Newsticker

2020-09-17 | Newsticker
Najważniejsze informacje z aktualnych Release-Notes: V13r1 SR17

Devices App

Ulepszony podgląd URL do automatycznego provisioningu

76072 - App Devices: show better auto provisioning link with complete URL
Do automatycznego provisioningu, aplikacja Devices App wyświetla teraz kompletny adres URL rejestracji urządzenia, w tym DNS/IP i ścieżkę serwera WWW.

Nowość w Devices App: Wyświetlanie hasła

76149 - App Devices: use password fields with show password button
Przycisk "Pokaż hasło" jest teraz zaimplementowany w polach wprowadzania hasła.

CLOUD: Lepsze wyświetlanie domen

76251 - App Devices: show own domain always on top in domain list
Własna domena jest teraz zawsze wyświetlana jako pierwsza na liście. Pomaga to dostawcom usług w chmurze natychmiast znaleźć własną domenę, jednocześnie wyszukując domeny klientów.

 

Chat App

 

Phone App

Ulepszona funkcja klawiszy funkcyjnych (Hotkey)

76264 - Phone-App: Improve hotkey functionality
Całe linie tekstowe mogą być teraz oznaczone numerami telefonów. Metoda heurystyczna pozwala na wyodrębnienie numeru telefonu, który można następnie wybrać. 

 

RCC App

Licencjonowanie aplikacji RCC App

75967 - RCC App required softphone license
Do korzystania z aplikacji RCC App wymagana jest licencja Phone App i licencja Mobility, zgodnie z opisem w Przewodniku Licencyjnym.

 

Softphone App

Nowa funkcja konfiguracyjna " Rozłącz się automatycznie"

71377 - Softphone-App: New config option "Auto-release disconnected calls"
Za pomocą tego ustawienia można określić, czy po zakończeniu rozmowy telefon programowy Softphone rozłączy się, nawet jeśli zamiast „released“ zostanie wysłany komunikat „disconnected“.

Ulepszony wybór urządzeń audio i wideo w przeglądarce

72804 - Softphone-App: Device management in browser context
Podczas korzystania z WebRTC można teraz wybrać właściwe urządzenia audio i wideo w sekcji "Ustawienia".

Uwaga: Jak dotąd, funkcja ta jest w pełni obsługiwana przez Chrome; Mozilla Firefox nie zapewnia "wyjścia audio".

 

Szczegółowe informacje dotyczące Release-Notes V13r1 SR17


2020-09-15 | Newsticker
innovaphone otrzymała znak zaufania "IT Security made in EU"

Platforma innovaphone myApps (w tym system IP innovaphone PBX) wyposażona jest w różne mechanizmy bezpieczeństwa, które zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed atakami.

Od sierpnia 2020 roku innovaphone może używać znaku zaufania "IT Security made in EU". Znak ten został wprowadzony w tym roku przez TeleTrusT, Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (Federalne Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa IT e.V.) i stanowi uzupełnienie znaku jakości "IT Security made in Germany", który firma innovaphone już wielokrotnie otrzymała.

Aby otrzymać znak "IT Security made in EU“, firma musi spełniać następujące kryteria:
 • Siedziba firmy musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej (UE) .
 • Firma musi oferować godne zaufania rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT.
 • Oferowane produkty nie mogą mieć ukrytego dostępu ("Backdoors").
 • Badania i rozwój firmy w zakresie bezpieczeństwa IT muszą odbywać się na terenie Unii Europejskiej.   
 • Firma musi zobowiązać się do spełnienia wymagań ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

 

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem w innovaphone - dowiedz się więcej o naszych mechanizmach bezpieczeństwa.

 2020-07-24 | Newsticker
Czy już wiesz? Tak działa technologia połączeń alarmowych IP i centrum kontroli.

Co dokładnie dzieje się, gdy wybierany jest numer 110 lub 112?

Pomoc w nagłych wypadkach: 112 dla straży pożarnej i służb ratowniczych, 110 dla policji - każde dziecko zna te dwa numery alarmowe. Nie wszyscy wiedzą jednak, że jeżeli wybierany jeden z tych dwóch numerów, dzwoniący nie zostanie połączony z miejscowym posterunkiem policji lub straży pożarnej, ale z centrum powiadamiania ratunkowego.

W Niemczech istnieje obecnie 400 centrów kontroli, które odpowiedzialne są za jedną lub więcej dzielnic lub większe miasto. Połączenia alarmowe są automatycznie kierowane przez sieć telekomunikacyjną do lokalnego centrum kontroli, z którego wysyłane są niezbędne środki (np. pojazdy służb ratowniczych, ratownicy, lekarze ratownicy itp.).

W jaki sposób zapewnia się, że wezwanie alarmowe dotrze do właściwego centrum kontroli?

W tym celu w przypadku połączeń alarmowych przekazywane jest zawsze miejsce pobytu osoby dzwoniącej. W nagłych wypadkach może to uratować życie! Jeśli dzwoniący nie wie, które centrum kontroli jest aktualnie odpowiedzialne, np. w razie wypadku na autostradzie lub jeśli nie może mówić, sieć nadal niezawodnie skieruje połączenie alarmowe do właściwego centrum kontroli.

