Privacybeleid

Deze tekst is een niet-officiële Nederlandse vertaling van het privacybeleid van innovaphone. Er kunnen geen juridische claims aan deze vertaling ontleend worden, deze kunnen uitsluitend aan de originele Duitse tekst ontleend worden. Wij hopen echter dat deze vertaling de Nederlandstalige gebruikers helpt het privacy beleid van innovaphone beter te begrijpen. (Klik voor de originele Duitse tekst in het drop-down menu bovenaan deze pagina op de Duitse vlag.)

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. Wij zien het beschermen van gegevens als klantgericht kwaliteitskenmerk. De bescherming van uw persoonlijke gegevens en rechten is belangrijk voor ons.

Met deze privacyverklaring en deze informatie over gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 13, 14 DSGVO (AVG) willen we alle bezoekers van onze website, gebruikers van onze online platforms en onze business partners op een transparante manier informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld, gebruikt en verwerkt en u informeren over uw rechten

Gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Indien u echter via onze website gebruik maakt van diensten van ons bedrijf, kan de verwerking van uw persoonlijke gegevens nodig zijn.

De gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of persoonlijke gegevens die u invoert wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens vereist is zonder wettelijke basis voor een dergelijke verwerking, zullen wij uw toestemming vragen voor het vereiste doel van de verwerking.

Als voor de verwerking verantwoordelijk bedrijf hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We willen er echter op wijzen dat de overdracht van gegevens via het world wide web in principe onderhevig kan zijn aan beveiligingslekken.

Als u gebruik wilt maken van de diensten van ons bedrijf en daarvoor geen gebruik wilt maken van de gegevensoverdracht via het world wide web, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

1. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

Bedrijf: innovaphone AG
Aanspreekpartner: Nicole Hofmeister
Straat: Umberto-Nobile-Str. 15
Postcode / plaats / land: 71063 / Sindelfingen / Duitsland
Tel.: +49 7031 73009 0
E-mail: privacy@innovaphone.com

Als functionaris voor gegevensbescherming is benoemd:
Stephan Hartinger
Coseco GmbH
Telefoon: +49 8232 80988-70
E-mail: datenschutz@coseco.de

2. Verzamelen van algemene toegangsinformatie

Elke keer dat u onze website bezoekt, kunnen de logbestandgegevens van uw server die uw browser aan ons doorgeeft, automatisch worden geregistreerd. Dit zijn:

 1. IP-adres (internetprotocol-adres) van de computer die toegang heeft
 2. de website van waaruit u ons bezoekt (referrer)
 3. de pagina die u bij ons bezoekt
 4. datum en duur van het bezoek
 5. browsertype en browserinstellingen
 6. besturingssysteem.


We wijzen erop dat deze gegevens niet aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen. We gebruiken deze technische toegangsinformatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 1. Om de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van onze website te verbeteren. 
 2. Om technische problemen op onze website in een vroeg stadium op te sporen.
 3. Om de inhoud van onze website correct te leveren.
 4. En om wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval.


Deze gegevens worden maximaal 7 dagen als technische voorzorgsmaatregel opgeslagen om de gegevensverwerkingssystemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

3. Verzameling en overdracht van persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden vermeld op deze informatiepagina over privacy.
Op onze website bestaan de volgende invoermaskers voor het verzamelen van persoonsgegevens:


3.1 Newsletter

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om zich op onze newsletter te abonneren, waarmee we u regelmatig op de hoogte houden over onze aanbiedingen, producten en informatie over ons bedrijf.

Om onze nieuwsbrief te ontvangen heeft u een geldig e-mailadres nodig.

Om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te ontvangen, hebben we de volgende informatie van u nodig:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres


Na het indienen van uw aanmelding ontvangt u om wettelijke redenen een bevestigingsmail om uw aanmelding af te ronden en de nieuwsbrief te ontvangen.

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een goed of een service en u heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden we ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor vergelijkbare producten uit ons assortiment via e-mail te sturen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de newsletter op te zeggen en uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor het versturen van de newsletter in te trekken. De link hiervoor vindt u in iedere newsletter.


