innovaphone Fax: Fax-to-Mail i Mail-to-Fax z systemem telefonicznym VoIP innovaphone PBX

#slide0#slide1#slide2Korzyści  |  Technologia

Wiele osób zastanawia się, czy standardowe urządzenie do faksowania ma w biurach jeszcze swoje prawo bytu? Na pewno tak, ponieważ obsługa komunikacji biurowej zależy wielokrotnie od przesyłania i odbierania dokumentów za pomocą faksu. W tych przypadkach pismo z podpisem i pieczątką firmy ma większą ważność niż nieformalna wiadomość email. 

Wysyłanie faksów nie musi być jednak związane z dużym nakładem pracy i czasu. Aplikacja innovaphone Fax oferuje w tym zakresie doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu istnieje możliwość szybkiego i nieskomplikowanego wysyłania faksów z własnego komputera, również w trakcie podróży. Wysyłanie faksów odbywa się za pomocą poczty e-mail (np.Outlook), która umożliwia komunikację Mail-to-Fax lub Fax-to-Mail. Faksy dostępne są w formie elektronicznej i mogą zostać w każdym momencie odpowiednio zarchiwizowane. Ponadto w trakcie wysyłania zapewniona jest poufność danych, ponieważ dane mogą być wysyłane lub odbierane tylko za pośrednictwem indywidualnego numeru faksu.

Firmy, które korzystają z internetu w celu wysyłania faksów, unikają w ten sposób zakupu drogiego sprzętu oraz kosztownych usług serwisowych. Dzięki funkcji Fax-to-Mail oraz Mail-to-Fax ograniczone jest również użycie papieru, ponieważ większość dokumentów dostępnych jest w postaci cyfrowej. Aplikacja innovaphone Fax  zintegrowana jest ze sprzętem systemu telefonicznego VoIP innovaphone PBX - on Board, bez dodatkowych urządzeń i  zewnętrznego serwera. Obsługa faksu przez Internet: Prostszego rozwiązania nie znajdziesz.

Korzyści  |  Technologia

Oszczędność kosztów podczas wysyłania faksów przez internet: Aplikacja innovaphone Faks jest rozwiązaniem do wysyłania i odbierania dokumentów w całej sieci - Fax-to-Mail lub Mail-to-Fax. Transport danych i ich przechowywanie w sieci odbywa się za pośrednictwem istniejącego systemu pocztowego. Brama VoIP innovaphone przejmuje funkcje serwera faksu. Wymagania techniczne: innovaphone platforma Linux Ap-plication, dostępna dla innovaphone bramek serii xx11 (wyjątek: brama 1130), innovaphone bramka IP6010 lub wirtualna centrala telefoniczna (VMware). Bramka VoIP innovaphone zapewnia konwersję dokumentów oraz ich wymianę w sposób tradycyjny. Rozwiązanie innovaphone Fax jest kompatybilne ze wszystkimi analogowymi urządzeniami do faksowania. 

Mail-to-Fax: Obsługa aplikacji faks podobna jest do obsługi poczty e-mail. Dokument faks przeznaczony do wysłania dołączony jest do wiadomości e-mail jako plik PDF i wysyłany do serwera faksu. Adres docelowy odbiorcy składa się zawsze z numeru faksu oraz nazwy domeny serwera faksów. Tekst zawarty w temacie wiadomości e-mail zostanie przeniesiony na stronę tytułową faksu, jeśli strona tytułowa została wcześniej skonfigurowana. Strony tytułowe dostępne są w różnych językach i mogą być dobrowolnie zmieniane w miarę potrzeb. Jeśli dokument zostanie pomyślnie wysłany, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z załącznikiem  z potwierdzeniem transmisji faksu wraz z jego stroną tytułową. W ten sposób użytkownik ma możliwość ponownego skontrolowania treści i formy wysłanego dokumentu. Jeśli operacja się nie powiedzie, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o wystąpieniu błędu w przekazie wraz z opisem problemu.

Fax-to-Mail: Odbiór faksu odbywa się również za pomocą poczty e-mail. W temacie i w wiadomości e-mail znajdują się informacje o połączeniu: numer telefonu, data, godzina, fax-ID oraz liczba stron faksu. Rzeczywisty dokument faks przesyłany jest jako plik PDF.

Coraz więcej usług telekomunikacyjnych takich jak połączenia telefoniczne oraz faksy przeniesionych zostaje do komunikacji IP. Transmisja może rozciągać się na kilka sekcji. Protokół T.38 przeznaczony jest do transmisji faksu za pośrednictwem protokołu IP i był to do tej pory jedyny protokół transmisji faksu obsługiwany przez innovaphone. Jeśli dana sekcja nie obsługuje protokołu T.38 wysłanie faksu nie było możliwe. Niektórzy dostawcy usług internetowych nie oferują T.38 jako protokołu. W tym przypadku transmisja faksu możliwa jest za pośrednictwem szerokopasmowego kodeka G.711. Od wersji 11 wysyłanie faksów możliwe jest u wszystkich operatorów, nawet jeśli nie obsługują oni protokołu faksu T.38.Używamy plików cookies w celu optymalizacji naszej strony oraz dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika. Przejdź do menu Ochrona danych osobowych.
OK