W przypadku połączeń przez telefon komórkowy, lokalizacja określana jest przez GSM, a od niedawna także przez GPS (dla nowszych smartfonów z aktualną wersją Android lub iOS). Ta ostatnia nazywana jest również  „Advanced Mobile Location“  (w skrócie AML, "Zaawansowana Lokalizacja Mobilna"). AML to usługa, dzięki której smartfon rozpoznaje, czy jest to połączenie alarmowe za pomocą numeru telefonu, automatycznie aktywuje GPS i wysyła dane o lokalizacji dzwoniącego do centrum kontroli z dokładnością do kilku metrów - przez Internet lub za pomocą SMS.

W przypadku połączeń alarmowych z sieci stacjonarnej, lokalizacja jest określana za pomocą bazy danych lokalizacji, w której każde połączenie sieci stacjonarnej jest wprowadzane wraz z odpowiednim adresem.

A co ma z tym wspólnego innovaphone?

Nasze bramy VoIP innovaphone są obecnie zainstalowane w 16 centrach sterowania i odgrywają kluczową rolę w technologii centrum sterowania. innovaphone współpracuje ze partnerem technologicznym "SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH" z Münster w Niemczech, który wyposaża centra sterowania i pojazdy ratownicze w stanowiska dyspozytorskie dla telefonii i łączności radiowej.

Szczególne wyzwanie: przejście na IP i wymagania dla wywołania alarmowego TR 2.0

To, co zostało w dużej mierze ukończone w sektorze prywatnym i biznesowym, ma obecnie wpływ na połączenia alarmowe 110 i 112: podobnie jak wszystkie inne połączenia telekomunikacyjne, również na nie wpływa przejście na IP (tzn. z technologii ISDN na SIP). Według Telekomu przejście to powinno zostać zakończone do końca trzeciego kwartału 2020 roku.

Ale co zrobią centra kontroli, których urządzenia do połączeń alarmowych nie są przystosowane do IP? Z naszymi bramkami VoIP, które zostały specjalnie przetestowane przez Telekom, to żaden problem! Spełniają one nie tylko najnowsze wymagania wytycznych technicznych niemieckiego federalnego urzędu ds. sieci w zakresie połączeń alarmowych (TR Notruf 2.0), ale są również idealnym rozwiązaniem dla płynnej, stopniowej migracji do IP.2020-07-17 | Newsticker
Najważniejsze informacje z innovaphone Release-Notes: V13r1 SR15

SIP provider update – Niemcy

74672 - SIP-Provider Profile DE-MDCC_Magdeburg_City_Com-SIP_Trunk


Calendar: Nowy przycisk do wyboru wyświetlanego adresu e-mail

74016 - Calendar: added switch to select usage of internal or external Exchange address

Przycisk w PBX Manager Plugin Calendar pozwala teraz na wybór pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym adresem e-mail zgłoszonym przez Exchange. Adres zewnętrzny jest używany domyślnie.


AP Manager: Uproszczona konfiguracja serwera DNS dla Application Platform

73325 - AP Manager: make DNS servers configurable

Serwer DNS dla Application Platform jest teraz konfigurowalny w AP Manager  w Ustawieniach.


Szczegółowe informacje na temat aktualnych Release-Notes V13r1 SR15.2020-07-16 | Newsticker
Devices App: zarządzanie siecią firmową za pomocą aplikacji myApps innovaphone

Nowoczesne sieci biznesowe stają się coraz bardziej złożone. Niezależnie od tego, czy są to małe czy duże przedsiębiorstwa, pojedyncze lokalizacje czy też wiele rozproszonych, zadania związane z zarządzaniem i administracją codziennie stawiają kierowników IT przed nowymi wyzwaniami. Ponadto, pracownicy pracują coraz częściej zdalnie poza biurem, w domu lub w podróży. Rezultat: urządzenia w wielu różnych sieciach (prywatnych i mobilnych), które trudno jest obsługiwać konwencjonalnymi i czasochłonnymi metodami, wymagającymi dużego nakładu pracy i środków.

To stawia wiele firm przed poważnym dylematem: z jednej strony muszą one zapewnić bezpieczeństwo i dostępność swojej sieci i związanych z nią urządzeń końcowych. Przecież dobra dostępność telefoniczna jest jednym z najważniejszych atutów firmy. A z drugiej strony konieczność utrzymania kosztów na jak najniższym poziomie przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Aplikacja Devices App jest idealną odpowiedzią na ten dylemat. W ramach uniwersalnej platformy pracy i komunikacji innovaphone myApps umożliwia ona przejrzyste, bezpieczne i centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami w instalacji - od bramek VoIP po urządzenia końcowe, takie jak telefony.

