innovaphone Fax
Fax-to-Mail i Mail-to-Fax z systemem telefonicznym VoIP innovaphone PBX

Wielu pracowników zadaje sobie pytanie: Czy standardowe urządzenia do faksowania są nadal potrzebne? Nawet jeśli ten punkt widzenia jest dość powszechny, należy jednak pamiętać, że w komunikacji biurowej przesyłanie i odbieranie dokumentów za pomocą faksu należy do codzienności. W tym przypadku faks z podpisem i pieczęcią firmową ma po prostu większą ważność niż nieformalna poczta elektroniczna. 

Wysyłanie faksów nie musi być jednak związane z dużym nakładem pracy i czasu. Aplikacja innovaphone Fax jest w tym zakresie doskonałym rozwiązaniem, które umożliwia szybkie i proste wysyłanie faksów z własnego komputera, również w podróży. Wysyłanie faksów odbywa się za pomocą poczty e-mail (np.Outlook), która umożliwia komunikację Mail-to-Fax lub Fax-to-Mail. Faksy dostępne są w formie elektronicznej i mogą być archiwizowane. Ponadto w trakcie wysyłania dokumentów zapewniona jest poufność danych, ponieważ dane są wysyłane lub odbierane tylko za pośrednictwem indywidualnego numeru faksu.

Firmy, które wysyłają faksy przez Internet, oszczędzają w ten sposób na zakupie drogiego sprzętu oraz kosztownych usługach serwisowych. Dzięki funkcji Fax-to-Mail oraz Mail-to-Fax ograniczone jest również użycie papieru, ponieważ większość dokumentów dostępnych jest w postaci cyfrowej. Aplikacja innovaphone Fax  zintegrowana jest ze sprzętem systemu telefonicznego VoIP innovaphone PBX - on Board, bez dodatkowych urządzeń i  zewnętrznego serwera. Wysyłanie faksów przez Internet: prostszego rozwiązania nie znajdziesz.

Mail-to-Fax: Obsługa aplikacji faks podobna jest do obsługi poczty e-mail. Dokument faks przeznaczony do wysłania dołączony jest do wiadomości e-mail jako plik PDF i wysyłany do serwera faksu. Adres docelowy odbiorcy składa się zawsze z numeru faksu oraz nazwy domeny serwera faksów. Tekst zawarty w temacie wiadomości e-mail zostanie przeniesiony na stronę tytułową faksu, jeśli strona tytułowa została wcześniej skonfigurowana. Strony tytułowe dostępne są w różnych językach i mogą być dobrowolnie zmieniane w miarę potrzeb. Jeśli dokument zostanie pomyślnie wysłany, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z załącznikiem  z potwierdzeniem transmisji faksu wraz z jego stroną tytułową. W ten sposób użytkownik ma możliwość ponownego skontrolowania treści i formy wysłanego dokumentu. Jeśli operacja się nie powiedzie, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o wystąpieniu błędu w przekazie wraz z opisem problemu.

Fax-to-Mail: Odbiór faksu odbywa się również za pomocą poczty e-mail. W temacie i w wiadomości e-mail znajdują się informacje o połączeniu: numer telefonu, data, godzina, fax-ID oraz liczba stron faksu. Rzeczywisty dokument faks przesyłany jest jako plik PDF.

Brama VoIP innovaphone przejmuje funkcje serwera faksu. Wymagania techniczne: innovaphone Linux Application Platform dostępna dla innovaphone bramek serii xx11 (wyjątek stanowi:IP 1130), innovaphone bramka IP6010 lub wirtualna centrala telefoniczna (VMware). Bramka VoIP innovaphone zapewnia konwersję dokumentów oraz ich wymianę w sposób tradycyjny. Rozwiązanie innovaphone Fax jest kompatybilne ze wszystkimi analogowymi urządzeniami do faksowania. 

 

   
    Ustawienia plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu optymalną obsługę strony internetowej. Dotyczy to zarówno plików cookie, które są niezbędne do działania strony, jak i tych, które są wykorzystywane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych lub do ustawień ułatwiających wyświetlanie specjalnych treści. Każdy użytkownik może sam zdecydować, na które kategorie plików cookie chce wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że w oparciu o wybrane ustawienia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Jeśli zaakceptowane zostaną wszystkie pliki cookie, użytkownik będzie miał pełny dostęp do usług naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą  Polityką Prywatności.