System telefoniczny z chmury: Czy istnieje idealna architektura chmury?

by Klaus Wallnöfer | 17.04.2023

Europejski rynek rozwiązań chmurowych przeżywa w ostatnich latach ogromny rozkwit: Coraz więcej firm realizuje projekty migracji i modernizacji swoich systemów komunikacyjnych, również dzięki państwowemu dofinansowaniu oraz modernizacji lokalnej infrastruktury cyfrowej. Wachlarz rozwiązań chmurowych oferowanych przez branżę IT i branżę telekomunikacyjną stale się poszerza. Jednak bardzo rzadko omawiane są szczegóły techniczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usługi w chmurze.

 

W nowym artykule na blogu innovaphone nasz kolega Klaus Wallnöfer, od ponad 15 lat Country Manager we Włoszech, opowiada o trzech często pomijanych elementach architektury chmury, które należy jednak zawsze dokładnie rozważyć.

 

  • FTTC i FTTH: Jaka jest różnica?

  • Przechowywanie danych w chmurze: Praktyczne, ale obarczone ryzykiem

  • Zalety architektury Endpoint-to-Endpoint w centralach w chmurze

Pressebild von Klaus Wallnöfer - Country Manager Italien

1. FTTC i FTTH: Jaka jest różnica?

Mówiąc o połączeniach światłowodowych często spotykamy się z dwoma skrótami: FTTC i FTTH. Znajomość znaczenia tych akronimów jest przydatna, ponieważ podsumowuje jakość i rzeczywistą wydajność połączenia.


Często słyszymy stwierdzenie „Mam bardzo szybki Internet, bo mam światłowód”. W rzeczywistości infrastruktura typu FTTC, Fibre To The Cabinet ("Światłowód do szafy"), jest często wdrażana, a „szafą” jest szafa światłowodowa, która znajduje się w bliskim sąsiedztwie z obiektami. Ta technologia jest stosowana jako kompromis, aby doprowadzić światłowód do szafki zewnętrznej, a stamtąd nadal używać okablowania miedzianego. Osiągane prędkości są zdecydowanie wyższe niż w przypadku klasycznego łącza ADSL, jednak druga część łącza jest stratna ze względu na znaczne ograniczenia sygnału. Wpływ mogą na to mieć niekorzystne warunki atmosferyczne lub wahania temperatury. Oczywiste jest, że dane nigdy nie będą mogły być przesyłane przez dwa zwykłe miedziane przewody z taką samą prędkością i jakością jak przez światłowód.


„Prawdziwy” światłowód to ten, który dociera do domu lub firmy, czyli FTTH Fibre, To The Home. Cała trasa od centrali do budynku klienta jest światłowodowa i wykorzystuje pełny potencjał tego medium: znacznie szybszą, wydajniejszą i bardziej niezawodną transmisję danych.

Jakie są istotne dane umowne w przypadku umowy na Fiber-to-the-Cabinet?

 

• Łącze asymetryczne

Operatorzy często pomijają fakt, że tak zwana „ostatnia mila w miedzi” ma asymetryczną prędkość. Oznacza to, że istnieje różnica w szybkości odbierania i wysyłania danych: W rzeczywistości wysoka prędkość jest preferowana podczas odbierania informacji, pobierania lub oglądania filmu, lub dostępu do strony internetowej, czyli najczęstsze czynności typowego użytkownika. Dane wysyłane przez użytkowników są na ogół nieliczne, np. przesyłanie adresu lub danych do wypełnienia formularza. Jeśli jednak połączenie wykorzystywane jest na przykład dla wewnętrznego serwera WWW, wysyłanie danych ma szczególne znaczenie.

W systemie komunikacyjnym odbieranie i wysyłanie połączenia wymaga tej samej przepustowości. W przypadku połączenia asymetrycznego (FTTC) decydującą wartością z punktu widzenia umowy jest zatem niższa szerokość pasma, zwykle prędkość transmisji.