Oto najważniejsze funkcje i zalety aplikacji Devices App:

 • Wszystkie typowe zadania administracyjne, takie jak aktualizacje, kopie zapasowe i zmiany konfiguracji, rozszerzenia z dodatkowymi urządzeniami lub nawet obniżanie ocen, można wykonać szybko i łatwo - bez konieczności przełączania się z jednego programu administracyjnego na drugi.
 • Każdą nową bramę lub telefon można zintegrować z infrastrukturą w kilka sekund - nawet konfiguracja nowych urządzeń końcowych bezpośrednio przez użytkownika jest możliwa i prosta. 
 • Administrator może zalogować się do dowolnego urządzenia, bez względu na to, gdzie się ono znajduje, a nawet pokonać bariery dostępu takie jak firewalle czy routery. Administrator może również uzyskać dostęp do aplikacji Devices App niezależnie od miejsca pracy, np. z biura domowego. Dostęp do aplikacji jest szyfrowany i całkowicie bezpieczny - logowanie odbywa się przez dwuczynnikowe uwierzytelnianie.
 • Aplikacja Devices App zapewnia, że na wszystkich urządzeniach jest zainstalowane prawidłowe i najnowsze oprogramowanie sprzętowe i automatycznie wprowadza właściwe ustawienia w celu zapewnienia bezproblemowej i bezpiecznej pracy.
 

Wykorzystanie aplikacji Devices App w scenariuszach chmury ma jeszcze inne zalety:

 • Urządzenia z różnych środowisk klientów i wersji oprogramowania oraz odpowiednie licencje (podstawa do miesięcznego rozliczenia) mogą być zarządzane centralnie - wystarczy jedno kliknięcie myszką, aby przełączać się pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.
 • Możliwe jest grupowanie urządzeń wg kategorii, dzięki czemu uzyskuje się lepszy przegląd. Specjalne filtry sprawiają, że wyszukiwanie jest jeszcze łatwiejsze.
 • Jeśli klient końcowy chce sam zajmować się administracją swojej instalacji, administrator może udostępnić mu własną aplikację Devices App wyłącznie do administrowania jego urządzeniami.

 

Podobnie jak w przypadku Devices App, administrator ma dostęp do wielu innych aplikacji administratora przez interfejs użytkownika innovaphone myApps Client, takich jak Alarms App, Files App i PBX Manager App. Poszczególne aplikacje są ze sobą połączone w taki sposób, że np. kliknięcie alarmu w aplikacji Alarms App automatycznie otwiera konfigurację danego urządzenia w aplikacji Devices App.

Dowiedz się więcej o aplikacjach dla administratorów.2020-06-24 | Newsticker
RCC App (Remote Call Control App) dla innovaphone myApps.

Jesteś w podróży lub pracujesz zdalnie z domu i nie masz bezpiecznego połączenia danych, a chcesz nadal odbierać i wykonywać połączenia jak zwykle pod jednym i tym samym numerem telefonu? Skorzystaj w takim razie z aplikacji RCC App innovaphone. Aplikacja ta pozwala na wykonywanie połączeń biznesowych w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Dowiedz się więcej na temat aplikacji RCC App!2020-06-22 | Newsticker
Praca zdalna: Pięć wskazówek dla zwiększenia wydajności i efektywnej współpracy.

Praca zdalna (home office) jest już dla wielu osób integralną częścią codziennego życia i ugruntowała się we współczesnym świecie. Jak można jednak zapewnić, aby wydajność, koncentracja, a przede wszystkim współpraca i kontakty społeczne nie ucierpiały podczas pracy w domu?

Przekonaliśmy się o tym sami, oczywiście dzięki naszej uniwersalnej platformie do pracy i komunikacji myApps. Rezultat: Pięć przydatnych wskazówek dotyczących udanej pracy zdalnej w domu.

 

Wskazówka nr 1: Zwróć uwagę na ubranie

Być może kusząca jest praca rano przy komputerze w piżamie z filiżanką kawy i – być może - zamienienie jej w ciągu dnia na spodnie dresowe i bluzę. Ale uwaga- tak swobodny ubiór podczas pracy w domu nieświadomie wpływa na nasz nastrój, a „niechlujny wygląd” nie do końca sprzyja produktywnemu myśleniu! Oczywiście nie musimy zakładać garnituru z krawatem lub eleganckiej garsonki, ale zadbany i wygodny strój w stylu business casual z pewnością pomoże Ci mentalnie przejść do trybu pracy.

Przy okazji: Łatwiej jest pracować i cieszyć się wolnym czasem po pracy, jeśli granice między pracą a wypoczynkiem są również odzwierciedlone w ubraniu "work-life balance"!

 

Wskazówka nr 2: Bądź odważny - włącz kamerę!

Włącz kamerę internetową, kiedy rozmawiasz przez telefon! Być może najpierw musisz się do tego przyzwyczaić, ale zauważyliśmy, że niezależnie od tego, czy jest to szybka rozmowa z jednym z Twoich współpracowników, czy cotygodniowe spotkanie zespołu w ramach konferencji telefonicznej z wieloma uczestnikami - jakość komunikacji znacznie się poprawi. Dlaczego? Komunikacja zyskuje mianowicie na jakości, jeśli nie tylko usłyszysz osobę na drugim końcu linii, ale także ją zobaczysz. A skutecznym środkiem zaradczym na "społeczny dystans" jest zawsze regularne spotykanie się z ulubionym kolegą, nawet w biurze domowym.

