Is uw bedrijf klaar voor de digitale transformatie?

Written by Victoria Finkbeiner | 20.10.2021

Vooral in tijden van een pandemie stelt de digitale transformatie vele ondernemingen voor enorme uitdagingen. De vroegere "typische" werk- en bedrijfsmodellen veranderen voortdurend. Dit betreft niet alleen grote bedrijven, maar nu ook kleinere en middelgrote ondernemingen.


Vooral in de bedrijfscommunicatie is dit zichtbaar. Terwijl bedrijven en werknemers vroeger in de eerste plaats persoonlijk of via analoge aansluitingen bereikt konden worden, bestaan er tegenwoordig verschillende contactmogelijkheden. Door
digitale technologieën moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun eigen infrastructuur steeds aangepast en geanalyseerd wordt om met technologische veranderingen gelijke tred te houden. Met de voortdurende overschakeling van ISDN naar VoIP in heel Europa en de overstap weg van de typische kantoorwerkplek, bestaat er nog potentieel voor verbetering.

Icons die für neue Technologien stehen bilden Kreis. Ein Finger zeigt auf ein Schild mit dem Text "Digital Transformation". Schild liegt über den Kreis der Icons.

Sleutelfactor flexibiliteit

Uiteindelijk betekent dit niet een financiële en structurele uitdaging, maar kan ook als een grote kans gezien worden. Om de concurrentie te kunnen overleven, is schaalbaarheid van essentieel belang om een constante flexibiliteit te garanderen. Hierdoor kan aan de eisen van bedrijfsgroei en -fluctuatie voldaan worden. Nu werk in het algemeen steeds flexibeler wordt, zijn ook de werkplekken van de werknemers steeds flexibeler. Beschikbaarheid ongeacht de locatie (trefwoord Anywhere Workplace) in combinatie met een uitgerijpt mobiliteitsconcept dat de medewerkers perfect in het telefoonsysteem van de onderneming integreert, wordt dus ook steeds belangrijker. Bedrijven die modellen voor vaste werkplekken door flexibelere modellen zoals hot desking vervangen, hebben ook een geschikte IT-infrastructuur nodig.

Virtuele conferenties als klimaatvriendelijk alternatief

Ook onder globaal actieve ondernemingen tekent zich een nieuwe ontwikkeling met betrekking tot hun eigen duurzaamheid en klimaatbescherming af. UC-componenten zoals videotelefonie en virtuele conferentie-oplossingen bieden een goed alternatief voor zakenreizen. In tijden van een wereldwijde pandemie kunnen deze niet zoals gewoonlijk plaatsvinden, maar er komen argumenten bij in verband met reiskosten en tijd. Werknemers op verschillende bedrijfslocaties hebben op die manier de mogelijkheid om persoonlijk in contact te zijn. Bovendien kunnen verdere tools, zoals Application Sharing gebruikt worden om de samenwerking te verbeteren.

De implementatie van de nieuwste software- en communicatieoplossingen versnelt ook de werkprocessen, hetgeen de productiviteit en de efficiëntie verhoogt. Data- en communicatievolumes nemen voortdurend toe, waardoor een verouderde communicatieoplossing snel tot een overbelasting kan leiden. In dit verband vertrouwen vele bedrijven ook op cloud-diensten. Het verplaatsen naar de cloud zorgt voor een uitgebreide opslag van gegevens, ontlast de interne IT en biedt een hoge mate van flexibiliteit en schaalbaarheid.

Let altijd op de veiligheid!

Een ander belangrijk aspect is het thema veiligheid. Door de overschakeling naar All IP moet men zich ervan bewust zijn dat het communicatiesysteem aan nieuwe risico’s en cyberaanvallen overgeleverd is. Hier moeten bedrijven ervoor zorgen dat bij de keuze van een nieuwe communicatieoplossing ook adequate veiligheidsmaatregelen en beveiligingsprotocollen toegepast worden, zodat de encryptie van gevoelige gegevens van verschillende communicatiekanalen gewaarborgd is.

Dit geldt ook voor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Als het telefoonsysteem zelfs voor een korte tijd tot stilstand komt, kan dit immense consequenties voor het bedrijf hebben. Daarom is het inderdaad zinvol een goed functionerend back-upsysteem te hebben (b.v. met een redundant systeem), zodat er geen uitval plaats vindt en geen gegevens verloren gaan.  

Gebruiksvriendelijkheid van de digitale werkplek

Voor de werknemers zelf staan de gebruiksvriendelijkheid en de beschikbare functies centraal. Een intuïtieve client met een uniforme, gestructureerde interface en een responsive design maakt een altijd constante werkwijze voor de eindgebruiker mogelijk, ongeacht welk toestel gebruikt wordt. Gebruiksvriendelijkheid heeft hier een hoge prioriteit.

In het begin kan digitalisering een uitdaging zijn, maar als deze met een goed geplande digitale strategie benaderd wordt, kunnen nieuwe perspectieven gecreëerd worden.

Blog-startpagina

De laatste bijdragen


Categorieën

   
    Cookie instellingen

Wij maken gebruik van cookies voor een optimale werking van de website. Hiertoe behoren cookies, die nodig zijn voor het onderhoud van de site en cookies, die alleen gebruikt worden voor anonieme statistieken of comfortinstellingen om een speciale inhoud weer te geven. U kunt zelf kiezen welke categorieën u wilt accepteren. Attentie: op basis van uw instellingen zijn eventueel niet meer alle functionaliteiten van de site beschikbaar. Nadat u alle cookies geaccepteerd hebt kunt u volledig gebruik maken van de functionaliteiten op onze website. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.