„Green IT“ begint bij een duurzame telefooncentrale

by Laura Toffali | 03.02.2022

De groeiende mondiale sensibiliteit voor het milieu, de klimaatnoodtoestand en de sterk stijgende energieprijzen laten er geen twijfel over bestaan: milieuduurzaamheid staat bovenaan de agenda van politiek, wetenschap en overheid. De toekomst is aan bedrijven die in duurzaamheid investeren. 

 

Om duurzaamheid met milieubescherming te combineren is het gewenst dat bedrijven een holistische aanpak volgen die drie aspecten omvat: milieu, sociale zaken en economie. De sociale component in combinatie met de ecologische component staat gelijk aan "levenskwaliteit", terwijl het sleutelwoord voor de sociaal-economische tandem "rechtvaardigheid" is. In beide gevallen moet men kunnen vertrouwen op producten die het milieu zo min mogelijk belasten en tegelijkertijd economische voordelen en hoge impact bieden.

De telecommunicatiesector met name de telefonie via het Internet Protocol (IP), afgekort VoIP, kan eveneens een essentiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke informatietechnologie (Green Computing of Green IT). Hoe dit er in detail uit kan zien, wordt hieronder uitgelegd..

Ein Mann sitzt an einem Tisch und arbeitet, neben ihm steht "Think Green"

Eco Rating: het nieuwe beoordelingssysteem voor duurzame mobiele telefoons

Eco Rating is gelanceerd door de vijf grootste mobiele providers in Europa: de Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia en Vodafone, en is het eerste ecologische beordeelingssysteem dat consumenten vanaf juni 2021 helpt om de meest duurzame mobiele telefoons te identificeren, terwijl het providers aanmoedigt om de milieu-impact van hun toestellen te verminderen. Het systeem identificeert en analyseert ook vijf sleutelaspecten van duurzaamheid: 1

Recycleerbaarheid: geregistreerd wordt hoe gemakkelijk het apparaat in onderdelen kan worden gedemonteerd en welke recycleerbare materialen eruit kunnen worden teruggewonnen, welke informatie hierover wordt verstrekt en in welke mate de materialen recycleerbaar zijn.

Behoud van hulpbronnen: beoordeelt de impact van de hoeveelheid schaarse grondstoffen (b.v. goud voor de productie van elektronische componenten) die in een apparaat worden gebruikt door uitputting van hulpbronnen.

Duurzaamheid: omvat de robuustheid, de levensduur van de batterij en de garantieperiode van het toestel en de onderdelen ervan.

Klimaatcompatibiliteit: geeft een beoordeling van de broeikasgasemissies van een apparaat gedurende zijn levenscyclus.

Repareerbaarheid: beoordeelt de inspanningen op het gebied van reparatie, met inbegrip van een passend ontwerp en andere ondersteunende maatregelen die de duurzaamheid vergroten door de repareerbaarheid, recycleerbaarheid en uitbreidbaarheid te verbeteren.

De sleutelcriteria van de Eco Rating methode zijn ook perfect toepasbaar op de bedrijfscommunicatie waar de sensibiliteit van de professionele gebruikers toeneemt, evenals het besef dat duurzaamheidsdoelstellingen even belangrijk zijn voor het succes van een bedrijf als financiële doelstellingen.

Waarom waren oplossingen van innovaphone altijd al groen? 

Op basis van deze vijf elementen kunnen we nu zeggen dat innovaphone VoIP oplossingen altijd al groen geweest zijn sinds de ontwikkeling van de eerste gateways. Ons werd toen zelfs voorgesteld om een grotere box te gebruiken omdat de prijs voor zo’n klein toestel moeilijk te verantwoorden zou zijn! Men ziet het: het lage verbruik van hulpbronnen wordt pas sinds kort als een ecologisch voordeel beschouwd!

De belangrijkste factoren van duurzaamheid zijn voor iedereen duidelijk, te beginnen met factor nummer één, namelijk de kringloopeconomie, d.w.z. de ecologische terugwinning van materialen om het storten van afval te beperken. Helaas bestaat er op industrieel niveau in Europa nog geen wijdverbreid systeem voor de elektronicasector. Dat is erg jammer, want hoewel er op ons continent slechts enkele grondstoffen zoals goud te vinden zijn, zitten wij in feite op een grondstofmijn in de vorm van ongebruikt afval.

Het alternatief is dan afval tot een minimum te beperken door de levenscyclus van producten te verlengen. De in Duitsland geproduceerde innovaphone gateways zijn zo gedimensioneerd en gebouwd, dat ze tientallen jaren zonder extra PC’s of servers kunnen functioneren. Bovendien garanderen zij:

  • Onbeperkte schaalbaarheid in elke richting
  • Software updates
  • Beschikbaarheid van licenties ook voor oudere versies

Op die manier kunnen bedrijven erop vertrouwen dat ze een communicatieoplossing hebben die steeds op nieuwe beschikbare technologieën en actuele behoeften afgestemd is.

Maar wat gebeurt er als het telefoonsysteem tijdens een lange levensduur uitvalt? 

innovaphone is een van de weinige producenten die haar eigen producten direct zelf repareert. Een dienst die aansluit bij de duurzaamheidsfilosofie van het bedrijf en ingaat tegen de trend van wegwerpproducten.

Hoge energie-efficiëntie van producten voor een groener VoIP

Het energieverbruik van het innovaphone samenwerkings- en conferentieplatform inclusief PBX behoort tot het laagste dat momenteel op de markt verkrijgbaar is: met alle functies voor 150 extensies heeft het een gemiddeld verbruik van ongeveer 5 watt. Bij een exploitatie van 8600 uur per jaar en een looptijd van 5 jaar bedraagt het energieverbruik 215 kWh. Bij een geschatte kostprijs van 10 cent/kWh bedragen de totale energiekosten over 5 jaar slechts € 21,50.

Dezelfde berekening op basis van een equivalent platform dat gemiddeld 500 watt verbruikt, zou resulteren in een verbruik van 21.500 kWh = € 2.150. Een concrete besparing die uiteraard ook overeenstemt met een lager milieu-impact van meer dan 10 ton bespaarde CO2.

In grote scenario’s, waar innovaphone communicatieoplossingen duizenden gebruikers bedienen, ligt de stroombehoefte van een innovaphone platform tussen de 20 en 50 watt. Andere producenten hebben vele duizenden watt nodig voor een gelijkwaardige oplossing. Hoe groter het aantal bedrijfsvestigingen, des te duidelijker wordt het verschil tussen innovaphone technologie en andere VoIP-systemen of traditionele telefoonsystemen.

Conclusie

Er bestaan al veel technologische oplossingen die onze planeet duurzamer kunnen maken. Hetgeen nu echt nodig is, is een groter verantwoordelijkheidsgevoel en een radicale herbezinning van onze individuele beslissingen en bedrijfsbeslissingen.

Wat is dan voor 2022 een betere oplossing als de invoering van een duurzaam telefoonsysteem?


1 https://www.ecoratingdevices.com


Blog-startpagina

De laatste bijdragen


Categorieën

   
    Cookie instellingen

Wij maken gebruik van cookies voor een optimale werking van de website. Hiertoe behoren cookies, die nodig zijn voor het onderhoud van de site en cookies, die alleen gebruikt worden voor anonieme statistieken of comfortinstellingen om een speciale inhoud weer te geven. U kunt zelf kiezen welke categorieën u wilt accepteren. Attentie: op basis van uw instellingen zijn eventueel niet meer alle functionaliteiten van de site beschikbaar. Nadat u alle cookies geaccepteerd hebt kunt u volledig gebruik maken van de functionaliteiten op onze website. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.