Beknopte installatiegids voor innovaphone gateways en analoog adapters

Locatie

Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat er voldoende ventilatie is, vooral wanneer het apparaat in een gesloten kast staat. Voor inbouw in een 19“ kastsysteem is een speciaal frame verkrijgbaar dat plaats biedt aan twee apparaten per hoogte-eenheid. (Artikelnummer 01-00999-001). Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in droge ruimtes. De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 en 45 °C bij een relatieve vochtigheid van 10% tot 90% (niet condenserend). Als het apparaat in een omgeving gebruikt wordt met waardes die hier buiten vallen, kunnen er eventueel hardware storingen ontstaan. Zorg er dus voor dat u het apparaat voorzichtig in gebruik neemt, en dat het zich aan de omgevingsomstandigheden heeft kunnen aanpassen.

Icon Temperatur grau

Leg de aansluitingen altijd zo aan dat u er niet over struikelt. Zorg ervoor dat de aangesloten kabels niet te veel gebogen worden, er niet te veel aan getrokken wordt of deze op een andere manier beschadigd worden.

Stroomvoorziening

De stroomvoorziening verloopt via Power over Ethernet (PoE), afhankelijk van het soort apparaat, naar IEEE 802.3af of (POE+)  naar IEEE 802.3at. Zodra de voeding is aangesloten, wordt het apparaat ingeschakeld en het LED-lampje met daarop Ready begint te branden. Tijdens een stroomstoring is het apparaat niet operationeel. De instellingen van het toestel blijven echter behouden.

Configuratie

Sluit het apparaat via een Ethernet-kabel aan op uw netwerk. De configuratie vindt d.m.v. de webbrowser plaats via het IP-adres van het apparaat.
Er zijn verschillende manieren het apparaat in gebruik te nemen en het een IP-adres toe te wijzen. Het apparaat zal allereerst proberen een verbinding te maken met de DHCP-server. Zodra deze tot stand komt, en het apparaat zich in het zelfde subnet bevindt, kan de NetBIOS-methode worden toegepast. De NetBIOS-naam is afgeleid van de typenaam van het apparaat en een deel van het MAC-adres volgens het volgende formaat: IPXXX-YY-YYYY. Hierbij staat X voor de typenaam en Y voor de laatste drie bytes van het MAC-adres van het apparaat (bv. IP6010-06-15-B2-of IP28-05-14-B1). Het MAC-adres is te vinden op het etiket aan de achterkant van het apparaat Als het apparaat zich in een ander subnet bevindt, kunt u via het IP-adres toegang krijgen. Hiervoor kunt u het toegewezen IP-adres met behulp van het MAC-adres uit de DHCP-leases uitlezen.
Indien geen verbinding met een DHCP-server gemaakt kan worden, hoeft u slechts de reset-knop kort ingedrukt te houden. Daarna krijgt de ethernetport een statisch IP-adres 192.168.0.1 (ETH0) toegewezen. Let op, hiervoor moet de computer zich in hetzelfde subnet bevinden.

Installatie

Waanneer u voor het eerst inlogt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de innovaphone installatie. Deze ondersteunt u bij de eerste configuratie van het apparaat. De configuratiemodus kunt u op de eerste pagina van de innovaphone installatie kiezen. Deze kan afhankelijk van de gatewaytype variëren. U kunt kiezen tussen een nieuwe installatie van een systeem, toevoeging aan een bestaand systeem, update en netwerkinstellingen of manuele configuratie. In elke stap worden de opties aan u uitgelegd in het venster aan de rechterkant. Bij een nieuwe installatie van een systeem, kunt u kiezen of u het innovaphone app platform op de gateway of op een externe VM wilt installeren. In de volgende stap worden de netwerkinstellingen en de firmware-update van de gateway geconfigureerd. Hierna wordt het eerste gebruikersaccount met beheerrechten aangemaakt, de identificatie van de PBX gedefinieerd, de DNS-namen voor de PBX en het innovaphone app platform worden vastgelegd. Bovendien kunnen de Voicemail apps in de gewenste talen worden geactiveerd en kunnen de bijbehorende prefixes voor de oproepnummers voor de installatie worden geconfigureerd. In het volgende venster worden de noodbeheer wachtwoorden getoond die u veilig moet bewaren. Dan kunt u een SMTP (mail) server configureren, die bijvoorbeeld nodig is voor de 2-factor authenticatie. De noodzakelijke apps worden dan op het innovaphone app platform geïnstalleerd en geconfigureerd. Ten slotte wordt het PBX en het app platform certificaat geïnstalleerd in de browser en wordt het systeem opnieuw gestart. De basisinstallatie is nu voltooid zodat u zich met de aangemaakte gebruiker in de innovaphone myApps Client kunt aanmelden en verdere configuraties kunt uitvoeren. Meer informatie over de configuratie van uw gateway vindt u in de innovaphone Wiki.

