przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem i jeżeli istnieje prawny obowiązek ich usunięcia na mocy prawa europejskiego lub krajowego.

„Prawo do bycia zapomnianym” nie ma jednak zastosowania, gdy istnieje nadrzędne prawo do wolności wypowiedzi lub informacji, gdy zatrzymywanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. obowiązek zatrzymywania danych), gdy archiwizacja zapobiega usunięciu danych lub gdy przechowywanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

7.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  (Art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o ograniczenie przetwarzania jej danych, jeżeli kwestionuje ona prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jeżeli odrzuca ona usunięcie danych osobowych, a zamiast tego wnioskuje o ograniczenie przetwarzania, jeżeli wymogi dotyczące przetwarzania już nie mają zastosowania lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


7.5 Prawo do przenoszenia danych  (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może mieć to wpływu na prawa i wolności innych. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7.6 Prawo wniesienia sprzeciwu  (art. 21 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej lub badania rynku i opinii, jak również do przetwarzania ogólnych danych handlowych, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto osoba, której dotyczą dane, nie może skorzystać z prawa sprzeciwu, jeżeli przepisy prawne przewidują gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych lub zobowiązują do ich gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wyrazić odrębne, wyraźne prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

7.7 Prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO i. V. m § 19 BDSG)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, w przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia przetwarzania danych osobowych.


7.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili cofnąć bez podania przyczyny. Dotyczy to również cofnięcia deklaracji zgody, które zostały nam udzielone przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

8. Podstawy prawne przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, na które uzyskaliśmy zgodę osoby, której dane dotyczą.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której sygnatariuszem jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) (GDPR). Niniejsze rozporządzenie obejmuje również przetwarzanie danych niezbędne do wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) (GDPR).

Artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) (GDPR) stanowi podstawę prawną przetwarzania, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej oraz jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie mają pierwszeństwa przed wyżej wymienionymi interesami. Uzasadnionym interesem naszej firmy jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz analiza, optymalizacja i utrzymanie bezpieczeństwa naszej oferty online.

9. Przekazywanie danych stronom trzecim

Zazwyczaj nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych użytkowników. Przekazanie osobom trzecim informacji wykraczających poza zakres opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przetwarzania danej usługi, o którą się zwrócono.

Przekazujemy dane tylko wtedy, gdy jest to wymagane prawem. Dzieje się tak w przypadku, gdy instytucje publiczne (np. organy ścigania) zwracają się z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji lub gdy dostępne jest orzeczenie sądowe.

Dane osobowe nie są przekazywane do tzw. państw trzecich poza obszarem UE/EOG.

10. Przepisy prawne lub postanowienia umowne dotyczące udostępniania danych osobowych i ewentualnych konsekwencji nieprzekazania tych danych.

Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach (np. przepisy podatkowe) podanie danych osobowych jest wymagane prawem lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy).

Dla zawarcia umowy konieczne może być na przykład udostępnienie danych osobowych danej osoby lub partnera umowy, abyśmy mogli przetworzyć jej zapytanie (np. zamówienie). Istnieje obowiązek podawania danych osobowych, w szczególności przy zawieraniu umów. Jeżeli w tym przypadku nie zostaną podane żadne dane osobowe, nie można zawrzeć umowy z zainteresowaną osobą. Przed przekazaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub administratorem danych. Inspektor ochrony danych lub administrator poinformuje następnie osobę, której dotyczą dane czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę oraz czy jest to konieczne do zawarcia umowy oraz czy interesy podmiotu danych stanowią podstawę obowiązku, przekazania danych osobowych lub jakie konsekwencje dla niego będzie miało nieprzekazanie żądanych danych.

11. Ustawowe istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) 

Jako odpowiedzialna firma nie poddajemy naszych relacji biznesowych zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu lub profilowaniu.Używamy plików cookies w celu optymalizacji naszej strony oraz dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika. Przejdź do menu Ochrona danych osobowych.
OK