Łączenie oddziałów za pomocą telefonii IP i Unified Communications (innovaphone koncepcja lokalizacji rozproszonych)

W dobie globalizacji coraz więcej przedsiębiorstw posiada swoje oddziały w wielu różnych miastach, krajach a nawet kontynentach. Trend ten dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale również coraz częściej małych firm, które starają się dotrzymać kroku swoim konkurentom.  W celu optymalizacji procedur biznesowych, ułatwienia komunikacji w czasie rzeczywistym bez względu na miejsce pobytu oraz efektywnej pracy wszystkich pracowników konieczna jest solidna i niezawodna współpraca telefonii IP oraz funkcjonalności Unified Communications w obrębie firmie, jak również we wszystkich jej oddziałach. Taka integracja wszystkich procesów biurowych możliwa jest dzięki systemowi telefonicznemu VoIP innovaphone PBX, już dla nawet dwóch oddziałów, do praktycznie nieograniczonej liczby lokalizacji danej firmy.   

Modularna budowa systemów telefonicznych VoIP innovaphone PBX w celu płynnej wymiany starego systemu na nowy

System telefoniczny VoIP innovaphone PBX ma budowę modularną i może być elastycznie rozbudowywany zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Wszystkie moduły działają na bazie tego samego oprogramowania i we wszystkich lokalizacjach i oddziałach firmy zainstalowane są te same urządzenia końcowe. Z tego właśnie względu systemy innovaphone - telefonia IP oraz Unified Communications - są najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z wieloma oddziałami i rozproszonymi lokalizacjami.

Odpowiednio dobrane rozwiązanie Unified Communications dla oddziałów różnej wielkości

Technologia IP innovaphone umożliwia integrację rozproszonych lokalizacji bez względu na ich wielkość oraz odległość między sobą. W przypadku mniejszych instalacji poszczególne telefony IP mogą być rejestrowane bezpośrednio w centrali systemu telefonicznego VoIP. System ten podobny jest do scenariusza - "jedno miejsce pracy przeznaczone jest dla wielu osób". W zależności od wielkości instalacji oraz natężenia ruchu telefonicznego w firmie oferujemy odpowiednie bramy VoIP. Kaskadowe połączenie wszystkich bramek umożliwia praktycznie nieograniczoną liczbę zarejestrowanych użytkowników. W przypadku instalacji dużych rozmiarów system telefoniczny VoIP innovaphone PBX oraz bramka VoIP mogą zostać uruchomione na oddzielnym sprzęcie. PBX może zostać zainstalowana w takim przypadku na platformie IP0011 lub jako aplikacja w środowisku VMware (IPVA - wirtualna centrala telefoniczna).

Wszystkie systemy i urządzenia - telefony IP, bramki VoIP oraz wirtualna centrala telefoniczna - korzystają z tego samego systemu operacyjnego oraz tych samych aplikacji i funkcjonalności we wszystkich oddziałach i lokalizacjach. Oprócz stabilności całego systemu telefonicznego rozwiązanie innovaphone gwarantuje centralną administrację wszystkich urządzeń oraz komponentów rozwiązania Unified Messaging.

Oszczędzanie zasobów dzięki centralizacji funkcjonalności Unified Communications

Rozwiązanie Unified Communications może zostać zainstalowane centralnie w głównej siedzibie firmy i dostępne będzie w tym samym wymiarze we wszystkich oddziałach. Operator wykorzystując aplikację innovaphone Operator może na bieżąco kontrolować stan połączeń w poszczególnych oddziałach i w razie przeciążenia w jednym oddziale może przełączyć połączenia do innego oddziału. Model ten gwarantuje elastyczną obsługę ruchu telefonicznego w firmie. Poszczególne oddziały mają bezpośredni dostęp do bazy danych adresowych, korzystać z serwera konferencyjnego oraz dzięki aplikacji Reporting korzystać ze scentralizowanych rozliczeń wykonanych połączeń. Ponadto wszystkie aplikacje, takie jak faks, videotelefonia, czat, informacje o obecności Presence oraz Collaboration (współpraca wirtualna) dostępne są we wszystkich oddziałach jako scentralizowane funkcjonalności Unified Communications. Aplikacje Unified Communications w poszczególnych oddziałach mogą  pracować alternatywnie niezależnie od siebie oraz replikować w razie potrzeby swoje dane z centralnego systemu.   

Żadne połączenie nie pozostaje bez odpowiedzi z rozwiązaniem Unified Communications by innovaphone

Grupy docelowe w połączeniach telefonicznych mogą zostać utworzone w dowolnych oddziałach i lokalizacjach. Obsługa centrali Hotline może składać się z użytkowników wielu różnych oddziałów. W skrajnych przypadkach, kiedy lokalizacje danej firmy znajdują się w różnych częściach świata, serwis 24-godzinny możliwy jest tylko wtedy, kiedy wszyscy pracownicy pracują w swoich standardowych godzinach pracy. 

