innovaphone Video
Elastyczna telefonia wideo z Unified Communications Client myPBX

Podróże służbowe zwykle zajmują dużo czasu i kosztują dużo pieniędzy, ale oczywiście mają również tę zaletę, że ważne tematy i problemy mogą być omówione vis-à-vis z klientem. Dla pracowników dużych przedsiębiorstw, które posiadają wiele oddziałów w różnych miastach i krajach lub też dla osób pracujących w domu, ważna jest osobista komunikacja z partnerami handlowymi lub współpracownikami, wychodząca poza jedną lokalizację i dla której odległość nie ma żadnego znaczenia. 

Doskonałym rozwiązaniem jest innovaphone Video. Proste i smukłe rozwiązanie innovaphone jest idealne dla tych, którzy nie chcą kupować drogiego sprzętu do wideotelefonii, są zdenerwowani skomplikowanymi konfiguracjami lub trudnymi w obsłudze systemami do prowadzenia wideorozmów lub wideokonferencji. Rozwiązanie innovaphone Video jest proste i skuteczne, umożliwia prowadzenie konferencji z wideo, wideotelefonię ad-hoc, konferencje trójstronne oraz duże zaplanowane wideokonferencje, przy niskich kosztach wdrożenia oraz niskim zapotrzebowaniu na pasmo.

Dzięki rozwiązaniu wideo koszty podróży służbowych zostaną znacznie zredukowane oraz przyczynimy się do ochrony środowiska - Green IT.  Wśród tych wszystkich aspektów najważniejsza jest jednak poprawa jakości komunikacji: kontakt między pracownikami stanie się dzięki telefonii wideo nie tylko bardziej osobisty, ale również interaktywny, ponieważ nawet w przypadku telefonii standardowej dzięki wykorzystaniu przekazu wideo sygnały niewerbalne oraz niuanse komunikacji są lepiej spostrzegane. Nie zawsze chcemy telefonować z funkcją wideo – nie ma żadnego problemu: użytkownik ma możliwość swobodnego wyboru między połączeniami audio lub audio i wideo. Dzięki technologii WebRTC, użytkownicy zewnętrzni mogą być teraz zintegrowani z wideofonią i wideokonferencjami za pomocą systemu PBX innovaphone. 

Rozwiązanie innovaphone Unified Communications oferuje profesjonalne rozwiązanie wideotelefonii. Aby korzystać w pełni z połączeń wideo konieczne są telefon IP innovaphone, Software Phone lub myPBX przez WebRTC oraz komputer z dowolną kompatybilną kamerą (Webcam). Po odebraniu połączenia wideo na pulpicie automatycznie otwiera się okno wideo, w którym wyświetlany jest rozmówca. Okno to może być dowolnie wg uznania zmniejszane i powiększane. Oprócz tego istnieje możliwość podglądu własnego przekazu video. Podgląd ten może znajdować się w wybranym rogu ekranu video – tam, gdzie najlepiej pasuje.  

Konferencje trójstronne możliwe są dzięki rozwiązaniu innovaphone Video bez dodatkowego mostu MCU (Multipoint Control Unit). Do już trwającej rozmowy można zaprosić lub dołączyć inne osoby. Po nawiązaniu połączenia w oknie wideo ukaże się obraz trzeciego rozmówcy.

W rozwiązaniu wideotelefonii innovaphone nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja Unified Communications Client myPBX. Nazwa użytkownika, hasło oraz podłączony telefon IP są przejmowane przez myPBX. Użytkownik może dowolnie ustawić konfigurację połączeń między audio – wideo lub tylko audio. Ikona powyżej statusu obecności poinformuje nas, czy funkcja wideo jest dostępna w Unified Communications Client myPBX. Przed rozpoczęciem połączenia telefonicznego lub odebraniem połączenia przychodzącego użytkownik może jednym kliknięciem wybrać rozmowę z wideo lub audio. Jeśli odbiega to od ustawień domyślnych, to po zakończeniu rozmowy zostaną automatycznie przywrócone ustawienia fabryczne. W trakcie rozmowy można przełączyć się na telefonię wideo lub tylko audio.

Rozwiązanie innovaphone Video jest kompatybilne ze standardem H.264, a przepustowość waha się między 200 i 300 kbit/s – w zależności od rodzaju kamery web, przekazu ruchomego lub statycznego oraz enkoderu. Na jakość obrazu ma oczywiście wpływ dostępne pasmo, ale także rozdzielczość kamery wideo.

System innovaphone Video zapewnia użytkownikom optymalne rozwiązanie Unified Communications dla wizualnej i osobistej telefonii, konferencji trójstronnych oraz dużych zaplanowanych konferencji z przekazem wideo.

Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.
   OK