innovaphone Fax
Fax-to-Mail i Mail-to-Fax z systemem telefonicznym VoIP innovaphone PBX

Wielu pracowników zadaje sobie pytanie: Czy standardowe urządzenia do faksowania są nadal potrzebne? Nawet jeśli ten punkt widzenia jest dość powszechny, należy jednak pamiętać, że w komunikacji biurowej przesyłanie i odbieranie dokumentów za pomocą faksu należy do codzienności. W tym przypadku faks z podpisem i pieczęcią firmową ma po prostu większą ważność niż nieformalna poczta elektroniczna. 

Wysyłanie faksów nie musi być jednak związane z dużym nakładem pracy i czasu. Aplikacja innovaphone Fax jest w tym zakresie doskonałym rozwiązaniem, które umożliwia szybkie i proste wysyłanie faksów z własnego komputera, również w podróży. Wysyłanie faksów odbywa się za pomocą poczty e-mail (np.Outlook), która umożliwia komunikację Mail-to-Fax lub Fax-to-Mail. Faksy dostępne są w formie elektronicznej i mogą być archiwizowane. Ponadto w trakcie wysyłania dokumentów zapewniona jest poufność danych, ponieważ dane są wysyłane lub odbierane tylko za pośrednictwem indywidualnego numeru faksu.

Firmy, które wysyłają faksy przez Internet, oszczędzają w ten sposób na zakupie drogiego sprzętu oraz kosztownych usługach serwisowych. Dzięki funkcji Fax-to-Mail oraz Mail-to-Fax ograniczone jest również użycie papieru, ponieważ większość dokumentów dostępnych jest w postaci cyfrowej. Aplikacja innovaphone Fax  zintegrowana jest ze sprzętem systemu telefonicznego VoIP innovaphone PBX - on Board, bez dodatkowych urządzeń i  zewnętrznego serwera. Wysyłanie faksów przez Internet: prostszego rozwiązania nie znajdziesz.

Mail-to-Fax: Obsługa aplikacji faks podobna jest do obsługi poczty e-mail. Dokument faks przeznaczony do wysłania dołączony jest do wiadomości e-mail jako plik PDF i wysyłany do serwera faksu. Adres docelowy odbiorcy składa się zawsze z numeru faksu oraz nazwy domeny serwera faksów. Tekst zawarty w temacie wiadomości e-mail zostanie przeniesiony na stronę tytułową faksu, jeśli strona tytułowa została wcześniej skonfigurowana. Strony tytułowe dostępne są w różnych językach i mogą być dobrowolnie zmieniane w miarę potrzeb. Jeśli dokument zostanie pomyślnie wysłany, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z załącznikiem  z potwierdzeniem transmisji faksu wraz z jego stroną tytułową. W ten sposób użytkownik ma możliwość ponownego skontrolowania treści i formy wysłanego dokumentu. Jeśli operacja się nie powiedzie, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o wystąpieniu błędu w przekazie wraz z opisem problemu.

Fax-to-Mail: Odbiór faksu odbywa się również za pomocą poczty e-mail. W temacie i w wiadomości e-mail znajdują się informacje o połączeniu: numer telefonu, data, godzina, fax-ID oraz liczba stron faksu. Rzeczywisty dokument faks przesyłany jest jako plik PDF.

Brama VoIP innovaphone przejmuje funkcje serwera faksu. Wymagania techniczne: innovaphone Linux Application Platform dostępna dla innovaphone bramek serii xx11 (wyjątek stanowi:IP 1130), innovaphone bramka IP6010 lub wirtualna centrala telefoniczna (VMware). Bramka VoIP innovaphone zapewnia konwersję dokumentów oraz ich wymianę w sposób tradycyjny. Rozwiązanie innovaphone Fax jest kompatybilne ze wszystkimi analogowymi urządzeniami do faksowania. 

 

Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.
   OK    close