Przy okazji: Jeśli zastosujesz się do wskazówki nr 1, to nawet spontaniczne rozmowy wideo z kolegami, klientami czy przełożonymi nie spowodują już paniki!

 

Wskazówka nr 3: Użyj zestawu słuchawkowego!

Ćwiczeń i sportu nie należy również zaniedbywać podczas pracy w domu, jednak trzymanie telefonu przy uchu podczas kilkugodzinnego spotkania, na pewno nie jest jednym z zalecanych ćwiczeń fitness. Używając zestawu słuchawkowego, nie tylko unikniesz bolesnego napięcia mięśni, ale masz również wolne ręce, aby np. robić notatki lub korzystać z funkcji dzielenia ekranu.

Przy okazji: Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe umożliwiają również wstanie z krzesła i zrobienie kilku kroków po pokoju w trakcie dłuższych rozmów - plecy będą Ci za to wdzięczne!

 

Wskazówka nr 4: Unikaj irytujących hałasów

Ćwierkające ptaki za oknem, wiertarka sąsiada, szelest papieru lub wentylator laptopa - hałas w tle jest często nieunikniony podczas pracy w domu. Ala uwaga: Nawet jeśli Tobie odgłosy w tle nie przeszkadzają w pracy, mogą one być irytujące np. dla innych uczestników wideokonferencji lub konferencji telefonicznych. Dlatego zaleca się wyłączanie mikrofonu, jeśli nie zabieramy głosu.

Przy okazji: Jeśli chcesz coś powiedzieć, nie zapomnij włączyć ponownie mikrofonu!

 

Wskazówka nr 5: Pamiętaj o rozmowie! 

Pracując zdalnie nie masz po drugiej stronie biurka kolegów, z którymi mógłbyś nawiązać szybką, osobistą rozmowę w przypadku pojawienia się pytań lub problemów. Dlatego tak ważny jest osobisty kontakt z kolegami, a także z całym zespołem, aby możliwe było planowanie i koordynacja pracy. Istnieje przecież tak wiele możliwości kontaktu: (wideo) rozmowy, e-maile lub wiadomości na czacie - wybierasz kanał, który jest odpowiedni dla danej sytuacji. Nasza osobista rada: Jeśli chcesz wyjaśnić coś, co wyjaśniłbyś podczas osobistej rozmowy w firmie, sięgnij po słuchawkę lub zestaw słuchawkowy i zadzwoń bezpośrednio do tej osoby. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, jest szybsze i bardziej osobiste.


Przy okazji: Jeśli masz chwilkę czasu, to porozmawiaj o rzeczach, które nie są bezpośrednio związane z pracą - to zbliża ludzi i promuje poczucie jedności. A może wirtualna przerwa na lunch lub wspólne piwo w ramach wideokonferencji pod koniec dnia?

 

Tutaj dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o naszym rozwiązaniu do pracy zdalnej.

 2020-06-18 | Newsticker
Facelift IP111

Uwaga: Nasz telefon IP111 został również podanny liftingowi. Tak jak w przypadku IP112 zmieniły się następujące rzeczy:

 • IP111 został wyposażony w bezdotykowy przełącznik widełkowy. Wystarczy dotknąć czujnik sensoryczny, aby szybko zakończyć rozmowę telefoniczną.
 • Produkcja IP111 została obecnie przeniesiona z Chin do Niemiec.

 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z nami.

Dowiedz się więcej o innovaphone IP111. 2020-06-15 | Newsticker
Najważniejsze informacje z innovaphone Release-Notes: V13r1 SR14

Najważniejsze informacje z innovaphone Release-Notes: V13r1 SR14

 

SIP Provider Update – Niemcy

72960 - SIP-Provider Profile DE-Vodafone-IP_Anlagen_Anschluss

 

Nowa metoda testowa dla STUN i TURN w ustawieniach aplikacji Phone App i Softphone App

73235 - Softphone-App: Added functioning test for STUN/TURN config

W zakładce "Sieć" widać skonfigurowane serwery STUN i TURN i można rozpocząć test funkcji. Następnie wyświetlane są określone adresy i porty hosta, SRFLX (adres określony przez STUN) i RELAY (serwer TURN).

 

Wgrywanie zdjęcia profilowego przez UsersAdmin

72620 - App UsersAdmin: Allow the admin to configure the profile pictures

Zdjęcia profilowe mogą być teraz również przesyłane za pośrednictwem UsersAdmin. Umożliwia to administratorowi konfigurację zdjęć profilowych.

