innovaphone Operator: profesjonalna i przejrzysta konsola dla operatorów telefonicznych

#slide0#slide1#slide2#slide3Korzyści  |  Technologia

Sprawna obsługa połączeń telefonicznych - ich przekierowywanie oraz przełączanie, odgrywa w dużych firmach bardzo ważną rolę. Jeśli pracownicy są nieobecni, chwilowo zajęci lub znajdują się poza miejscem pracy połączenia telefoniczne wracają do centrali. Operator obsługujący połączenia przychodzące musi na bieżąco analizować sytuację, aby  w możliwie najszybszy sposób przekierować rozmowę telefoniczną bezpośrednio do wybranego rozmówcy, mając jednocześnie na uwadze jego status dostępności (Presence). Bez odpowiedniego sprzętu obsługa połączeń w firmie staje się dużym wyzwaniem.

innovaphone Operator to nowoczesna konsola operatora do użytku w centralach telefonicznych oraz Call Center. Aplikacja ta oparta jest na oprogramowaniu komputerowym, obsługiwana jest intuicyjnie i doskonale wspiera operatorów telefonicznych, którzy za pomocą myszy lub  klawiatury dokonują przełączania lub przekierowania połączeń. Inwestycje w drogi sprzęt w przypadku innovaphone Operator nie są więc konieczne, obsługa połączeń odbywa się wyłącznie za pomocą komputera i aplikacji innovaphone Operator, która zapewnia operatorowi konsoli szczegółowy przegląd połączeń przychodzących, wychodzących, zaparkowanych oraz przekierowanych. Wyszukiwarka w innovaphone Operator umożliwia szybkie wyszukanie kontaktów za pomocą LDAP a funkcjonalność BLF -  Busy Lamp Field sygnalizuje na bieżąco status dostępności wybranych abonentów - unikając w ten sposób ślepych transferów (blind transfer). 

Model licencjonowania innovaphone Operator dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta, umożliwiając mu tym samym w pełni elastyczne korzystanie z aplikacji, zawsze tam gdzie jest ona potrzebna. W momencie rejestracji pracownika w systemie oprogramowania Operator, uwolniona zostanie jedna licencja Operator. Po wymeldowaniu się z systemu licencja ta jest ponownie dostępna dla innego użytkownika. W ten sposób innovaphone Operator doskonale sprawdza się w przypadku organizacji prac biurowych w domu lub modelu Job Sharing w firmie - podziału pracy i obowiązków między pracownikami. Zadanie operatora może więc przejąć dowolna osoba zameldowana w systemie.

Korzyści  |  Technologia

innovaphone Operator to nowoczesne oprogramowanie komputerowe dla operatorów telefonicznych centrali innovaphone PBX. Aplikacja ta umożliwia dostęp do listy połączeń w centrali VoIP innovaphone PBX oraz dowolne ich przekierowywanie do wybranego abonenta. Przekierowanie rozmów telefonicznych może odbywać się bez konsultacji (tzw.blind transfer - ślepy transfer) lub też po wcześniejszej konsultacji z odpowiednim abonentem, również między różnymi placówkami, poza obrębem firmy. Interfejs użytkownika w innovaphone Operator, który obsługiwany jest intuicyjnie, pozwala na komfortowe zarządzanie połączeniami i zapewnia szybki przegląd połączeń przychodzących, wychodzących, zaparkowanych, przekierowanych oraz znajdujących się w kolejce połączeń oczekujących. Obsługa aplikacji Operator odbywa się za pomocą klawiatury lub myszy.

Status dostępności wszystkich abonentów przedstawiony jest graficznie w oknie BLF - Busy lamp field - w głównym oknie aplikacji innovaphone Operator lub też jako odrębne okno na pulpicie komputera. Operator konsoli jest w ten sposób na bieżąco poinformowany o statusie dostępności (Presence) poszczególnych abonentów - kto jest w danym momencie dostępny, a kto jest zajęty i wprowadził przekierowywanie połączeń. Obsługa aplikacji Operator odbywa się za pomocą klawiatury lub też funkcji Drag&Drop. W celu sprawnej obsługi połączeń istnieje możliwość sortowania poszczególnych kontaktów oraz tworzenia podgrup w oknie BLF. W przypadku dużych instalacji okno BLF może zostać podzielone na dwa monitory.  

Operator konsoli ma możliwość wysłania każdemu użytkownikowi, który jest nieosiągalny lub niedostępny, wiadomości e-mail z prośbą o oddzwonienie. Możliwe są tu dwie opcje: operator wysyła powiadomienie wykorzystując w tym celu pole wiadomości e-mail znajdujące się w szczegółowych informacjach o połączeniu lub ewentualnie za pomocą folderu "Historia połączeń", w którym znajduje się rejestr wszystkich połączeń. Klikając prawym przyciskiem myszy na nieodebrane połączenie uruchamiamy funkcje wysłania wiadomości e-mail. W przypadku obydwu wersji, okno do wysyłania powiadomienia o oddzwonieniu otwiera się w innovaphone Operator automatycznie.Używamy plików cookies w celu optymalizacji naszej strony oraz dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika. Przejdź do menu Ochrona danych osobowych.
OK