3.2 Aanmelding voor trainingen en evenementen (online en ter plaatse)

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor evenementen en trainingen die van tijd tot tijd worden aangeboden.
Om uw aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij de volgende informatie van u nodig:

 1. Voor- en achternaam 
 2. E-mailadres
 3. Bedrijfsnaam
 4. Indien van toepassing, factuuradres voor evenementen/trainingen tegen betaling
 5. Telefoonnummer

Na het indienen van uw aanmelding ontvangt u om wettelijke redenen een bevestigingsmail om uw aanmelding af te ronden.

De hier genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de aanmelding voor trainingen en evenementen.

Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een goed of een service en u heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden we ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor vergelijkbare producten uit ons assortiment via e-mail te sturen.
.
U kunt uw toestemming om dergelijke aanbiedingen te ontvangen te allen tijde intrekken.


3.3 Registratie op het my.innovaphone platform (direct of via de Devices App van de innovaphone software)

Wij bieden u de mogelijkheid om u op ons my.innovaphone portaal te registreren en uw innovaphone installatie(s) daar te beheren door uw persoonlijke gegevens in te voeren. De registratie gebeurt ofwel via het  my.innovaphone portaal direct of indirect via de Devices App van de innovaphone software.

 1. Voor- en achternaam 
 2. E-mailadres 
 3. Bedrijf
 4. BTW nummer (bedrijf)
 5. Handelsregisternummer (bedrijf)
 6. Adres (bedrijf)


De door u ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor interne en eigen doeleinden, of zoals beschreven in de betreffende te bevestigen gebruiksovereenkomst. Afhankelijk van het doel van de verwerking, kunnen de gegevens worden doorgegeven aan een of meer processoren, zoals verzendbedrijven, mits zij betrokken zijn bij het vervullen van de dienst die u nodig hebt.

De aanmelding van de betrokkene met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens dient om inhoud of diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. U kunt te allen tijde de voor de aanmelding opgegeven persoonlijke gegevens corrigeren/aanvullen.


3.4 Toesturen van sollicitatiedocumenten

Tijdens uw sollicitatie (online of per e-mail) verzamelen en verwerken wij verschillende persoonlijke sollicitatiegegevens.

Dit geldt in het bijzonder voor uw

 1. Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail)
 2. Sollicitatiedocumenten (sollicitatiebrief, cv, getuigschriften of andere diploma’s en kwalificaties) 


Na de verzending ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw sollicitatie documenten.


Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor het vervullen van functies binnen ons bedrijf. Uw gegevens worden alleen intern doorgegeven aan afdeling(en) binnen ons bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de specifieke sollicitatieprocedure. Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden niet doorgegeven aan andere bedrijven zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.

Uw sollicitatiegegevens worden niet verder gebruikt of doorgegeven aan derden.

Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden drie maanden na afronding van de sollicitatieprocedure automatisch verwijderd. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen, als verdere opslag nodig is om bewijs te leveren of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met langere opslag, bijvoorbeeld voor toekomstige vacatures.

Indien met de sollicitant een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, worden de doorgezonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen.


3.5 Contact per e-mail of contactformulier

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of een contactformulier.

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verzonden persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen.
Deze persoonlijke gegevens, die u vrijwillig aan ons verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag of om contact met de betrokkene op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

3.6. Afsluiten van contracten op onze platformen

Op ons partner portaal en/of andere platforms bieden wij u de mogelijkheid om na succesvolle registratie (3.3) contracten met ons af te sluiten.

De door u ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden en voor onze eigen doeleinden verzameld en opgeslagen, voor zover ze nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van het doel van de verwerking kunnen de gegevens aan externe partijen (ontvangers) worden doorgegeven, indien dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is (bijv. in het geval van communicatie met de voor u verantwoordelijke innovaphone partner of in het geval van het doorgeven van de gegevens aan dienstverleners, indien deze voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden ingeschakeld), indien wij wettelijk verplicht zijn om informatie of informatie te verstrekken of aan te geven (bijv. ten opzichte van de financiële en controlerende instanties op grond van de fiscale regelgeving e.d.), dan wel ten opzichte van juristen om onze rechtsvorderingen te vervolgen en/of indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de overdracht van de gegevens aan derden.