 

Ulepszone przyjęcie nazwy Device w aplikacji Devices App

73479 - App Devices: use device name for automatic provisioning, if set

Podczas dodawania urządzeń z nowym mechanizmem do aplikacji Devices App, np. przez aktualizację skryptów z kategorią i domeną, nazwa skonfigurowanego urządzenia (Device-Name) jest teraz traktowana jako nazwa.
Jeśli nazwa urządzenia nie jest skonfigurowana, adres MAC jest używany jako nazwa wyświetlana w urządzeniu.
Jeśli nazwa urządzenia pojawia się w systemie więcej niż raz, wszystkie odpowiadające mu urządzenia są wyświetlane z tą samą nazwą w Devices.

 

Zachowanie dostosowane do korzystania z STUN w interfejsie SIP

72763 - SIP: Use mapped ports if STUN server is configured at interface

Jeśli STUN jest skonfigurowany na interfejsie SIP, określony adres STUN (SRFLX) jest zawsze używany w Contact header komunikatu SIP.

 

Ulepszone podłączenie urządzeń SIP innych firm przez NAT (reverse proxy)

72380 - SIP: Use SRFLX candidate as default RTP address (c-line)

Zamiast dotychczasowego lokalnego adresu IP (HOST)  może być teraz używany adres IP określony przez STUN (SRFLX) jako adres RTP w linii c w protokole SIP.

 

Tutaj znajdują się szczegółowe informacje z Release-Notes V13r1 SR142020-05-27 | Newsticker
Najważniejsze informacje z innovaphone Release-Notes: V13r1 SR13

Operatorzy SIP

Nowi operatorzy SIP– Niemcy

Operatorzy SIP Update – międzynarodowi

 

Soft Conferencing i nowa licencja PBX (PBX-Channels)

Nowy interfejs (SCNF) do Soft Conferencing

71627 - New interface SCNF for Soft Conferencing

Dzięki nowemu interfejsowi SCNF możliwa jest teraz konfiguracja konferencji na IPVA. Dla bram od modelu XX11 r. interfejs SCNF został dodany do istniejącego interfejsu CONF.
Uwaga: Jeśli testowano to na IPVA w wersji beta, po aktualizacji do SR13 należy ponownie przeprowadzić konfigurację, ponieważ nazwa interfejsu została zmieniona z CONF na SCNF.
Więcej informacji o Soft Conferencing można znaleźć w artykule Concept Article w innovaphone Wiki i Portalu dla Partnerów.


Nowość w PBX Manager: Przełącznik "Licencje PBX-Channels" dla konferencji

71530 - Support of PBX-Channels license

W PBX Manager Plugin dla konferencji znajduje się nowy przełącznik "Licencje PBX-Channels". Za pomocą tego przełącznika można skonfigurować wykorzystanie dostępnych licencji PBX-Channels dla odpowiedniego interfejsu konferencyjnego.

 

Nowość w PBX Manager: Pole edycji - "Licencje PBX-Channels" dla aplikacji Fax App

71549 - App Fax: PBX-Channels License configuration support in PBX Manager Plugin

W PBX Manager Plugin dla aplikacji Fax App znajduje się nowe pole edycji "Licencje PBX-Channels".
Za pomocą tego pola można skonfigurować ilość dostępnych licencji PBX-Channels dla aplikacji Fax App.

 

Optymalizacje dla aplikacji mobilnych

myApps for Android: zapobieganie nieprawidłowej obsłudze telefonu podczas rozmowy

72512 - myApps Android: Still reaction on touch if the phone was held to the ear.

Jeśli podczas rozmowy trzymasz swój smartfon przy uchu, tryb dotykowy jest nieaktywny, aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze.

 

myApps for iOS: Rozszerzony wyświetlacz dla połączeń przychodzących

72040 - myApps iOS: Show transfering, last diverting, original called and called party on incoming call screen.

W aplikacji myApps for iOS w połączeniu przychodzącym wyświetlane są teraz przekierowanie, ostatnie przekierowanie, pierwotnie wywołane połączenie i aktualna rozmowa.

 

Inne

Nowy mechanizm automatycznego Provisioningu w Devices App

71633 - App Devices: new auto provisioning mechanism

Od wersji SR13 możliwa jest rejestracja urządzeń np. przez aktualizację skryptów (Update Scripte ) w Devices i przypisanie ich do domeny i kategorii. Dla większego bezpieczeństwa mechanizm ten może być aktywowany przez Devices /Domeny/Edytuj/”Włącz automatyczny Provisioning” oraz może być zdefiniowany token bezpieczeństwa.
Ciąg znaków dla adresu URL aplikacji Devices App wygląda wtedy tak: wss://.../sysclients?domain=domain.com&token=secret&category=cat

 

Ulepszona identyfikacja numerów

71569 - Use prefixes configured in node for reverse lookup number normalization

Zoptymalizowano odwrotną identyfikację numerów w scenariuszach rozproszonych.

 

Dla Partnerów: Uproszczona obsługa wynajmu oprogramowania

71815 - App Devices: software rental for partners more intuitive

 • Przeliczona data nie jest już wyświetlana, zamiast tego "Obliczenie automatyczne (myApps4U-Promo)".
 • Przycisk nie nazywa się "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", lecz "Zastosuj"..
 • Ostrzeżenie, że wynajem trwa krócej niż trzy dni., nie jest już wyświetlane.

