innovaphone Queue Monitor
Analiza połączeń w call center dla systemów telefonicznych VoIP

System telefoniczny VoIP innovaphone PBX umożliwia obsługę central telefonicznych, infolinii lub prostych systemów call center. Każdy, kto oferuje takie systemy chciałby być na bieżąco poinformowany o wykorzystaniu infrastruktury monitoringu: ilości połączeń przychodzących i ich czasu oczekiwania w kolejce połączeń, ilu rozmówców rozłącza się przedwcześnie, zanim nastąpi przekierowanie połączenia. innovaphone Queue Monitor (iQM) w systemie telefonicznym innovaphone PBX gromadzi w czasie rzeczywistym wszystkie potrzebne informacje, przedstawia je w przejrzysty sposób i ułatwia ocenę sytuacji, czy dostępne zasoby są wystarczające do obsługi połączeń przychodzących oraz informuje o powstaniu ewentualnych zatorów w kolejce połączeń oczekujących.

Bieżące monitorowanie kolejek połączeń oczekujących możliwe jest w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybki czas reakcji. Różne funkcje alarmowe oraz systemy wczesnego ostrzegania innovaphone Queue Monitor umożliwiają ustawienie limitów - w ten sposób żadne połączenie nie zostanie pominięte, a dostępność systemu nadwyrężona. Ta funkcja umożliwia pracownikom call center lub infolinii zredukować czas oczekiwania w kolejce połączeń i zwiększyć zadowolenie klientów dzięki lepszej jakości usług.

innovaphone Queue Monitor informuje o max. czasie oczekiwania w kolejce połączeń, liczbie połączeń przychodzących oraz połączeń przedwcześnie zakończonych w różnych przedziałach czasowych. Informacje te umożliwiają przygotowanie indywidualnej i szczegółowej analizy. Ma to kluczowe znaczenie w ocenie działania serwisu telefonicznego. W rezultacie iQM pomaga poprawić jakość obsługi telefonicznej w systemie call center lub infolinii.

innovaphone Queue Monitor jest doskonale zintegrowany z centralą telefoniczną VoIP innovaphone PBX. Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji sprawiają, że inwestycja ta dostępna jest dla każdego przedsiębiorstwa, które korzysta z serwisów telefonicznych, infolinii lub call center i którego celem jest zwiększenie efektywności i wydajności podczas obsługi telefonicznej. 

Dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.
   OK    close