Warunki korzystania z serwisu

Firma innovaphone AG stara się na bieżąco aktualizować informacje zawarte na stonie www, nie przejmuje ona jednak odpowiedzialności za aktualność wyświetlanych treści, ich kompletność oraz jakość. Roszczenia wobec innovaphone AG lub autorów powyższych stron, które odnoszą się do szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym w wyniku stosowania lub niestosowania dostarczonych informacji, lub poprzez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, absolutnie wykluczone, chyba że, szkody zostały wyrządzone przez innovaphone AG lub autorów stron internetowych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty nie są wiążące. innovaphone AG zastrzega sobie prawo do wpowadzenia koniecznych zmian informacji umieszczonych w serwisie, uzupełniania lub usunięcia ich części lub całej oferty oraz wstrzymania ich publikacji na czas określony lub na stałe bez uprzedniej notyfikacji. 

Linki zewnętrzne - odsyłacze do stron internetowych

W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odsyłaczy do stron internetowych (linki zewnętrzne), pozostających poza obszarem odpowiedzialności innovaphone, firma nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Za treść stron do których prowadzą linki zewnętrzne odpowiedzialny jest wyłącznie ich autor. Zapewniając dostęp do stron zewnętrznych innovaphone nie przejmuje odpowiedzialności za ich treść. Za szkody wyrządzone w wyniku stosowania lun niestosowania dostarczonych informacji ponosi wyłącznie administrator powyższych stron. Ograniczenie to odnosi się również do informacji zamieszczonych przez osoby trzecie w komentarzach, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych.

Integracja treści pochodzących ze strony innovaphone AG ze stronami internetowymi innych dostawców (Framing) wymaga uprzedniej zgody innovaphone AG, chyba że po dokonaniu włączenia treści serwisu nie można w jasny sposób rozpoznać, że tresci te należą do innovaphone AG. 

Prawa autorskie

Treści dostępne za pośrednictwem strony internetowej innovaphone chronione są prawem autorskim innovaphone AG. Korzystanie lub pobieranie zawartości strony np.grafik lub tekstów i umieszczanie ich w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione i wymaga wyraźnej zgody innovaphone AG.

Korzystanie z programów

innovaphone AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania wynikających z zastosowania programów, jak również za prawidłowe funkcjonowanie programów, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.

Wydawca:

innovaphone AG
Böblinger Str. 76
71065 Sindelfingen

Tel.: +49 (7031) 73009-0
Fax: +49 (7031) 73009-99
E-mail: info@innovaphone.com

Specjalne warunki użytkowania my.innovaphone:

Korzystanie z portalu internetowego my.innovaphone objęte jest dodatkowo specjalnymi warunkami użytkowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się pliku PDF, do pobrania poniżej.

application/pdfWarunki użytkowania my.innovaphone (english)2013-08-2251 KB


Używamy plików cookies w celu optymalizacji naszej strony oraz dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika. Przejdź do menu Ochrona danych osobowych.
OK