 

Przeniesienie parametrów STUN i TURN w migracji do V13r1

71453 - Install: use already configured stun server for MEDIA configuration in the Devices App

Podczas migracji do V13r1, wcześniej skonfigurowane parametry STUN i TURN są przekazywane do Media Configuration aplikacji Devices App.

 

Problem rozwiązany: Problemy z Outlookiem podczas jednoczesnego używania myApps

72728 - myApps: Sometimes Outlook is hanging due to myApps client

W niektórych przypadkach Outlook zawiesza się, gdy używany jest myApps. Ten problem został rozwiązany.

 

Ulepszona obsługa funkcji "Nie przeszkadzać" i "Połączenia oczekujące"

71887 - myPBX Android/iOS: Improve the behaviour of do not disturb and call waiting

Jeżeli funkcje "Nie przeszkadzać" lub "Połączenie oczekujące" są aktywne, telefon będzie dzwonił przez 2 sekundy, zanim połączenie zostanie zakończone w tym urządzeniu.

 

Ulepszona identyfikacja numerów telefonów w aplikacji Conference App

71541 - PBX Conference: Reverse lookup support

W przypadku abonentów zewnętrznych linii miejskiej, numery telefonów są teraz identyfikowane w aplikacji Conference App (jeśli jest to możliwe). Zamiast numeru telefonu w aplikacji Conference App wyświetlana jest nazwa dzwoniącego.

 

Wyszukiwanie numerów faksu

72378 - PBX LDAP Object: Add attribute "facsimiletelephonenumber"

Numer faksu kontaktu można teraz znaleźć w obiekcie LDAP PBX. Do obiektu LDAP został dodany atrybut "numer faksu (facsimiletelephonenumber)".

 

Tutaj znajdują się szczegółowe informacje na temat Release-Notes V13r1 SR13 2020-05-19 | Newsticker
NOWOŚĆ: Konferencje Soft Conferencing innovaphone - Organizowanie konferencji bez zasobów sprzętowych

Nowość: innovaphone Soft Conferencing - organizacja konferencji bez zasobów sprzętowych

Organizacja konferencji w innovaphone PBX wymagała do tej pory odpowiednich zasobów sprzętowych, które były dostępne w bramie. Nowa funkcja Soft Conferencing (produkt dostępny od wersji V13r1 SR13) umożliwia teraz prowadzenie konferencji wideo i audio nawet bez bramek VoIP.

Soft Conferencing obsługuje kodek głosowy G.711 i może być konfigurowany za pomocą dodatkowego interfejsu (Soft Conferencing Interface - SCNF). Interfejs ten może być aktywowany na IPVA (środowisko wirtualne), jak również na naszych bramach VoIP innovaphone z serii XX11.

Otwiera to kilka nowych możliwości:

 • Konferencje w środowiskach wirtualnych (IPVA):
  Klasycznym przykładem zastosowania tego scenariusza jest organizowanie konferencji w innovaphone myApps Cloud. Konferencje audio i wideo odbywają się całkowicie bez użycia sprzętu. Interfejs konferencji Soft Conferencing aktywowany jest na IPVA.
 • Wyposażenie bramek VoIP w dodatkowe kanały:
  Soft Conferencing jest idealnym rozwiązaniem, gdy na bramie VoIP nie ma wystarczającej ilości kanałów do prowadzenia konferencji lub gdy brama jest używana bez zintegrowanych kanałów sprzętowych. Interfejs Soft Conferencing może być aktywowany na wszystkich bramach innovaphone z serii XX11 i nowsze (ze zintegrowanymi kanałami konferencyjnymi dla sprzętu lub bez nich) w celu modernizacji i wyposażenia istniejącego sprzętu w kanały.


2020-04-30 | Newsticker
Nowość: adapter analogowy IP29-20 + IP29-20 combipack

Adaptery analogowe innovaphone z łatwością integrują urządzenia analogowe, takie jak telefony, faksy, domofony itp. z telefonią IP i rozwiązaniem zunifikowanej komunikacji (Unified Communications).

IP29-20 z dwudziestoma portami analogowymi - dla dużego zapotrzebowania na połączenia analogowe.

Podobnie jak wszystkie kompaktowe adaptery analogowe innovaphone, najnowszy model IP29-20 ma również dostęp do tej samej potężnej platformy sprzętowej co seria bram. Nowy adapter analogowy zastępuje poprzedni model IP29-8 combipack, który można zamawiać do 30.09.2020. IP29-20 dostępny jest również w wersji combipack.

Procesor 800 MHz i 256 MB pamięci RAM zapewniają zasilaczowi analogowemu innovaphone wyjątkowo dużą moc. Aadapter analogowy IP29-20 obsługuje kodeki głosowe Opus i G.722. Opus obsługuje głos HD przy niskiej przepustowości, dzięki czemu można jeszcze bardziej zredukować przepustowość dla połączeń analogowych przy zachowaniu jakości głosu.