Współpraca globalnych zespołów dzięki funkcjonalnościom Unified Communications

Szczególne efekty korzystania z funkcjonalności Unified Communications widoczne są, jeżeli wykorzystywane są one jednocześnie w różnych oddziałach danej firmy. Pracownicy firmy oraz partnerzy handlowi potrzebują niezawodnych rozwiązań komunikacyjnych w celu szybkiej i skutecznej wymiany informacji. Wgląd do statusu obecności współpracowników przyspiesza procesy komunikacyjne oraz wybór środka komunikacji odpowiedniego do zamieszczonego statusu. Krótkie spojrzenie na listę ulubionych poinformuje nas gdzie osoba, z  którą chcemy się skontaktować obecnie przebywa i jaki jej staus - w biurze, na przerwie, na urlopie, czy jest zajęta, dostępna lub też nieobecna. W aplikacji Office Integration wszystkie źródła informacji o dostępności brane są pod uwagę - zarówno z centrali telefonicznej VoIP innovaphone PBX, w telefonie IP, jak również wszystkie terminy z kalendarza w programie Outlook. Wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej umożliwia szybkie udzielenie odpowiedzi, nawet jeśli rozmówca jest bardzo zajęty. Również videotelefonia Ad-hoc przyczynia się do optymalizacji komunikacji. Kontakt między pracownikami stanie się dzięki videotelefonii nie tylko bardziej osobisty, ale również interaktywny, ponieważ nawet w przypadku telefonii standardowej dzięki wykorzystaniu przekazu video za pomocą innovaphone Video sygnały niewerbalne oraz niuanse komunikacji są lepiej spostrzegane. Pozostałe funkcjonalności takie jak Collaboration czy Application Sharing jeśli zostały zainstalowane na ekranie komputera, umożliwiają efektywną współpracę wirtualną, wymianę dokumentów, aplikacji lub prezentacji bez względu na odległość, która dzieli obie strony. 

Niezawodność rozwiązania Unified Communications by innovaphone

Dla zwiększenia stabilności systemu i wykluczenia niepotrzebnych przestojów w funkcjonowaniu centrali wykorzystuje się systemy redundantne. Zwłaszcza w przypadku dużych instalacji wskazane jest skonfigurowanie systemu redundancji.W rozwiązaniu Unified Communications systemy telefoniczne VoIP są tak skonfigurowane, iż mogą się nawzajem zastąpić. Zastosowanie rozwiązania redundancji zwiększa niezawodność całego systemu do maksimum. W przypadku awarii lub przeciążenia linii telefonicznych systemy w poszczególnych oddziałach mogą się zastąpić. W szczególności w przypadku mniejszych lokalizacji istnieje możliwość korzystania z magistral  innych oddziałów, w celu zapewnienia ciągłości obsługi połączeń. 

Centralny system telefoniczny w oparciu o IPVA i bramy medialne oraz połączone oddziały posiadające własną centralę PBX oraz bez własnej centrali

Centralny system telefoniczny w oparciu o IPVA i bramy medialne oraz połączone oddziały posiadające własną centralę PBX oraz bez własnej centrali

System telefoniczny VoIP innovaphone PBX – możliwość rozbudowy bez ograniczeń

W przypadku bardzo dużych instalacji rozwiązania Unified Communications platformy systemu telefonicznego VoIP innovaphone PBX oraz bramki mogą zostać rozdzielone. System telefoniczny VoIP innovaphone PBX może zostać opcjonalnie uruchomiony na bramce VoIP np. IP0011 lub jako Virtual PBX (IPVA) w środowisku VMware. Do łącza ISDN podłączonych jest wiele różnych bramek VoIP. Przykładowo bramka VoIP IP1130 posiada 30 kanałów głosowych, które w razie potrzeby mogą zostać nadal rozbudowywane. Bramki te zapewniają moc obliczeniową podobną do dużego systemu konferencji telefonicznej. Dla każdego uczestnika konferencji wymagany jest jeden kanał.

Optymalna organizacja czasu pracy z innovaphone PBX, również w podróży

Koncepcja "One Number" dostępna w systemie telefonicznym VoIP innovaphone PBX umożliwia użytkownikom mobilnym wykonywanie i odbieranie połączeń z jednego przydzielonego im w centrali VoIP numeru wewnętrznego. W ten sposób pracownik przebywający w podróży lub w firmie, ale poza swoim miejscem pracy, jest za pomocą Unified Communications Client myPBX w każdym momencie osiągalny dla swoich klientów, ponieważ przełączanie połączeń, funkcja Pick-UP oraz inne funkcjonalności obsługi połączeń telefonicznych dostępne są również w połączeniach mobilnych. Smartfon staje się w ten sposób numerem wewnętrznym, posiadającym dostęp do wszystkich zalet rozwiązania Unified Communications

Wszystkie urządzenia precyzyjnie zintegrowane z systemem telefonicznym VoIP innovaphone PBX

Oddziały nieposiadające własnej centrali PBX mogą zostać podłączone bezpośrednio do centralnego systemu telefonicznego. W tym celu wymagane jest jedynie stabilne i bezpieczne łącze IP. Większe oddziały posiadają własny system telefoniczny VoIP innovaphone PBX, który działa jako podsystem centralnej PBX. Oddziały tej samej wielkości, ale bez jednoznacznie określonej centrali PBX działają w zorganizowanej sieci. Lokalne bramki VoIP z portami ISDN dają możliwość korzystania z tych portów przez użytkowników całej sieci. Wszystkie oddziały mogą skonfigurować wybieranie z ustalonym z prefiksem do innych systemów telefonicznych lub mieć jednolity plan numeracyjny i łączyć się bez dodatkowych prefiksów z użytkownikami innych oddziałów.Używamy plików cookies w celu optymalizacji naszej strony oraz dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika. Przejdź do menu Ochrona danych osobowych.
OK