Einstellungs icon

Wizard

De configuratie van uw innovaphone apparaat is beveiligd met een wachtwoord. Zodra u de NetBIOS-Naam of het IP-adres in de browser invoert heeft, opent automatisch een login-scherm waar u gebruikersnaam en paswoord in moet voeren. De bij aflevering standaard ingestelde gebruikersnaam is admin. Het paswoord is de productnaam in kleine letters. Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Wizard. Deze begeleidt u bij de eerste configuratie stappen, en is een hulpmiddel bij de basisconfiguratie van uw innovaphone apparaat.
Op de eerste pagina van de wizard kunnen de toegangsparameters voor het netwerk, zoals het IP-adres, netwerk masker, standaard gateway, en VLANID gedefinieerd worden. Als deze velden leeg gelaten worden, wordt het apparaat als DHCP-client geconfigureerd. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, moet u op deze pagina de toegangsgegevens veranderen en een nieuwe gebruikersnaam en paswoord instellen. Op de tweede pagina van de wizard kunt u licentiebestanden importeren.
Als u op dit moment geen licenties heeft, kunt u deze ook later onder General/ License in de webinterface uploaden. Als u een gateway configureert die als innovaphone PBX gebruikt zal worden, kunt u met de Wizard vervolgens ook eerste PBX-configuraties uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld de master of slave-modus voor een apparaat bepalen. In de master modus wijst u een systeemnaam toe voor alle PBXinstallaties in het netwerk en een eigen naam voor deze PBX. Bovendien kunt u het netnummer voor een buitenlijn bepalen, en tevens de eerste deelnemer configureren. In de slave modus worden de toegangparameters voor de master-PBX opgeslagen. Vervolgens kunnen op de volgende pagina’s ook nog de verschillende interfaces van het apparaat en een SIP trunk gedefinieerd worden.

Op de laatste pagina van de wizard kunt u de instellingen die u heeft ingevoerd controleren. U kunt altijd teruggaan en de instellingen op de vorige pagina weer veanderen. Wanneer u de Wizard met Finish beëindigt, wordt een rest uitgevoerd en wordt u naar het algemene apparaatbeheer doorgestuurd. Meer informatie over de configuratie van uw gateway, vindt u op  innovaphone Wiki.

Reset

Een innovaphone gateway of analoog adapter heeft vier verschillende reset opties. Met een korte reset wordt het apparaat opnieuw gestart. De resetknop mag niet langer dan 2 seconden worden ingedrukt. De configuratiegegevens blijven behouden. Wanneer de resetknop 2 tot 6 seconden ingedrukt wordt, gaat het apparaat over in de minifirmware-modus. Deze modus maakt het mogelijk van een niet bootende firmware naar minifirmware te wisselen. Via de webinterface van de minifirmware kan een nieuwe firmware op het apparaat geladen worden. Bij een reset van 6 tot 12 seconden start het apparaat niet opnieuw, maar gaat het in de TFTP-modus, om daarna bevelen via gwload uit te voeren (zie innovaphone wiki).
Er zijn twee manieren om de TFTP-modus te verlaten: u kunt een moment de stroomvoorziening onderbreken of een korte reset uitvoeren. Om een lange reset uit te voeren, dient u de reset-knop langer dan 12 seconden ingedrukt te houden. Het flashgeheugen wordt gewist en het apparaat wordt naar de leveringstoestand teruggezet. Dan gaat het in de TFTP-modus. De LED van het apparaat flikkert tot het geheugen volledig gewist is. Voer gedurende deze tijd a.u.b. geen nieuwe reset uit en onderbreek de stroomvoorziening niet.
Let op! Let er goed op hoe lang u de reset-knop indrukt, zodat u het apparaat niet per ongeluk naar de leveringstoestand terugzet!

home
   
    Cookie instellingen

Wij maken gebruik van cookies voor een optimale werking van de website. Hiertoe behoren cookies, die nodig zijn voor het onderhoud van de site en cookies, die alleen gebruikt worden voor anonieme statistieken of comfortinstellingen om een speciale inhoud weer te geven. U kunt zelf kiezen welke categorieën u wilt accepteren. Attentie: op basis van uw instellingen zijn eventueel niet meer alle functionaliteiten van de site beschikbaar. Nadat u alle cookies geaccepteerd hebt kunt u volledig gebruik maken van de functionaliteiten op onze website. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.