 

• Gwarantowana minimalna prędkość

Drugim istotnym elementem umowy jest gwarancja przepustowości. Bardzo często operatorzy deklarują na papierze bardzo wysokie prędkości, których ostatecznie nie gwarantują w umowie. Drugim terminem, o którym należy pamiętać, jest zatem gwarantowana minimalna prędkość.

Każdy, kto zdecyduje się na rozwiązanie komunikacyjne w chmurze, musi zwrócić uwagę na te różnice, aby uniknąć przykrych niespodzianek związanych z jakością audio i video. Sytuacja staje się jeszcze bardziej krytyczna w przypadku korzystania z systemu komunikacyjnego opartego na „routowanej” Cloud PBX. W następnym rozdziale zajmiemy się bardziej szczegółowo tym tematem.

2. Przechowywanie danych w chmurze: Praktyczne, ale ryzykowne

 

Częstym błędnym przekonaniem, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, jest założenie, że informacje przechowywane w chmurze są z natury bezpieczne i nie można ich w żaden sposób utracić. Choć firmy wciąż bardzo obawiają się ryzyka utraty danych firmowych przechowywanych na komputerach PC i wykonują automatyczne kopie zapasowe (przynajmniej powinny...), decydując się na rozwiązanie chmurowe polegają, całkowicie na dostawcy, wierząc, że gwarantuje on więcej niż wystarczający poziom bezpieczeństwa. Jednak nie zawsze tak jest.


Niedawnym przykładem jest poważny pożar u francuskiego dostawcy usług w chmurze w 2022 roku, który wywołał wiele wątpliwości i pytań dotyczących bezpieczeństwa danych w Internecie, przede wszystkim ich ochrony przed fizycznymi zagrożeniami. Pożar sparaliżował dosłownie działalność wielu europejskich firm: Ich dane firmowe zostały utracone na zawsze. Kto ponosi winę? To pytanie jest zarówno etyczne, jak i umowne. Oczywiście francuski dostawca miał w ofercie również umowę z georedundantnym zapasowym centrum danych, ale za wyższą cenę niż umowa podstawowa. To pokazuje, jak ważna jest właściwa analiza podpisywanych umów i zrozumienie, jakie usługi i zabezpieczenia są w niej gwarantowane.

Oczywiście nie zawsze można uniknąć pożarów czy innych poważnych incydentów. Dlatego wszystkie istotne systemy powinny być georedundantne (tzn. kopie zapasowe danych i usług są tworzone w drugim, zdalnym centrum danych). Przekonanie, że ataki dotyczą i tak tylko znane marki lub że wystarczy zawrzeć umowę z karami umownymi, jest błędne. Uważna lektura umów pozwala łatwo zauważyć, że udzielane gwarancje są często minimalne. Co więcej, w przypadku utraty danych firmowych znalezienie winowajcy jest najmniejszym problemem. Niestety, średni czas przeżycia firm, które doznały bezpowrotnej utraty wszystkich danych, wynosi zaledwie kilka tygodni.


Bezpieczeństwo rozwiązania chmurowego innovaphone myApps

W architekturze rozwiązania w chmurze innovaphone myApps usługi świadczone są przez europejskie redundantne i georedundantne centra danych. Kopie zapasowe danych związanych z infrastrukturą są regularnie zapisywane w trzecim centrum danych. Ta ostatnia ochrona jest szczególnie ważna w przypadku wirusów, przypadkowych zmian danych lub ich usunięcia, którym nie jest w stanie zapobiec nawet georedundancja. Po wystąpieniu jakiejkolwiek awarii lub ataku dane te są wykorzystywane do odtworzenia infrastruktury.


Aby zachować jak największą aktualność danych o użytkownikach i konfiguracji, usługa myApps Cloud Service zawiera również narzędzie do automatycznego tworzenia kopii zapasowych tych danych w krótkich odstępach czasu lokalnie (tj. w czwartej lokalizacji).

