Zawartość strony internetowej

innovaphone AG dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były dokładne i aktualne. Firma nie gwarantuje jednak, że podane informacje są aktualne lub kompletne, ani nie gwarantuje ich jakości. Roszczenia wobec innovaphone AG lub autorów powyższych stron, które odnoszą się do szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym w wyniku stosowania lub niestosowania dostarczonych informacji, lub poprzez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, absolutnie wykluczone, chyba że, szkody zostały wyrządzone przez innovaphone AG lub autorów stron internetowych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty nie są wiążące. innovaphone AG zastrzega sobie prawo do wpowadzenia koniecznych zmian informacji umieszczonych w serwisie, uzupełniania lub usunięcia ich części lub całej oferty oraz wstrzymania ich publikacji na czas określony lub na stałe bez wcześniejszego powiadomienia. 

Linki zewnętrzne - odsyłacze do stron internetowych

W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odsyłaczy do stron internetowych (linki zewnętrzne), pozostających poza obszarem odpowiedzialności innovaphone AG, firma nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Za treść stron, do których prowadzą linki zewnętrzne odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. Zapewniając dostęp do stron zewnętrznych innovaphone nie przejmuje odpowiedzialności za ich treść. Za szkody wyrządzone w wyniku stosowania lub niestosowania dostarczonych informacji ponosi wyłącznie administrator powyższych stron. Ograniczenie to odnosi się również do informacji zamieszczonych przez osoby trzecie w komentarzach, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych.

Integracja treści pochodzących ze strony innovaphone AG ze stronami internetowymi innych dostawców (Framing) wymaga uprzedniej zgody innovaphone AG, chyba że po dokonaniu włączenia treści serwisu nie można w jasny sposób rozpoznać, że tresci te należą do innovaphone AG. 

Prawa autorskie

Treści dostępne za pośrednictwem strony internetowej innovaphone AG chronione są prawem autorskim innovaphone AG. Korzystanie lub pobieranie zawartości strony np.grafik lub tekstów i umieszczanie ich w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione i wymaga wyraźnej zgody innovaphone AG.

Korzystanie z programów

innovaphone AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania wynikających z zastosowania programów, jak również za prawidłowe funkcjonowanie programów, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.

Wydawca:

innovaphone AG
Umberto-Nobile-Str. 15
71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (7031) 73009-0
Fax: +49 (7031) 73009-99
E-mail: info@innovaphone.com

Warunki korzystania z platform i portali

Do korzystania z platform lub portali klienckich innovaphone mają zastosowanie "Warunki korzystania z platform i portali innovaphone AG" (np. my.innovaphone.com, Devices App, Partner Portal).

   
    Ustawienia plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu optymalną obsługę strony internetowej. Dotyczy to zarówno plików cookie, które są niezbędne do działania strony, jak i tych, które są wykorzystywane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych lub do ustawień ułatwiających wyświetlanie specjalnych treści. Każdy użytkownik może sam zdecydować, na które kategorie plików cookie chce wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że w oparciu o wybrane ustawienia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Jeśli zaakceptowane zostaną wszystkie pliki cookie, użytkownik będzie miał pełny dostęp do usług naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą  Polityką Prywatności.