Dit omvat in het bijzonder:

 1. Naam v/h bedrijf
 2. Voor- en achternaam wettelijke vertegenwoordiger / contactpersoon / gevolmachtigde vertegenwoordiger
 3. Adres van het bedrijf
 4. E-Mailadres
 5. Indien van toepassing, bedrijfsadres van de gevolmachtigde vertegenwoordiger
 6. Contractgegevens, bijv. informatie over contractuele/juridische relaties
 7. Andere gegevens, bijv. informatie over het gebruik van onze telemedia (bijv. het tijdstip waarop onze webpagina’s, apps of portals werden bezocht, op welke pagina’s en/of vermeldingen en vergelijkbare gegevens werd geklikt).
U kunt de persoonlijke gegevens die u aan ons gegeven heeft op elk moment via het klantenaccount corrigeren.
Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

4. Waarom gebruiken wij cookies?

Net als vele andere websites gebruiken wij ook zogenaamde „cookies“, die informatie verzamelen en opslaan wanneer u een website van innovaphone bezoekt. In ons cookiebeleid vindt u hierover gedetailleerde informatie en welke cookies in gebruik zijn.

5. Gebruik van conversion-tracking en analyseinstrumenten op sociale media

Wij gebruiken conversion-tracking en analyseinstrumenten om informatie te verzamelen hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit stelt ons in staat om onze promotiestrategie gericht te ontwikkelen als wij promotie alleen aan gebruikers tonen, die ook interesse in onze website hebben. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van de conversion-tracking en analyseinstrumenten.

6. Verwijderen, blokkeren en bewaren van persoonlijke gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het betreffende doel van het bewaren te bereiken of zoals voorzien door de wet.

Na het verstrijken van het doel van bewaren of na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor verdere verwerking geblokkeerd of verwijderd.

7. Rechten van de betrokkene op het gebied van gegevensbescherming

Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens, kunt u altijd schriftelijk contact met ons opnemen. In het kader van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage van de betrokkene (Art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)
 • Recht op gegevensverwijdering (Art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG)
 • Recht van bezwaar (Art. 21 AVG)
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG)
 • Recht om de toestemming in te trekken (Art. 7 (3) AVG)

8. Rechtsgrondslag voor verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij de toestemming van de betrokkene hebben vragen, dient artikel 6, lid 1, punt a) van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 lid 1 punt b) (AVG) als rechtsgrondslag. Deze verordening heeft ook betrekking op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, geldt artikel 6 lid 1 punt c) (AVG) als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet opwegen tegen de eerdergenoemde belangen, dient artikel 6, lid 1, punt f) (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking. Het legitieme belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en in de analyse, optimalisatie en handhaving van de veiligheid van ons online aanbod.

9. Overdracht van gegevens aan derden

Over het algemeen verkopen of verhuren we geen gebruikersgegevens. Overdracht aan derden buiten het kader beschreven in dit privacy beleid zal alleen plaatsvinden indien nodig om de gevraagde service te voltooien.

We verzenden gegevens alleen als er een wettelijke verplichting is om dit te doen. Dit is het geval wanneer overheidsinstanties (zoals wetshandhavingsinstanties) schriftelijke informatie of een gerechtelijk bevel vragen.

10. Wettelijke of contractuele bepalingen betreffende de verstrekking van persoonsgegevens en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens

Wij wijzen er hierbij op dat in bepaalde gevallen (bijv. fiscale voorschriften) de verstrekking van persoonsgegevens bij wet is voorgeschreven of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat de betrokken persoon/contractpartner zijn/haar persoonsgegevens ter beschikking stelt, zodat wij zijn/haar verzoek (bv. bestelling) überhaupt kunnen verwerken. Er bestaat een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken, met name bij het sluiten van contracten. Indien in dit geval geen persoonsgegevens worden verstrekt, kan de overeenkomst niet met de betrokkene worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, kan hij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met de verantwoordelijke voor de verwerking. De functionaris voor gegevensbescherming of de voor de verwerking verantwoordelijke deelt de betrokkene vervolgens mee of de verstrekking van de vereiste persoonsgegevens bij wet of bij overeenkomst is voorgeschreven of voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk is en of de bezorgdheid van de betrokkene een verplichting tot verstrekking van de persoonsgegevens doet ontstaan, dan wel welke gevolgen het niet verstrekken van de gevraagde gegevens voor de betrokkene zal hebben.

11.  Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering in onze zakelijke relaties.