 

Security Schloss

3. Zalety architektury endpoint-to-endpoint w centralach w chmurze

 

Trzecim elementem architektury chmury, który jest często pomijany, jest sposób dostarczania telefonii VoIP. Istnieją dwa rodzaje:

  • "Endpoint-to-endpoint": Telefon (punkt końcowy) przesyła głos i wideo bezpośrednio do drugiego telefonu (punktu końcowego) i odwrotnie. Cechą tego trybu jest architektura "non-blocking": każdy może rozmawiać z każdym w tym samym czasie.

  • „Routed“: Dane audio i wideo wszystkich połączeń są zawsze przesyłane ze wszystkich punktów końcowych do centrum danych dostawcy usługi w chmurze. Nawet jeśli dzwonimy do kolegi w pokoju obok, nasze dane przechodzą przez pół Europy! Oprócz niepotrzebnego zużycia pasma powoduje to opóźnienia, słabe połączenia i nasycenie dostępnego pasma.

Rozwiązania telefonii w chmurze z "maksymalną liczbą jednoczesnych połączeń" praktycznie zawsze należą do typu "routed". Ten typ połączenia jest mniej więcej taki sam jak w tradycyjnej telefonii, gdzie dwa miedziane przewody łączyły telefon z centralą, a kolejna para przewodów łączy centralę telefoniczną z drugim telefonem. Metoda, która z pewnością nie jest "State of the Art", ale nadal jest używana z różnych powodów. W rzeczywistości operatorzy wolą w większości utrzymywać cały ruch „w firmie” tak jak kiedyś. Co więcej, wiele systemów na rynku bazuje na zmodyfikowanym oprogramowaniu freeware, które preferuje ten typ połączenia i jest łatwiejsze w programowaniu. Ponadto ten typ architektury umożliwia stosowanie prostszych protokołów i wykorzystanie niedrogiego, prostego sprzętu.

Jednak w przypadku dostępności pasma z asymetryczną prędkością, jak wspomniano powyżej, aspekt ten może stać się krytyczny.

Jeśli weźmiemy pod uwagę firmę z kilkoma oddziałami, sytuacja jeszcze się pogorszy. To samo dotyczy inteligentnej pracy (Smart Working), w której wykorzystuje się smartfony lub telefony programowe. Zamiast łączyć się ze sobą w sieć, ruch jest zawsze wysyłany do centrum danych, a następnie retransmitowany.

Rozwiązanie innovaphone oparte jest na trybie obsługi endpoint-to-endpoint. W zależności od wybranego typu konfiguracji, centrum danych, które dostarcza usługę w chmurze, jest zaangażowane tylko do sygnalizacji (pod pojęciem "sygnalizacja" rozumie się wysyłanie numeru i nazwy dzwoniącego, czyli bardzo mało danych).

 

Czy istnieje zatem idealna architektura chmurowa? Konkluzja

Nierealistyczne byłoby stwierdzenie, że z definicji istnieje idealna architektura chmurowa, ale z pewnością możemy stwierdzić, jak ważne jest solidne planowanie z góry. Najważniejszymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę, to rodzaj i szybkość połączenia, bezpieczeństwo danych oraz dostarczanie danych z punktu końcowego do punktu końcowego.

Tylko dzięki starannemu planowaniu i ocenie ofert firmy mogą czerpać rzeczywistą wartość z inwestycji w chmurę i zabezpieczyć swoje środowisko komunikacyjne na przyszłość.

Blog - strona główna

Najnowsze wpisy


Kategorie

   
    Ustawienia plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu optymalną obsługę strony internetowej. Dotyczy to zarówno plików cookie, które są niezbędne do działania strony, jak i tych, które są wykorzystywane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych lub do ustawień ułatwiających wyświetlanie specjalnych treści. Każdy użytkownik może sam zdecydować, na które kategorie plików cookie chce wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że w oparciu o wybrane ustawienia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Jeśli zaakceptowane zostaną wszystkie pliki cookie, użytkownik będzie miał pełny dostęp do usług naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą  Polityką Prywatności.