Wyróżnienie: "Pracodawca przyjazny wolontariuszom" - zaangażowanie społeczne w innovaphone

by Dr Petra Wanner-Meyer i Alexandra Carballo | 05.12.2022

Bez wsparcia i niestrudzonego zaangażowania wolontariuszy szybka pomoc w sytuacji kryzysowej często nie byłaby możliwa. Indywidualne przekonania humanitarne odgrywają dużą rolę w pytaniu o to, co motywuje ludzi do ochotniczej pracy na rzecz celów społecznych. Często również pracodawcy umożliwiają pracownikom, zaangażowanym w wolontariat, terminowe prace pomocnicze, podczas których zwolnieni są oni z wykonywania swoich obowiązków. W związku z tym 17 listopada 2022 roku 34 firmy otrzymały nagrodę "Pracodawca Przyjazny Wolontariuszom w Ochronie Cywilnej", w tym innovaphone.

Überreichen von Urkunde "Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz"

Nasz kolega Gunnar Kreidl z działu innovaphone Tech-Serv jest od 2004 roku wolontariuszem w Niemieckiej Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (Technisches Hilfswerk), a od 2009 roku jest lokalnym przedstawicielem. Dzięki swojemu doświadczeniu w dziedzinie "budowy mostów", Gunnar był na miejscu przez 4 miesiące podczas powodzi w dolinie Ahr. Zapytaliśmy naszego kolegę, co go motywuje i napędza w jego pracy jako wolontariusz, która często nie jest pozbawiona niebezpieczeństw.

Pomaganie innym sprawia, że jesteś szczęśliwy: Kiedy po raz pierwszy poczułeś potrzebę wolontariatu i chęć niesienia pomocy osobom w potrzebie?  Dlaczego wybrałeś THW?

Mój ojciec działał w THW, dlatego bardzo wcześnie obudziło się we mnie zainteresowanie wolontariatem. Początkowo przez wiele lat byłem związany z harcerstwem i dopiero po trzydziestce dołączyłem do THW, wówczas jako osoba zmieniająca zawód. Bardzo wcześnie mogłem wziąć udział  w pierwszej poważnej misji, podczas powodzi na Odrze w 1997 roku. Podczas tej akcji pomocy zrozumiałem, jak to jest stracić wszystko i jak ważne jest, by nie zostawiać ludzi samych w takiej sytuacji.  

Bycie wolontariuszem w takiej organizacji jak THW oznacza konieczność bardzo szybkiego reagowania i angażowania się w działania, które nie są pozbawione pewnego ryzyka. Jak udaje Ci się połączyć pracę jako wolontariusz z zadaniami w zespole technicznym innovaphone?

Już na samym początku zawarłem porozumienie z innovaphone, zgodnie z którym jeden tydzień w roku mogę poświęcić na działania w THW. Do tego dochodzą jeszcze kolejne dni na szkolenia i dokształcanie się, podczas których również jestem nieobecny w pracy. Jeśli chodzi o dłuższe zlecenia, to są one uzgadniane z zarządem firmy oraz moimi kolegami, którzy podczas mojej nieobecności muszą mnie zastąpić i przejąć szereg dodatkowych zadań. W przeszłości po obu stronach – zarządu i kolegów –spotkałem się ze zrozumieniem i aprobatą mojej pracy w THW, za co jestem bardzo wdzięczny.

W jakim stopniu twoja wiedza techniczna i doświadczenie w dziedzinie systemów komunikacyjnych pomogły ci w poprzednich zadaniach?

Szczególnie długi czas pomocy w czasie pandemii koronawirusa pokazał, że temat „komunikacji i sieci” jest ważnym obszarem odpowiedzialności THW. Zainstalowałem np. serwer faksów w miejscu pobierania próbek, który przetwarzał ponad 700 przychodzących faksów dziennie. Również w tym przypadku firma innovaphone udzieliła mi ogromnego wsparcia: Otrzymaliśmy bramkę IP411 VoIP dla okręgowego punktu szczepień, dzięki czemu mogliśmy skonfigurować IP PBX dla 50 użytkowników oraz połączenie DECT dla urzędu okręgowego.

Którą misję szczególnie zapamiętałeś?

Po tak długim okresie służby nie jest łatwo wymienić jedną misję, która pozostała w mojej pamięci. Ale z pewnością 4 miesiące w dolinie Ahr po klęsce powodzi należą do tych, które wywarły na mnie ogromny wpływ i z pewnością też mnie zmieniły. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego ogromu cierpienia i zniszczenia.

Wieloletnie zaangażowanie Gunnara w THW jest czymś wyjątkowym ze względu na czas trwania i intensywność. Jednak istnieje również wiele innych projektów, które w innovaphone doceniamy dzięki prywatnemu zaangażowaniu współpracowników i wymianie informacji na ich temat. Jednym z przykładów jest projekt "Afgańska szkoła" Fundacji Christophorus Relief w Pakistanie, w który prywatnie zaangażowana jest nasza koleżanka z działu IT, Franziska Diesch. Jest to szkoła, która dzięki dobrej edukacji i integracji otwiera perspektywy na przyszłość dla młodych afgańskich uchodźców z bardzo biednego kraju. Poprzez apel w wewnętrznej aplikacji do komunikacji innovaphone zorganizowano wśród kolegów zbiórkę na ten projekt.

Foto des Projekts Afghan-Schule in Pakistan, Mädchen beim Lernen mit einer Lehrerin

Podczas gdy duża część wolontariatu w Niemczech odbywa się prywatnie - w klubach sportowych lub muzycznych, w szkołach lub w kościołach - mówi się o "wolontariacie korporacyjnym", gdy firmy podejmują się odpowiedzialności społecznej. Może to nastąpić np. przez wykorzystanie profesjonalnego know-how w środowisku prywatnym i udzielenie pracownikowi na ten cel czasu wolnego - jak w przypadku Gunnara, który wnosi swoją wiedzę techniczną w tworzenie struktur komunikacyjnych w obszarach kryzysowych - lub przez udzielanie wsparcia finansowego stowarzyszeniom i instytucjom. Na przykład w ramach tzw. "Sponsoringu rodziny i przyjaciół" innovaphone zapewnia swoim pracownikom stały budżet, który jest szybko i łatwo uwalniany na żądanie - również za pośrednictwem aplikacji do komunikacji wewnętrznej. W przeszłości np. kluby sportowe otrzymały wsparcie finansowe na zakup koszulek, uczniowie otrzymali kalendarze szkolne lub projekt „Cradle to Cradle”.

Blog - strona główna

Najnowsze wpisy


Kategorie

   
    Ustawienia plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu optymalną obsługę strony internetowej. Dotyczy to zarówno plików cookie, które są niezbędne do działania strony, jak i tych, które są wykorzystywane wyłącznie do anonimowych celów statystycznych lub do ustawień ułatwiających wyświetlanie specjalnych treści. Każdy użytkownik może sam zdecydować, na które kategorie plików cookie chce wyrazić zgodę. Należy pamiętać, że w oparciu o wybrane ustawienia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne. Jeśli zaakceptowane zostaną wszystkie pliki cookie, użytkownik będzie miał pełny dostęp do usług naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą  Polityką Prywatności.