innovaphone Conferencing
Konferencje telefoniczne & konferencje wideo w Twojej firmie

Zintegrowana i efektywna komunikacja w czasie rzeczywistym z partnerami handlowymi lub współpracownikami stała się nieodłącznym elementem współczesnego świata biznesu. Wartości i korzyści płynące z podróży służbowych, które są czasochłonne, kosztowne i stresujące, są coraz częściej kwestionowane. Konferencje trójstronne są w systemie telefonicznym VoIP innovaphone PBX wyposażeniem standardowym i prowadzone mogą być z każdego telefonu IP. Z Unified Communications Client myPBX dodatkowo możliwe są konferencje wideo prowadzone z własnego biurka - bez serwera oraz innych drogich urządzeń.

Oprogramowanie innovaphone Conferencing jest idealne do organizowania dużych konferencji telefonicznych z wieloma uczestnikami.

Identyfikacja głosu:

Konferencje wideo posiadają funkcję identyfikacji głosu: w przypadku konferencji z wieloma użytkownikami, na ekranie widoczny jest zawsze obraz wideo tego użytkownika, który aktualnie zabiera głos.

Komunikaty w menu konferencyjnym:

Profesjonalne komunikaty w menu konferencyjnym ułatwiają sprawne zarządzanie konferencją i informują wszystkich uczestników np.o konieczności wprowadzenia kodu PIN.

Komunikaty głosowe dla konferencji telefonicznych oraz videokonferencji pobrać można bezpłatnie w innovaphone Wiki w języku niemieckim, angielskim (BE/AE), francuskim i włoskim. Pliki głosowe zainstalowane są na dysku SSD lub karcie pamięci Compact Flash bramki VoIP innovaphone. Możliwe jest tworzenie indywidualnych komunikatów głosowych w dowolnym momencie i dowolnym języku wymaganym do przeprowadzenia rozmowy konferencyjnej. Ogłoszenia w popularnym formacie audio mogą być konwertowane na wymagany format za pomocą konwertera audio na stronie internetowej innovaphone.

Bezpieczeństwo:
Konferencje audio mogą być chronione hasłem, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione.

Zarządzanie:
Przejrzysty i prosty w użyciu interfejs użytkownika Conferencing App umożliwia jednym kliknięciem myszy zarządzanie wirtualnymi pokojami konferencyjnymi, łącznie z przydzielaniem elastycznych kodów wybierania oraz niektórych opcji monitorowania. Aplikacja zintegrowana jest z Unified Communications Client myApps. Administrator konferencji posiada w myApps Client aktualne informacje o uczestnikach konferencji, który z uczestników właśnie zabiera głos oraz może w razie potrzeby "wyciszyć" wybranego uczestnika.

Application Sharing:
Ponadto podczas wszystkich dużych konferencji dostępna jest również aplikacja innovaphone Application Sharing, która umożliwia prostą organizację i prowadzenie wewnętrznych webinariów oraz innych konferencji online. Po zalogowaniu się do pokoju konferencyjnego prezentacja zostanie automatycznie wyświetlona na komputerze. Aplikacja innovaphone Application Sharing z Video dostępna jest dla wszystkich konferencji, również dla uczestników zewnętrznych przez WebRTC.

Wirtualne pokoje konferencyjne:
W systemie telefonicznym VoIP innovaphone PBX możliwa jest realizacja wielu konferencji telefonicznych w różnych pokojach wirtualnych. Liczba uczestników konferencji zależna jest od liczby kanałów DSP.
Kolejka połączeń w wirtualnej poczekalni służy jako centralny punkt dostępu do różnych wirtualnych pokojów, w których odbywają się konferencje. W momencie połączenia z kolejką połączeń, rozmówca proszony jest o wprowadzenie kodu dostępu PIN przydzielonego danej konferencji. Po wprowadzeniu kodu dostępu PIN użytkownik zostanie połączony z odpowiednim pokojem konferencyjnym. Uczestnicy już biorący udział w wirtualnej konferencji są powiadamiani o wejściu i wyjściu nowego uczestnika przez pojawienie się imienia i nazwiska lub numeru telefonu (uczestnicy zewnętrzni) w Conferencing App. 

Funkcja operatora:
Konferencjami ad hoc można zarządzać korzystając z funkcji operatora, przez telefon (za pomocą DTMF) bez wielkiego wysiłku technicznego lub dodatkowego sprzętu. Ten, kto zwołał konferencję ad hoc, przydziela konferencji numer i kod dostępu PIN oraz określa maksymalną liczbę uczestników konferencji.

Konferencje Broadcast:
Szczególną formą konferencji telefonicznych są zorganizowane ad-hoc konferencje Broadcast. Do wybranej grupy użytkowników systemu telefonicznego VoIP innovaphone PBX zostanie wykonane połączenie z wykorzystaniem specjalnego numeru Broadcast. Odebranie połączenia powoduje przyłączenie użytkownika do konferencji. Regularnie przeprowadzane konferencje typu Broadcast z ustaloną wcześniej listą uczestników umożliwiają efektywną i szybką wymianę informacji. Przykładem zastosowania może być grupa konferencyjna w firmie - pierwsza pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy znajdują się w grupie Broadcast, pierwszy dostępny użytkownik otrzyma połączenie informujące o konieczności udzielenia pierwszej pomocy. 

Wymagania techniczne:
Zarządzanie zaplanowanymi konferencjami audio, jak również konferencjami ad-hoc, w systemie telefonicznym VoIP innovaphone PBX jest szybkie, efektywne i nie wymaga dodatkowej platformy sprzętowej. Aby móc korzystać z rozwiązania konferencyjnego wymagane jest zastowanie jednej lub więcej innovaphone bram VoIP z Conference Channels lub użycie funkcji Soft Conferencing w połączeniu z bramą w innovaphone innovaphone myApps Cloud lub IPVA.

  • Conferencing na bazie bram VoIP innovaphone: Nasze bramy VoIP posiadają do 60 kanałów dla audio i wideo konferencji, w zależności od zasobów sprzętowych. Oprócz tego możliwe jest kaskadowe rozszerzenie systemu o kolejne bramki lub Soft-Conferencing, jeśli liczba kanałów jest niewystarczająca. 
  • Soft Conferencing na bazie Soft Conferencing Interface: Alternatywą dla opisanych powyżej kanałów konferencyjnych opartych na sprzęcie są konferencje audio i wideo, które można skonfigurować za pomocą dodatkowego interfejsu (Soft Conferencing Interface) nawet bez odpowiednich zasobów sprzętowych. Dotyczy to na przykład środowisk zwirtualizowanych (IPVA), takich jak innovaphone myApps Cloud.
  • Rozbudowa bram VoIP o dodatkowe kanały: Soft Conferencing Interface można aktywować na IPVA i bramach innovaphone (od modelu XX11; z lub bez zintegrowanych, sprzętowych kanałów konferencyjnych). Umożliwia to nie tylko prowadzenie konferencji w środowiskach zwirtualizowanych bez dodatkowego sprzętu, ale także modernizację lub doposażenie istniejącego sprzętu z wykorzystaniem Soft Conferencing.

innovaphone Conferencing to kompletne rozwiązanie Unified Communications, które nie tylko pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ale również przyczynia się do prostego i szybkiego rozwiązania zaistniałych problemów oraz elastycznej współpracy zespołów wirtualnych, przedsiębiorstw, grup roboczych lub poszczególnych działów w firmie.

Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.
   OK    close