Dane techniczne IP29-20:

 • 20 portów analogowych
 • procesor 800 MHz CPU z 256 MB pamięci
 • kodeki głosowe Opus i G.722
 • zasilanie przez PoE+

Prosimy pamiętać, że do korzystania ze wszystkich 20 portów analogowych potrzebne są kable modularne.

Szczegółowe informacje można uzyskać u certyfikowanego partnera innovaphone.2020-04-30 | Newsticker
Często zadawane pytanie: Czy można zintegrować innovaphone myApps z Microsoft Teams?

Często zadawane pytanie: Czy można zintegrować innovaphone myApps z Microsoft Teams?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: "Tak, myApps można oczywiście bezproblemowo zintegrować z Microsoft Teams?

Nie opracowaliśmy w tym celu autorskiego rozwiązania, ale przywiązujemy dużą wagę do pracy zgodnie ze specyfikacjami Microsoftu i do ich przestrzegania. Nasz system innovaphone PBX można zintegrować z Microsoft Teams przez „Microsoft Direct Routing", zgodnie z zaleceniami Microsoft. Ponadto oprogramowanie klienckie innovaphone myApps Client może być również aktywowane i używane przez Microsoft Teams - np. do wyświetlania informacji o obecności wszystkich użytkowników innovaphone.

Do Direct Routing, który umożliwia połączenie, wykorzystywany jest certyfikowany przez Microsoft SBC. Istnieją wtedy różne scenariusze podłączania SIP Trunk i konfigurowania niektórych funkcji.

Ponieważ Microsoft ogranicza możliwości w stosunku do certyfikowanych SBC, wykorzystujemy również inne rozwiązania np. TE-Systems, który jest długoletnim partnerem technologicznym innovaphone i dostarcza certyfikowany produkt "anynode", wykorzystany już w wielu projektach. Jesteśmy również w kontakcie z kilkoma dostawcami w różnych krajach, którzy oferują lokalne połączenie w chmurze na tej samej bazie technologicznej (np. Call2Teams), dzięki czemu jesteśmy również wymieniani jako wspierana platforma.

Jeśli chodzi o koszty: z naszej strony nie są wymagane żadne dodatkowe licencje. Dodatkowe koszty związane są z SBC i konfiguracją przez partnera.2020-04-29 | Newsticker
NOWOŚĆ: Nowy format szkoleń „Virtual Classroom Course“ dla iT Connect i iT Advanced Trainings

NOWOŚĆ: Nowy format szkoleń „Virtual Classroom Course“ dla iT Connect i iT Advanced Trainings

W związku z aktualnymi ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 dotyczącymi podróżowania i organizowania spotkań, stworzyliśmy „Virtual Classroom Courses“ jako nowy format szkoleń. Obecnie zastępuje one wszystkie kursy w ośrodkach szkoleniowych*. Szkolenia odbywają się za pośrednictwem wideokonferencji z obsługą i moderacją w czasie rzeczywistym przez trenera i współdzieleniem aplikacji - Application Sharing (w przeciwieństwie do kursów online do samodzielnej nauki).

Aż do odwołania dotyczy to szkolenia iT Connect, jak również pierwszej części szkolenia iT Advanced.

* Dotyczy wszystkich szkoleń innovaphone. Większość naszych certyfikowanych ośrodków szkoleniowych oferuje również swoje kursy jako „Virtual Classroom Trainings“.

Szkolenie V13 Update Trainings będzie nadal odbywało się w formie szkolenia online (samodzielnej nauki).


Wymagania techniczne:

Aby wziąć udział w szkoleniu przeprowadzonym w„Virtual Classroom Training“, potrzebny jest odpowiedni sprzęt szkoleniowy, który opisano na tej stronie:
https://www.innovaphone.com/pl/partnerzy/szkolenia/trainingshardware.html

Dla optymalnej wymiany informacji między nauczycielem i uczestnikiem szkolenia zalecamy również użycie kamery internetowej i zestawu słuchawkowego z mikrofonem.

Dalsze szczegóły dotyczące przygotowania i konfiguracji środowiska szkoleniowego zostaną przesłane w osobnej wiadomości e-mail po zarejestrowaniu się na szkolenie.


Uwaga: Informacje na temat szkoleń iT Connect i iT Advanced na naszej stronie internetowej odnoszą się nadal do szkoleń prowadzonych w ośrodkach szkoleniowych. Aktualizacja informacji o tymczasowym przejściu na szkolenia online w „Virtual Classroom Trainings“ przeprowadzona zostanie tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.2020-04-29 | Newsticker
Najważniejsze punkty z innovaphone Release-Notes: V13r1 SR11

Najważniejsze punkty z innovaphone Release-Notes: V13r1 SR11

 

Nowi operatorzy SIP – Niemcy

68006 - SIP-Provider Profile DE-DOKOM-DOKOM21

 

Centralne opcje ustawień dla myApps Client

69040 - myApps: Deployment of settings for all users from the PBX

Możliwe jest teraz centralne wprowadzenie ustawień myApps Client dla wszystkich użytkowników centrali innovaphone PBX. Ustawienia przyjmowane są przez oprogramowanie klienckie po połączeniu się z centralą. Kilka konfigurowalnych funkcji do tego celu znajduje się w Advanced UI centrali PBX w PBX/Config/myApps/Client Settings. Poszczególne funkcje odpowiadają ustawieniom w innovaphone myApps for Windows Client i są udokumentowane w innovaphone Wiki.

