Procesy transformacji cyfrowej w firmie - jaką rolę odgrywa kultura organizacji?

by Martina Carraro | 27.04.2022

 

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych pozwala firmom monitorować przepływy pracy, procesy komunikacyjne i zwiększyć wydajność operacyjną. Rynki rozwijają się dynamicznie, a na przedsiębiorstwa nakładane są coraz krótsze cykle produkcyjne. Dlatego zapotrzebowanie na wydajne systemy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej stale rośnie. Platformy współpracy okazały się idealne do zarządzania takimi procesami w firmach.

Osiągnięcie udanej transformacji cyfrowej to kwestia sposobu myślenia i kultury korporacyjnej. Procesy transformacji cyfrowej mają wpływ na całą firmę, na wszystkich jej poziomach.

 

 

 

Infografik Strategieplanung

Co to znaczy być "cyfrowym"?

Bardzo często termin "cyfrowy" jest mylnie kojarzony wyłącznie z zastosowaną technologią. W rzeczywistości jednak "bycie cyfrowym" oznacza kulturę korporacyjną, która musi być wspierana przez strategię oraz jasno zdefiniowane cele. Działania pozostają takie same jak w przeszłości, zmienia się jednak sposób ich realizacji, aby stały się bardziej elastyczne i obejmowały szersze grono użytkowników. W komunikacji korporacyjnej pojawiły się nowe funkcje i aplikacje, takie jak wideokonferencje czy komunikatory internetowe. Dzięki wprowadzeniu cyfrowych platform roboczych i narzędzi do analizy danych w czasie rzeczywistym firmy promują interakcję nie tylko wewnątrz firmy, ale także z klientami i dostawcami. Jednocześnie stale gromadzone są dane, których ocena pozwala na uzyskanie spostrzeżeń, które z kolei mogą być wykorzystane w sposób produktywny. Celem jest tworzenie zorganizowanych przepływów pracy, które zmniejszają złożoność procesów biznesowych.


Platformy współpracy, takie jak platforma innovaphone myApps, zapewniają wszystkie niezbędne narzędzia do optymalizacji procesów pracy i współpracy w firmie, a także w kontaktach z klientami poprzez odpowiednie zarządzanie kontaktami.

Trzy kroki w kierunku skutecznej strategii digitalizacji

Wyznaczanie celu

W fazie planowania należy pamiętać o wyznaczonym celu: zmiana musi prowadzenić firmę do zadowalających wyników, ma na celu nie tylko zwiększenie obrotów, ale także koncentruje się na zadowoleniu klienta końcowego. Doświadczenia klientów monitorowane są za pomocą narzędzi cyfrowych i metryk, które generują wartość dodaną, przynosząc jednocześnie konkretne usprawnienia w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Celem jest uczynienie firmy konkurencyjną i elastyczną w obliczu potrzeb rynku, w oparciu o inteligentne technologie, które umożliwiają monitorowanie wyników za pomocą uprzednio zdefiniowanych parametrów kontrolnych (tzw. Key Performance Indicators).

Planowanie zasobów

Firmy będą w stanie zarządzać zmianą tylko wtedy, gdy przed przystąpieniem do restrukturyzacji funkcji i ról zidentyfikują słabe punkty oraz określą, jakie zasoby i możliwości są potrzebne. Potrzebna jest strategia krótkoterminowa, najpierw w celu zaspokojenia natychmiastowych potrzeb operacyjnych, a następnie skoncentrowanie się na długoterminowej wizji strategicznej. Wyniki można osiągnąć jedynie przy wsparciu i zaangażowaniu zasobów wewnętrznych, którym należy towarzyszyć i szkolić w zakresie wszystkich procesów przejściowych, a także zapewnić czas na dostosowanie się do nowej organizacji.

Otwarta komunikacja

Jedną z kwestii, którymi należy się zająć jest modernizacja tradycyjnych procedur wspieranych przez przestarzałe systemy operacyjne, które wymagają zmiany.  Cele, które mają być osiągnięte, muszą być zdefiniowane i jasno zakomunikowane. Wreszcie, należy w przejrzysty sposób ujawnić uzasadnienie decyzji, które należy podjąć, aby poprowadzić firmę w kierunku transformacji cyfrowej.

Wniosek: Transformacja cyfrowa zależy od kultury korporacyjnej

Ważnym - jeśli nie najważniejszym - aspektem udanej transformacji cyfrowej są kompetencje przywódcze zaangażowanych menedżerów, którzy muszą kierować procesem transformacji jako "cyfrowi ambasadorzy". Bez faktycznego zaangażowania liderów trudno jest uzasadnić ich rolę jako promotorów transformacji cyfrowej i zapewnić szybką akceptację nowych modeli pracy. Biorąc pod uwagę różnorodność pracowników w firmach, należy się spodziewać, że niektórzy z nich będą utrudniać proces zmian, a inni będą je wspierać i będą idealnymi kandydatami do realizacji cyfrowej koncepcji. Wszyscy pracownicy powinni jednak mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie transformacji, dążąc do tworzenia interakcji i promowania inicjatyw stymulujących nową kulturę cyfrową. Odpowiednie programy szkoleniowe powinny zapewniać rozwój umiejętności wymaganych do wykonywania zadań. Szkolenie jest niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu zaangażowania i uzupełnienia ewentualnych braków.

Innowacyjność to ciągły proces organizacyjny, który obejmuje całą strukturę firmy. W czasie pandemii firmy musiały szybko zmienić swoje modele pracy, a w czasach kryzysu i niepewności były zmuszone do pokonania przepaści technologicznej, aby wykorzystać cyfryzację jako narzędzie rozwoju. W bardzo krótkim czasie rozpoczęła się prawdziwa rewolucja cyfrowa, która objęła wszystkie instytucje i sektory. Ponadto w ostatnich latach wprowadzono szereg inicjatyw i reform mających na celu promowanie technologii cyfrowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dzięki środkom, takim jak te przewidziane w „Europejskim planie naprawy gospodarczej”, w najbliższych latach spodziewany jest silny impuls do cyfryzacji usług oraz modernizacji administracji publicznej i przedsiębiorstw.

 

Ten wpis na blogu oparty jest na rozdziale pracy magisterskiej Martiny Carraro, Area Sales Manager Italy: "I processi di digitalizzazione delle PMI nel contesto post-pandemia" (PL: Procesy cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw - MŚP - po pandemii) przedstawionej na Uniwersytecie IUL - Sole24ore Business School w dniu 28/01/2022.

 

 

Blog - strona główna

Najnowsze wpisy


Kategorie

   
    Ustawienia plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu optymalną obsługę strony internetowej. Dotyczy to zarówno plików cookie, które są niezbędne do działania strony, jak i tych, które są wykorzystywane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych lub do ustawień ułatwiających wyświetlanie specjalnych treści. Każdy użytkownik może sam zdecydować, na które kategorie plików cookie chce wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że w oparciu o wybrane ustawienia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Jeśli zaakceptowane zostaną wszystkie pliki cookie, użytkownik będzie miał pełny dostęp do usług naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą  Polityką Prywatności.