Privacy

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. Wij zien het beschermen van gegevens als klantgericht kwaliteitskenmerk. De bescherming van uw persoonlijke gegevens en rechten is belangrijk voor ons. Wij verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens, die bij het bezoeken van onze website verzameld worden, volgens de huidige wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens. Op onze website kunnen links naar websites van andere aanbieders staan, die niet onder deze privacy bepaling vallen.

Verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens:

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard technische toegangsgegevens zoals het IP-adres van de computer die de gegevens opgevraagd heeft, de voorwerpen die u bij ons aangevraagd en opgeroepen heeft evenals de datum en tijd waarop u deze aangevraagd heeft. Deze gegevens kunnen echter niet aan een bepaalde persoon verbonden worden. - Wij gebruiken deze technische informatie uitsluitend om de attractiviteit en gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren en eventuele technische problemen op onze website vroegtijdig te ontdekken.


In overeenstemming met het principe van  datavermijding en -minimalisatie verzamelen en slaan wij gegevens alleen dan op wanneer deze voor het door u gewenste doel dringend noodzakelijk zijn en u deze uit uzelf opgegeven heeft. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw opdracht te verwerken, uw vraag te beantwoorden, u toegang tot speciale informatie en aanbiedingen te geven of om u speciale service te verlenen.

Beperkingen voor het gebruik en distributie van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de eerdergenoemde doeleinden in overeenstemming met deze privacy bepaling. Bovendien verzamelen, verwerken of gebruiken wij persoonlijke gegevens alleen dan als na zorgvuldige afweging van alle interesses gebleken is dat deze bevorderlijk zijn voor de rechtmatige zakelijke interesses van innovaphone AG.


Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens slechts dan aan betrokken dochterondernemingen dan wel business partners doorsturen als dit noodzakelijk is om een order door te voeren. Uw gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, en in het bijzonder niet verkocht voor commerciële doeleinden.

Informatie over, verandering en verwijderen van uw gegevens

U kunt in overeenstemming met wettelijke bepalingen op ieder moment opvragen of en welke persoonlijke gegevens van u bij ons opgeslagen zijn. Wij zullen u hier dan over informeren. Stuurt u uw vragen hierover a.u.b. naar onze manager voor databescherming (zie onderstaand). Hij zal er voor zorgen dat uw gegevens indien nodig gecorrigeerd of verwijderd worden.


Deze website maakt gebruik van zgn. cookies. Deze dienen ertoe onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en die uw browser opslaat. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zgn. “session cookies”. Deze worden na uw bezoek aan onze website automatisch verwijderd. Cookies richten geen schade aan op uw computer en hebben geen virussen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging van uw gegevens

De van u verkregen gegevens worden bij on door adequate techniche en organisatorische middelen beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door  onbevoegdheden. Onze veiligheidmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling en organisatorische mogelijkheden vorrtdurend gecontroleerd en verbeterd.

Verdere informatie

Wij hechten groot belang aan uw vertrouwen. Daarom willen wij u alle informatie bieden i.v.m. de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u vragen heeft die in deze privacy bepaling niet beantwoord worden, of wanneer u meer informatie over één van de bovenstaande punten wilt hebben, kunt u contact opnemen met onze manager voor databescherming.


coseco GmbH
Stephan Hartinger
Manager voor databescherming (TÜV)
E-Mail: datenschutz@euroconsult.deWij maken gebruik van cookies om de functionaliteit en effectiviteit van onze website aan te kunnen passen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacyverklaring.
OK