 • Funkcja Force w stanie aktywnym = ustawienie jest aktywowane w oprogramowaniu klienckim i nie może być zmienione przez użytkownika; poprzednie ustawienia zostaną nadpisane
 • Funkcja Force w stanie nieaktywnym = ustawienie jest aktywowane w oprogramowaniu klienckim i nie może być zmienione przez użytkownika; poprzednie ustawienia nie są nadpisane.

Log flags, podobnie jak w przypadku telefonów, są konfigurowane za pomocą wartości heksadecymalnych i obowiązują również dla aplikacji innovaphone myApps dla systemów Android i iOS.

 

Konfiguracja przekierowania połączeń i celów równoczesnego sygnalizowania połączeń (forking) za pomocą UsersAdmin

71512 - App UsersAdmin: Allow to configure Forks and Call Diversions

Od teraz administrator może skonfigurować przekierowanie połączeń i celów równoczesnego sygnalizowania połączeń (forking) dla wszystkich użytkowników centralnie w aplikacji UsersAdmin.

 

Określanie nazw DNS dla serwerów NTP podczas procesu instalacji

68072 - Install: allow DNS names for NTP servers and show DHCP NTP servers

Podczas instalacji możliwe było wcześniej jedynie wprowadzenie adresu IP dla serwera czasu (serwera NTP). Teraz możliwe jest również przypisanie nazwy DNS dla tego serwera.

 

Obsługa kodeków wideo H.264 w myApps

67799 - myApps: H264 video codec

innovaphone myApps Client for Windows i wersja internetowa obsługują teraz także H.264, oprócz poprzedniego kodeka wideo VP8, zapewniając większą kompatybilność z urządzeniami video innych producentów, takimi jak domofony.

 

Wsparcie SNMP V3

68141 - SNMPv3

Oprócz poprzedniego SNMP V1 (Simple Network Management Protocol) wspieramy teraz także SNMP V3. Obejmuje to kodowanie ASN.1 i podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa dla kontroli dostępu i szyfrowania transmisji zgodnie z RFC 3414. W dalszym ciągu wspieramy Standard MIB II i naszych producentów MIB (Management Information Base).


Szczegółowe informacje na temat V13r1 SR11 znajdują się tutaj 2020-04-29 | Newsticker
Najważniejsze punkty z innovaphone Release-Notes: V13r1 SR12

Najważniejsze punkty z innovaphone Release-Notes: V13r1 SR12

 

Nowi operatorzy SIP – Szwajcaria

70309 - SIP-Provider Profile CH-SolNet-Digital_Voice_Business

 

Nowi operatorzy SIP – Niemcy

 

Nowi operatorzy SIP –Holandia

 

Rozszerzona funkcja wyszukiwania w Phone App

69755 - Phone-App: Merge contacts with same name and number to one contact

Podczas wyszukiwania kilku kontaktów o tej samej nazwie i numerze z tego samego źródła danych, łączone są one w jeden kontakt.

 

Szczegółowe informacje na temat Release-Notes V13r1 SR12 znajdują się tutaj2020-04-14 | Newsticker
innovaphone myApps Cloud: Jedna chmura - wiele możliwości

Elastyczność naszego modelu biznesowego i technologiczna prostota naszego rozwiązania w chmurze pozwalają na wykorzystanie pełnego zakresu funkcji uniwersalnej platformy pracy i komunikacji innovaphone myApps - przy niskich kosztach inwestycji, bez skomplikowanych instalacji i konserwacji. Wszystkie funkcje pochodzą z europejskiego centrum danych, a aktualizacje zostały już uwzględnione. Bez względu na to, jaki model biznesowy zostanie wybrany- innovaphone zawsze zapewnia pełen zakres funkcji.

Więcej informacji: https://www.innovaphone.com/pl/cloud/myapps-cloud.htmlBądź na bieżąco!

 

Zapisz się do naszego newslettera.

Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu optymalną obsługę strony internetowej. Dotyczy to zarówno plików cookie, które są niezbędne do działania strony, jak i tych, które są wykorzystywane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych lub do ustawień ułatwiających wyświetlanie specjalnych treści. Każdy użytkownik może sam zdecydować, na które kategorie plików cookie chce wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że w oparciu o wybrane ustawienia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Jeśli zaakceptowane zostaną wszystkie pliki cookie, użytkownik będzie miał pełny dostęp do usług naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą  Polityką Prywatności.

   
    Ustawienia plików cookie